Bài giảng Tin học 7 - Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Để tạo một biểu đồ, em thực hiện các thao tác sau đây:

Chọn một ô trong bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ.

Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ.

Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng (khi nút Next bị mờ đi). Kết quả được biểu đồ sau

ppt21 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 9610 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 7 - Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 9 Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ Em hãy quan sát bảng dữ liệu sau và đưa ra nhận xét so sánh số lượng học sinh giỏi của từng lớp trong khối 7 Phải mất một khoảng thời gian nhất định để so sánh và phân tích số liệu. Sẽ khó khăn hơn nếu bảng tính nhiều hàng và cột. Em hãy quan sát biểu đồ và đưa ra nhận xét so sánh số lượng học sinh giỏi của từng lớp trong khối 7 Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu sinh động và trực quan. Dễ so sánh dữ liệu hơn, dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu. 1. Một số loại biểu đồ Biểu đồ cột Biểu đồ đường gấp khúc Biểu đồ hình tròn Dùng để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột của bảng dữ liệu. Dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu. Dùng để mô tả tỷ lệ của từng dữ liệu so với tổng các dữ liệu. 2. Tạo biểu đồ Để tạo một biểu đồ, em thực hiện các thao tác sau đây: Chọn một ô trong bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ. Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ. Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng (khi nút Next bị mờ đi). Kết quả được biểu đồ sau: Bước 1 – Chọn dạng biểu đồ 2. Tạo biểu đồ Dạng biểu đồ nào là thích hợp nhất để giúp cô Hoa đưa ra nhận xét dễ dàng và nhanh nhất? Tại sao? Bước 2 – Xác định miền dữ liệu để vẽ biểu đồ 2. Tạo biểu đồ Bước 3 – Các thông tin giải thích biểu đồ 2. Tạo biểu đồ Bước 4 – Chọn vị trí đặt biểu đồ As object in: chèn biểu đồ vào trang tính chứa danh sách dữ liệu. As new sheet: một trang tính mới được tạo ra và biểu đồ được chèn vào trang đó. 2. Tạo biểu đồ Tại mỗi bước, nếu em nháy nút Finish (Kết thúc) khi chưa ở bước cuối cùng thì biểu đồ cũng được tạo. Khi đó các nội dung hay tính chất bị bỏ qua (ở các bước sau) sẽ được đặt theo ngầm định. Trên từng hộp thoại nếu cần em có thể nháy nút Back (Quay lại) để trở lại bước trước. Tại mỗi bước, nếu nháy nút Finish khi chưa ở bước cuối cùng, biểu đồ có được tạo ra hay không? Nút Back ở mỗi bước có ý nghĩa như thế nào? 4. Chỉnh sửa biểu đồ Thay đổi kiểu biểu đồ Sao chép biểu đồ vào văn bản Word Nháy chuột trên biểu đồ và nháy nút lệnh Copy. Mở văn bản Word và nháy nút lệnh Paste trên thanh công cụ của Word. 4. Chỉnh sửa biểu đồ Nhận xét về sự thay đổi giá trị sản xuất của từng ngành qua từng năm? Dùng biểu đồ dạng nào bây giờ? Dùng biểu đồ dạng nào bây giờ?? TRẮC NGHIỆM Phải xoá biểu đồ cũ và thực hiện lại các thao tác tạo biểu đồ. Hãy chọn câu trả lời đúng. Nháy nút trên thanh công cụ biểu đồ và chọn kiểu thích hợp Nháy nút trên thanh công cụ biểu đồ và chọn kiểu thích hợp Đáp án khác Câu 1: Muốn thay đổi kiểu biểu đồ đã được tạo ra, em có thể Câu 2: Cho bảng thống kê sử dụng đất ở Việt Nam. Hãy chọn dạng biểu đồ thích hợp nhất để nhận xét tình hình sử dụng đất ở nước ta. Biểu đồ cột Biểu đồ đường gấp khúc Biểu đồ hình tròn Biểu đồ dạng khác Minh họa dữ liệu trực quan Dễ so sánh dữ liệu Dễ tính toán hơn Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu Câu 3: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì? Hãy chọn những đáp án đúng Hàng đầu tiên của bảng số liệu Cột đầu tiên của bảng số liệu Toàn bộ dữ liệu Phải chọn trước miền dữ liệu, không có ngầm định Câu 4: Khi vẽ biểu đồ, chương trình bảng tính ngầm định miền dữ liệu để tạo biểu đồ là gì? Kết thúc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBai9.ppt
Tài liệu liên quan