Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946)

I- Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám

1, Khó khăn.

2, Thuận lợi.

II- Bước đầu xây dựng chế độ mới

- 6/1/1946 tiến hành tổng tuyển cử tự do trong cả nước.

- Bộ máy chính quyền được xác lập từ Trung Ương đến địa phương.

- 29/5/1946 Hội liên hiệp quốc dân ra đời để mở rộng khối đoàn kết toàn dân.

ppt20 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 17849 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng.ppt
Tài liệu liên quan