Bài giảng lớp 5 môn Tin học - Bài 2: Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder

 * Thể lệ:
- Chia làm 5 đội, mỗi đội 1 máy.
- Mỗi đội sẽ tự thiết kế lâu đài cho đội mình
- Sau khi hết thời gian qui định lâu đài của đội nào đẹp nhất, sáng tạo nhất thì chiến thắng.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng lớp 5 môn Tin học - Bài 2: Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN – LỚP 5CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔĐẾN DỰ TIẾT HỌC HÔM NAYGiáo viên: Bùi Thị Ngọc Linh*TRÒ CHƠI** B) A) C)Đaâu laø bieåu töôïng cuûa phaàn meàm cùng hoïc toaùn 5?*Ñeå vieát chöõ vaøo hình veõ em choïn coâng cuï naøo? B) A) C)*Theá naøo laø nhaùy ñuùp chuoät? B) Nhaùy chuoät traùi lieân tieáp 2 caùi A) Nhaùy chuoät phaûi lieân tieáp 2 caùi C) Nhaùy chuoät traùi 1 caùi* A) 1 B) 2 C) 3Treân baøn phím coù maáy phím Shift?*Ñaây laø bieåu töôïng cuûa phaàn meàm SAND CASTLE BUILDER*Baøi 2: Hoïc xaây laâu ñaøi baèng phaàn meàm SAND CASTLE BUILDER * 1Giới thiệu phần mềmThiết kế xây dựng nhà, lâu đàiHoàn toàn được tự do sáng tạoRèn luyện khả năng tư duyLuyện tập thao tác sử dụng chuộtTác dụng* 2Khởi động phần mềm Làm sao để khởi động phần mềm đây?? Các bạn giúp mình với!!Nhaùy ñuùp chuoät leân bieåu töôïng treân maøn hình neàn**Thực hành Khởi động phần mềm SAND CASTLE BUILDER - Chọn xây một mẫu lâu đài hay thành lũy trong sách giáo khoa mà em thích.*Mời các bạn thực hành*Trò chơi: "Tìm người sáng tạo" * Thể lệ: - Chia làm 5 đội, mỗi đội 1 máy. - Mỗi đội sẽ tự thiết kế lâu đài cho đội mình - Sau khi hết thời gian qui định lâu đài của đội nào đẹp nhất, sáng tạo nhất thì chiến thắng.*Rung chuông vàngChào mừng các bạn đến với Rung chuông vàng2341*Rung chuông vàngChào mừng các bạn đến với Rung chuông vàngĐể chọn vật liệu em nháy chuột vào đâu?Xô cát123452341*Rung chuông vàngMỗi vật liệu có mấy kíchthước lựa chọn3 kích thước12345Chào mừng các bạn đến với Rung chuông vàng234*Rung chuông vàngMuốn xóa vật liệu, em bỏ vậtliệu ở đâu?Xô không có cát12345Chào mừng các bạn đến với Rung chuông vàng34*Rung chuông vàngMuốn thay đổi vị trí trước, sau,trên, dưới của vật liệu phải làm sao?Nháy đúp chuột lên vật liệu12345Chào mừng các bạn đến với Rung chuông vàng4*Mời lớp trưởng nhận xét tiết học*Tiết học kết thúcTIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC. CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM. KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ THẬT NHIỀU SỨC KHỎE

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChuong III Bai 2 Hoc xay lau dai bang phan mem Sand Castle Builder_12464735.ppt
Tài liệu liên quan