Bài giảng Tin - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Các bước xây dựng CSDL

 Bước 1: khảo sát hệ thống

• Tìm hiểu các yêu cầu

• Xác định các dữ liệu cần lưu trữ, phân tích mối liên hệ.

• Phân tích các chức năng cần có của hệ thống.

 Bước 2: Thiết kế hệ thống

 Thiết kế CSDL

 Lựa chọn hệ QTCSDL để triển khai

 Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng

 Bước 3: Chạy thử hệ thống

 Nhập dữ liệu cho CSDL

 Chạy thử các chương trình ứng dụng

 Nếu gặp lỗi thì rà soát lại tất cả các bước trước đó để khắc phục.

pdf12 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 27/02/2014 | Lượt xem: 15023 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Doãn Vinh Sinh viên thực hiện: Mai Văn Quý – K56A CNTT  Các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu (QTCSDL).  Hoạt động của một hệ QTCSDL  Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL  Các bước xây dựng CSDL Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1. Các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu (QTCSDL). 1.1 Cung cấp môi trường tạo lập CSDL 1.2 Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu. 1.3 Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển, truy cập vào CSDL. 1.1 Cung cấp môi trường tạo lập CSDL  Hệ QTCSDL cung cấp một môi trường với hệ giao diện đồ họa trực quan giúp ngường dùng tạo lập CSDL.  Việc tạo lập CSDL được thực hịên thông qua ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. 1.2 Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu Hệ QTCSDL cung cấp ngôn ngữ thao tác dữ liệu, giúp người dùng thực hiện các thao tác:  Cập nhật: nhập, sửa, xóa dữ liệu  Tìm kiếm và kết xuất dữ liệu 1.3 Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển, truy cập vào CSDL.  Phát hiện và ngăn chặn truy cập không được phép. Đáp ứng nhu cầu an toàn dữ liệu và bảo vệ thông tin.  Duy trì tính nhất quán của dữ liệu.  Tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời để bảo vệ tính các ràng buộc toàn vẹn và tính nhất quán.  Khôi phục CSDL khi có sự cố.  Quản lí các mô tả dữ liệu. 2. Hoạt động của một hệ QTCSDL  Một hệ QTCSDL là một phần mềm phức tạp gồm nhiều thành phần thực hiện các chức năng cụ thể.  Hai thành phần chính là bộ xử lí truy vấn và bộ quản lí dữ liệu. 3. Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL 3.1 Người quản trị CSDL. 3.2 Người lập trình ứng dụng. 3.3 Người dùng. 3.1 Người quản trị CSDL.  Người quản trị CSDL là người hoặc nhóm người có hiểu biết sâu sắc và kĩ năng tốt trong lĩnh vực CSDL, hệ QTCSDL và môi trường hệ thống.  Họ được trao quyền điều hành hệ CSDL và quản lí các tài nguyên. 3.2 Người lập trình ứng dụng.  Là nhóm người viết các chương trình ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác của nhóm người dùng.  Mỗi chương trình sẽ có các câu lệnh yêu cầu hệ QTCSDL thực hiện một số thao tác trên CSDL đáp ứng nhu cầu cụ thể đặt ra. 3.3 Người dùng.  Là người có nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL.  Họ tương tác với hệ thống qua việc sử dụng các chương trình ứng dụng được viết trước dạng một giao diên dạng một biểu mẫu. 4. Các bước xây dựng CSDL  Bước 1: khảo sát hệ thống • Tìm hiểu các yêu cầu • Xác định các dữ liệu cần lưu trữ, phân tích mối liên hệ. • Phân tích các chức năng cần có của hệ thống.  Bước 2: Thiết kế hệ thống  Thiết kế CSDL  Lựa chọn hệ QTCSDL để triển khai  Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng  Bước 3: Chạy thử hệ thống  Nhập dữ liệu cho CSDL  Chạy thử các chương trình ứng dụng  Nếu gặp lỗi thì rà soát lại tất cả các bước trước đó để khắc phục.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai2_lop_12_7572.pdf
Tài liệu liên quan