Bài giảng Tin học 7 - Bài thực hành 3: Bảng điểm của em

Giả sử em có 500.000 đồng gửi tiết kiệm không kì hạn với lãi suất 0,3%/tháng. Hãy sử dụng công thức để tính trong vòng một năm, hàng tháng em có bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm?

Hãy lập trang tính như hình 26 để sao cho khi thay đổi số tiền gửi ban đầu và lãi suất thì không cần phải nhập lại công thức.

Lưu bảng tính với tên So tiet kiem

 

ppt8 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 14339 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 7 - Bài thực hành 3: Bảng điểm của em, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bảng điểm của em Bài thực hành 3 Bài tập 1: Sử dụng công thức để tính các giá trị sau trên trang tính. 20+15 205 205 20/5 20+154 (20+15)4 (20-15)4 20-(154) 144/6-35 144/(6-3)5 (144/6-3)5 144/(6-3)5 52/4 (2+7)2/7 (32-7)2-(6+5)3 (188-122)/7 Bài tập 1: Sử dụng công thức để tính các giá trị sau trên trang tính. Bài tập 2: Nhập dữ liệu như mẫu sau =(A1+B2+C4)/3 Nhập công thức vào các ô tương ứng =A1+5 =A1*5 =A1+B2 =A1*B2 =(A1+B2)*C4 =A1*C4 =B2-A1 =(A1+B2)-C4 =(A1+B2)/C4 =B2^A1-C4 =B2*C4 =(C4-A1)/B2 =(A1+B2)/2 =(B2+C4)/2 Bài tập 3: Thực hành lập và sử dụng công thức Giả sử em có 500.000 đồng gửi tiết kiệm không kì hạn với lãi suất 0,3%/tháng. Hãy sử dụng công thức để tính trong vòng một năm, hàng tháng em có bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm? Hãy lập trang tính như hình 26 để sao cho khi thay đổi số tiền gửi ban đầu và lãi suất thì không cần phải nhập lại công thức. Lưu bảng tính với tên So tiet kiem Hình 26 Bài tập 3: Thực hành lập và sử dụng công thức Số tiền trong sổ (sau mỗi tháng) = = gốc + gốc * lãi suất * số tháng Câu hỏi: Công thức trong ô E3 là như thế nào? = B2 + B2*B3*D3 gốc + lãi của mỗi tháng Bài tập 4: Lập bảng điểm tính điểm tổng kết theo công thức: trung bình cộng của các điểm kiểm tra và điểm thi sau khi đã nhân hệ số Câu hỏi: Công thức điểm tổng kết ở ô G3 như thế nào? = (2*(C3 + D3*2 + E3*2)/5 + F3)/3 Lưu bảng tính với tên Bang diem cua em và thoát khỏi chương trình. Kết thúc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBaiTH3.ppt
Tài liệu liên quan