Bài giảng tin 11: Kiểu dữ liệu xâu

- Xâu là dãy các kí tự trong bộ mã ASCII.

- Khai báo: tên xâu, độ dài lớn nhất của xâu.

- Tham chiếu phần tử của xâu: Tên xâu[chỉ số]

- Các thao tác xử lí thường dùng:

+ Phép ghép xâu, so sánh xâu;

+ Các thủ tục và hàm chuẩn.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 1773 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng tin 11: Kiểu dữ liệu xâu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBai15-Kieu du lieu Xau - Tin11.ppt
Tài liệu liên quan