Bài ôn tập cuối tuần 30 môn Toán 1 + Tiếng Việt 1

A. Đọc hiểu:

Đôi bạn

Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe thấy tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi:

- Ai hát đấy?

Có tiếng trả lời:

- Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.

Búp Bê nói:

- Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.

 Theo Nguyễn Kiên

 * Dựa vào bài “Đôi bạn”, em hãy khoanh vào chữ đặt trước ý đúng:

1. Búp Bê làm những việc gì?

A. Quét nhà và học bài

B. Rửa bát và quét nhà

C. Quét nhà, rửa bát, nấu cơm

2. Dế Mèn hát để làm gì?

A. Để luyện giọng

B. Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn

C. Muốn cho bạn biết mình hát rất hay

 * Sau khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê trả lời thế nào? Hãy viết lại câu trả lời đó.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài ôn tập cuối tuần 30 môn Toán 1 + Tiếng Việt 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 30 Họ và tên: .. Lớp: 1  Môn Toán Bài 1. Đặt tính rồi tính: 15 + 52 50 + 12 35 + 24 21 + 26 32 + 10 81 + 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 – 15 55 – 33 45 – 4 56 – 13 36 – 33 48 - 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài 2. Tính: 42 + 15 = 34 + 4 – 16 = 15 cm – 10 cm + 4 cm = 66 – 16 = 40 + 8 – 8 = 30 cm + 10 cm – 20 cm = 38 + 60 = 37 – 32 + 33 = 25 cm + 30 cm – 15 cm = . Bài 3. >,<,=? 78 – 7 ... 70 96 – 42 ... 50 + 8 38 30 + 8 45 + 3 43 + 5 Bài 4. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp: + Một tuần lễ có ngày. Đó là: .. ... + Một tuần lễ có 2 ngày em không đến trường. Vậy một tuần lễ em tới trường ngày. + Hôm nay là ngày tháng.năm. + Ngày mai là ngày tháng năm + Ngày kia là ngày tháng .năm Bài 5. Lớp 1A có 32 học sinh, lớp 1B có 33 học sinh. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu học sinh? .. .. .. .. Bài 6. Một sợi dây dài 79cm. Bố cắt đi 50cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng – ti – mét? .. .. .. .. Môn Tiếng Việt A. Đọc hiểu: Đôi bạn Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe thấy tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi: - Ai hát đấy? Có tiếng trả lời: - Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy. Búp Bê nói: - Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt. Theo Nguyễn Kiên * Dựa vào bài “Đôi bạn”, em hãy khoanh vào chữ đặt trước ý đúng: 1. Búp Bê làm những việc gì? A. Quét nhà và học bài B. Rửa bát và quét nhà C. Quét nhà, rửa bát, nấu cơm 2. Dế Mèn hát để làm gì? A. Để luyện giọng B. Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn C. Muốn cho bạn biết mình hát rất hay * Sau khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê trả lời thế nào? Hãy viết lại câu trả lời đó. .. .. * Điền vào chỗ chấm: a) ch hay tr: con .......uột cái .....ống dòng .......ữ ........ang giấy bức ........anh .........ường học b) iên hay iêng và dấu thanh: bệnh v....... s......... năng k............ kị t.......... nói cô t.......... ngh......... cứu c) d, r hay gi: eo trồng ước đèn uyên áng mưa ầm ặng dừa u lịch nghe ảng ... óc ách B. Viết: Em hãy viết bài “Đôi bạn” vào vở chính tả ở nhà.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBÀI TẬP CUỐI TUẦN 30 - THU.doc