Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

-Phương hướng chiến lược của ta là tập trung lực lượng mở cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà lực lượng địch tương đối yếu nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc địch phải phân tán lực lượng đối phó với ta.

-12/1953, ta tiến công giải phóng tỉnh Lai Châu, Pháp phải tăng lực lượng cho Điện Biên Phủ(nơi tập trung quân thứ hai của Pháp).

-12/1953, liên quân Lào-Việt tiến công giải phóng Thà Khẹt, Pháp phải tăng lực lượng cho Xê-nô( nơi tập trung quân thứ ba của Pháp).

-1/1954, liên quân Lào-Việt tiến công giải phóng tỉnh Phong-Xa-lì, Pháp phải tăng lực lượng cho Luông Pha-bang(nơi tập trung quân thứ tư của Pháp).

-2/1954, quân ta giải phóng thị xã Kon Tum, Pháp phải tăng cường lực lượng cho PlâyCu ( nơi tập trung quân thứ năm cua Pháp).

 

ppt39 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 23063 | Lượt tải: 29download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng thầy cô đến dự giờ KIEÅM TRA BAØI CUÕ Câu 1: Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần II của Đảng họp vào thời gian nào? a) 2 – 1950 b) 2 – 1951 c) 2 – 1952 d) 2 - 1953 Câu 2: Nêu những thắng lợi về quân sự của ta sau thắng lợi Biên giới thu - đông 1950? Tiết 36 - Bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) Tiết 36 – Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) I.Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ: -Ngày 7/5/1953, tướng Na-va được cử sang làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương và vạch ra kế hoạch quân sự Na-va (gồm 2 bước). -Nội dung kế hoạch Na-va: Bước một: Trong thu – đông 1953 và xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược để “ bình định” miền Trung và miền Nam Đông Dương. Bước hai: Từ thu – đông 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quyết định, “kết thúc chiến tranh”. Tiết 36 – Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) I.Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ: -Ngày 7/5/1953, tướng Na-va được cử sang làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương và vạch ra kế hoạch quân sự Na-va (gồm 2 bước). -Nội dung kế hoạch Na-va: SGK - trang 119. MỸ VIỆN TRỢ CHO PHÁP TRONG CHIẾN TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG Tiết 36 – Bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) I. Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ: II. Cuộc tiến công chiến lược Đông–Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ: 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954: -Phương hướng chiến lược của ta là tập trung lực lượng mở cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà lực lượng địch tương đối yếu nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc địch phải phân tán lực lượng đối phó với ta. 1 Xê-nô Luông Pha-bang Plây-cu Lai Châu 12/1953 KON TUM Thà Khẹt Nơi địch tập trung quân Quân ta tấn công Địch điều quân tới CHÚ GIẢI Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 Liên quân Việt – Lào tấn công ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Phong - xa - lì Điện Biên Phủ 2 Tiết 36 – Bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) I. Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ: II. Cuộc tiến công chiến lược Đông–Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ: 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954: -Phương hướng chiến lược của ta là tập trung lực lượng mở cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà lực lượng địch tương đối yếu nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc địch phải phân tán lực lượng đối phó với ta. -12/1953, ta tiến công giải phóng Lai Châu, Pháp phải tăng lực lượng cho Điện Biên Phủ( nơi tập trung quân thứ hai của pháp). 1 Xê-nô Luông Pha-bang Plây-cu Lai Châu 12/1953 12/1953 KON TUM Thà Khẹt Nơi địch tập trung quân Quân ta tấn công Địch điều quân tới CHÚ GIẢI Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 3 Liên quân Việt – Lào tấn công ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Phong - xa - lì Điện Biên Phủ 2 Tiết 36 – Bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) I. Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ: II. Cuộc tiến công chiến lược Đông–Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ: 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954: -Phương hướng chiến lược của ta là tập trung lực lượng mở cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà lực lượng địch tương đối yếu nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc địch phải phân tán lực lượng đối phó với ta. -12/1953, ta tiến công giải phóng Lai Châu, Pháp phải tăng lực lượng cho Điện Biên Phủ( nơi tập trung quân thứ hai của Pháp). -12/1953, liên quân Lào–Việt tiến công giải phóng Thà Khẹt, Pháp phải tăng lực lượng cho Xê-nô( nơi tập trung quân thứ ba của Pháp). 1 4 Xê-nô Luông Pha-bang Plây-cu 2 Lai Châu 12/1953 1/1954 12/1953 KON TUM Thà Khẹt Nơi địch tập trung quân Quân ta tấn công Địch điều quân tới CHÚ GIẢI Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 3 Liên quân Việt – Lào tấn công ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Phong - xa - lì Điện Biên Phủ Tiết 36 – Bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) I. Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ: II. Cuộc tiến công chiến lược Đông–Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ: 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954: -Phương hướng chiến lược của ta là tập trung lực lượng mở cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà lực lượng địch tương đối yếu nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc địch phải phân tán lực lượng đối phó với ta. -12/1953, ta tiến công giải phóng tỉnh Lai Châu, Pháp phải tăng lực lượng cho Điện Biên Phủ(nơi tập trung quân thứ hai của Pháp). -12/1953, liên quân Lào-Việt tiến công giải phóng Thà Khẹt, Pháp phải tăng lực lượng cho Xê-nô( nơi tập trung quân thứ ba của Pháp). -1/1954, liên quân Lào-Việt tiến công giải phóng tỉnh Phong-Xa-lì, Pháp phải tăng lực lượng cho Luông Pha-bang(nơi tập trung quân thứ tư của Pháp). 