Bài ôn tập cuối tuần 8 môn Toán 1 + Tiếng Việt 1

*/ TIẾNG VIỆT

1. Đọc – viết:

+ Đọc lại các bài trong SGK Tiếng Việt – Tập 1.

+ Đọc và viết:

 Beù Thô bò ngaõ. Boá meï chôû beù Thô ra y taù xaõ. ÔÛ ñoù coù chuù y só vaø coâ y taù. Beù Thô sôï, beù i æ nheø. Meï doã beù.

2. Bài tập:

Bài 1. Nối (theo mẫu):

 

docx2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài ôn tập cuối tuần 8 môn Toán 1 + Tiếng Việt 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI ÔN TẬP CUỐI TUẦN 8 Họ và tên: .. Lớp: 1 (Cha mẹ học sinh tập nêu yêu cầu, hướng dẫn con học bài) */ TOÁN Bài 1. Tính: 1 + 3 = ... 2 + 3 = 1 + 4 = ... 3 + 1 = ... 3 + 2 = ... 4 + 1 = ... 2 + 2 = 3 + 1 + 1 = 3 + 0 = 1 + 4 + 0 = 0 + 5 = 2 + 0 + 2 = Bài 2. Tính: 2 2 4 1 2 3 2 + + + + + + 1 2 1 4 3 . .. .. Bài 3. Số? + 3 = 5 2 + = 4 1 + 4 + = 5 1 + = 5 + 2 = 2 + 2 + 1 = 4 Bài 4. >, <, =? 1 + 4 3 5 4 + 1 3 + 1 5 4 5 + 0 1 + 1 + 2 3 + 2 3 + 1 2 + 2 + 1 1 + 4 + 0 2 + 3 4 + 1 + 0 1 + 4 + 0 Bài 5. Viết phép tính thích hợp vào ô trống: + = + = + = + = + = + = */ TIẾNG VIỆT 1. Đọc – viết: + Đọc lại các bài trong SGK Tiếng Việt – Tập 1. + Đọc và viết: Beù Thô bò ngaõ. Boá meï chôû beù Thô ra y taù xaõ. ÔÛ ñoù coù chuù y só vaø coâ y taù. Beù Thô sôï, beù i æ nheø. Meï doã beù. 2. Bài tập: Bài 1. Nối (theo mẫu): a eâ e b nh ô Phuï aâm i ng s u o oâ Nguyeân aâm Bài 2. + Vẽ mô hình tiếng ngheä. + Tiếng ngheä có thanh gì? - Thanh: + Tiếng ngheä có phần đầu là âm gì? - Thanh: + Tiếng ngheä có phần vần là âm gì? - Thanh:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBÀI TẬP CUỐI TUẦN 8.docx