Bài kiểm tra chất lượng giữa kỳ 2 môn: Toán lớp 5

Câu 1. (1 điểm) Một hình tròn có bán kính là 5 cm thì chu vi là ? M1

 A. 15,7 cm B. 157 cm C. 31,4 cm D. 314 cm

Câu 2. (1 điểm) Cạnh hình lập phương là 5 m. Vậy thể tích hình lập phương đó là: M1

 A. 150m3 B. 125m3 C. 100m3 D. 25m3

Câu 3. (1 điểm) Một hình lập phương có cạnh là 1,4 m. Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: M1

A. 11,76 m2 B. 11,67 m2 C. 11,56 m2 D. 11,76 m

Câu 4 . (1 điểm) . Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp ? M2

 A. 40% B. 60% C. 25% D. 125%

Câu 5. (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,2 m, chiều rộng 4,3m và chiều cao 2,5m. Diện tích toàn phần là: M3

A. 52,5m2 B. 105,82m2 C. 15,82m2 D. 105,82m

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 10/12/2018 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra chất lượng giữa kỳ 2 môn: Toán lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GHKII - TOÁN LỚP 5 Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Số học Số câu 1 1 Số điểm 1 1 Đại lượng và đo đại lượng. Số câu 1 1 Số điểm 1 1 Yếu tố hình học Số câu 3 1 1 1 4 2 Số điểm 3 1 1 2 4 2 Tỉ số phần trăm 1 1 1 1 Tổng Số câu 3 1 2 1 1 1 5 4 Số điểm 3 1 2 1 2 1 5 5 Họ và tên: ..................................................... Thứ ...... ngày ..... tháng ..... năm 2018 Lớp : 5..... BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ 2 Môn : Toán – Lớp 5. Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao nhận đề và hướng dẫn trình bày). Điểm: Lời nhận xét của giáo viên: ................................. ................................. ................................. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 5) Câu 1. (1 điểm) Một hình tròn có bán kính là 5 cm thì chu vi là ? M1 A. 15,7 cm B. 157 cm C. 31,4 cm D. 314 cm Câu 2. (1 điểm) Cạnh hình lập phương là 5 m. Vậy thể tích hình lập phương đó là: M1 A. 150m3 B. 125m3 C. 100m3 D. 25m3 Câu 3. (1 điểm) Một hình lập phương có cạnh là 1,4 m. Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: M1 A. 11,76 m2 B. 11,67 m2 C. 11,56 m2 D. 11,76 m Câu 4 . (1 điểm) . Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp ? M2 A. 40% B. 60% C. 25% D. 125% Câu 5. (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,2 m, chiều rộng 4,3m và chiều cao 2,5m. Diện tích toàn phần là: M3 A. 52,5m2 B. 105,82m2 C. 15,82m2 D. 105,82m Câu 6. (1 điểm) Điền vào chỗ chấm: M2 a/.    5 m3  27dm3          = ........................ m3 b/. dm3 = ................cm3 Câu 7. (1 điểm) Tính thể tích của hình hộp chữ nhật với a = 1,5 dm ; b = 0,7 dm ; c = 0,5 dm. M2 Bài giải Câu 8. (2 điểm) Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m , chiều rộng 6m , chiều cao 5m . Người ta quét vôi bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2 . M3 Bài giải Câu 9. (1 điểm)Tính bằng cách thuận tiện nhất: M4 13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25: 0,125 TRƯỜNG TIỂU HỌC MẬU ĐỨC ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017 Môn: Toán - Lớp 5 Câu 1/ C. 31,4 cm (1 điểm) Câu 2/ B. 125 m3 (1 điểm) Câu 3/ A. 11,76 m2 (1 điểm) Câu 4/ A. 40% ( 1 điểm) Câu 5/ B. 105,82m2 (1 điểm) Câu 6/ - a/. 13,8 m3 = 5027 dm3 (0,5 điểm) ; b/ dm3 = 500 cm3 (0,5 điểm) Câu 7/ Bài giải Thể tích hình hộp chữ nhật là: (0,25 điểm) 1,5 x 0,7 x 0,5 = 0,525 (dm3 ) (0,5 điểm) Đáp số: 0,525 dm3 (0,25 điểm) Câu 8/ Bài giải Diện tích xung quanh lớp học là: ( 10 + 6) x 2 x 5 = 160 ( m2) 0,5đ Diện tích trần nhà là: 10 x 6 = 60 ( m2) 0,5 đ Diện tích cần quát vôi là: ( 160 + 60) – 7,8 = 212,2( m2) 0,75đ Đáp số: 212,2 m2 0,25 đ (HS có thể giải theo cách khác, kết quả đúng được tính điểm tối đa) Câu 9/ Tính bằng cách thuận tiện nhất: 13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,125 = 13,25 x 2 + 13,25 x 8 ( 0,5 đ) = 13,25 x ( 2 + 8) = 13,25 x 10 0,5 đ = 132,5 --------------/----------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDe kiem tra GK2 toan 5_12307024.doc
Tài liệu liên quan