1 5 4 Xê-nô Luông Pha-bang Plây-cu 2 Lai Châu 12/1953 1/1954 12/1953 2/1954 KON TUM Thà Khẹt Nơi địch tập trung quân Quân ta tấn công Địch điều quân tới CHÚ GIẢI Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 3 Liên quân Việt – Lào tấn công ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Phong - xa - lì Điện Biên Phủ Tiết 36 – Bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC(1953 – 1954) I. Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ: II. Cuộc tiến công chiến lược Đông–Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ: 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954: -Phương hướng chiến lược của ta là tập trung lực lượng mở cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà lực lượng địch tương đối yếu nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc địch phải phân tán lực lượng đối phó với ta. -12/1953, ta tiến công giải phóng tỉnh Lai Châu, Pháp phải tăng lực lượng cho Điện Biên Phủ(nơi tập trung quân thứ hai của Pháp). -12/1953, liên quân Lào-Việt tiến công giải phóng Thà Khẹt, Pháp phải tăng lực lượng cho Xê-nô( nơi tập trung quân thứ ba của Pháp). -1/1954, liên quân Lào-Việt tiến công giải phóng tỉnh Phong-Xa-lì, Pháp phải tăng lực lượng cho Luông Pha-bang(nơi tập trung quân thứ tư của Pháp). -2/1954, quân ta giải phóng thị xã Kon Tum, Pháp phải tăng cường lực lượng cho PlâyCu ( nơi tập trung quân thứ năm cua Pháp). Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Nhận xét kế hoạch tác chiến Đông –Xuân 1953-1954 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng? Trả lời -Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va của Pháp-Mĩ. Buộc chúng phải phân tán lực lượng và giam chân ở miền rừng núi. -Kế hoạch thể hiện đường lối chiến lược sáng suốt của Đảng ta góp phần làm nhanh chóng thất bại kế hoạch Na-va. Tiết 36 – Bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) I. Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ: II. Cuộc tiến công chiến lược Đông–Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ: 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954: Ý nghĩa : SGK/121 Tiết 36 – Bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) I. Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ: II. Cuộc tiến công chiến lược Đông–Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ: 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954: 2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954: a. Vị trí: Điện Biên Phủ Tiết 36 – Bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) I. Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ: II. Cuộc tiến công chiến lược Đông–Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ: 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954: 2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954: a.Vị trí: -Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn nằm ở phía tây rừng núi Tây Bắc. -Lực lượng ở đây là 16.200 quân, bố trí thành 49 cứ điểm, chia thành 3 phân khu: phân khu Trung tâm, Phân khu Bắc, phân khu Nam. Tiết 36 – Bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC(1953 – 1954) I. Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ: II. Cuộc tiến công chiến lược Đông–Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ: 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954: 2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954: a.Vị trí: b.Diễn biến, kết quả : Xe đạp thồ chuyển gạo, thuốc men vào trận địa Xẻ núi, mở đường ra mặt trận Kéo pháo vào trận địa Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo Đồi Độc Lập PHÂN KHU BẮC PHÂN KHU TRUNG TÂM Đồi Him Lam Bản Kéo ĐỢT 1 b. Diễn biến: Đợt 1: ta tấn công, tiêu diệt căn cứ Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. PHÂN KHU NAM CHÚ GIẢI Đồi Độc Lập PHÂN KHU BẮC PHÂN KHU TRUNG TÂM Đồi Him Lam Bản Kéo ĐỢT 2 b. Diễn biến: PHÂN KHU NAM Đợt 2: ta tấn công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm . CHÚ GIẢI Đồi Độc Lập PHÂN KHU BẮC PHÂN KHU TRUNG TÂM Đồi Him Lam Bản Kéo ĐỢT 3 b. Diễn biến: PHÂN KHU NAM Đợt 3: ta tấn công tiêu diệt các cứ điểm còn lại ở phân khu Trung tâm và phân khu Nam. Chiều 7/5, ta đánh vào Sở chỉ huy địch. 17 giờ 30 phút ngày 7/5, Tướng Đờ Cát-x tơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu ra hàng. CHÚ GIẢI Phan Đình Giót lấy thân mình lắp lỗ châu mai Lá cờ chiến thắng bay trên nóc hầm Đờ Cát – xtơ- ri Tướng Đờ Cat-xtơ-ri và toàn bộ tham mưu của địch ra hàng (17giờ 30’chiều ngày 7/5/1954) Tiết 36 – Bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾ THÚC (1953 – 1954) I. Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ: II. Cuộc tiến công chiến lược Đông–Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ: 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954: 2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954: a.Vị trí: b.Diễn biến-Kết quả: SGK/123-124-125 Trình bày diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ? Đồi Độc Lập PHÂN KHU BẮC PHÂN KHU TRUNG TÂM Đồi Him Lam Bản Kéo ĐỢT 1 b. Diễn biến: Đợt 1: ta tấn công, tiêu diệt căn cứ Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. PHÂN KHU NAM CHÚ GIẢI Đồi Độc Lập PHÂN KHU BẮC PHÂN KHU TRUNG TÂM Đồi Him Lam Bản Kéo ĐỢT 2 b. Diễn biến: PHÂN KHU NAM Đợt 2: ta tấn công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm . CHÚ GIẢI Đồi Độc Lập PHÂN KHU BẮC PHÂN KHU TRUNG TÂM Đồi Him Lam Bản Kéo ĐỢT 3 b. Diễn biến: PHÂN KHU NAM Đợt 3: ta tấn công tiêu diệt các cứ điểm còn lại ở phân khu Trung tâm và phân khu Nam. Chiều 7/5, ta đánh vào Sở chỉ huy địch. 17 giờ 30 phút ngày 7/5, Tướng Đờ Cát-x tơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu ra hàng. CHÚ GIẢI 1. Về nhà học kĩ bài. 2. Soạn phần còn lại theo câu hỏi: +Nội dung, ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 ? +Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954 ?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- kế hoạch NAVA.ppt