Bài kiểm tra chủ đề V Môn Toán

Bài 3: (2,5đ) Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm; AC = 4cm ; BC = 4cm

Tia phân giác của góc A cắt BC tại điểm M.

Bài 4: (2,5 đ) Cho góc = 100 o. Tia Oc nằm giữa hai tia Oa và Ob sao cho góc . Tính các góc và .

Bài 5: (3đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, vẽ hai tia Ob, Oc sao cho .

a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? vì sao?

b) Tính số đo góc bOc.

c) Tia Oc có phải là tia phân giác của góc aOb không? Vì sao?

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra chủ đề V Môn Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra chủ đề V Môn Toán Họ và tên: Lớp: STT: Điểm Lời phê của giáo viên I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng a) Góc vuông là góc có số đo bằng: A. 1800 B. 900 C. 450 D. 1200 b)Góc a là góc tù thì có số đo bằng : A. 900 B. 1800 C. D. c) Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì: A. B. C. D. d) Góc nhọn là góc có số đo : A. =1800 B.= 900 C. D. Bài 1: Đánh dấu ( x) vào cột đúng , sai trong các câu sau Câu Đúng Sai a) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau b) Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB; BC; CA c) Góc 600 và góc 400 là hai góc phụ nhau. d) hình gồm các điểm cách A một khoảng bằng 4 cm là đường tròn tâm A bán kính 2 cm II. Tự luận (8 điểm) Bài 3: (2,5đ) Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm; AC = 4cm ; BC = 4cm Tia phân giác của góc A cắt BC tại điểm M. Bài 4: (2,5 đ) Cho góc = 100 o. Tia Oc nằm giữa hai tia Oa và Ob sao cho góc . Tính các góc và . Bài 5: (3đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, vẽ hai tia Ob, Oc sao cho . Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? vì sao? Tính số đo góc bOc. Tia Oc có phải là tia phân giác của góc aOb không? Vì sao? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài kiểm tra chủ đề V - Copy.doc
Tài liệu liên quan