Bài tập cuối tuần 28 môn Toán 1 + Tiếng Việt 1

Đọc:

SƯ TỬ VÀ CHUỘT NHẮT

Sư Tử đang ngon giấc, Chuột Nhắt bò lên đầu Sư Tử, làm Sư Tử tỉnh giấc. Sư Tử vươn vai, bàn chân to tướng chẳng may đè lên Chuột Nhắt.

- Xin Đức Vua tha chết cho kẻ hạ thần này. Sau này, biết đâu hạ thần sẽ có dịp giúp được gì cho Đức Vua.

Sư Tử không nhịn được cười, vung chân lên. Chuột Nhắt chạy thoát.

Ít lâu sau, Sư Tử mắc lưới thợ săn. Chuột Nhắt chạy đến cắn đứt lưới, giải thoát cho vị chúa tể.

Thế đấy, bạn nhỏ biết đâu lại là bạn tuyệt vời !

 Theo Truyện ngụ ngôn Ê-dốp

 

* Bài tập:

Câu 1. Dựa vào nội dung bài Sư Tử và Chuột Nhắt, hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:

1. Chuột Nhắt làm gì khiến Sư Tử tỉnh giấc?

a. Chuột Nhắt bò vào chân Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc.

b. Chuột Nhắt bò lên đầu Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc.

c. Chuột Nhắt bò qua mình Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc.

2. Chuột Nhắt đã làm gì lúc Sư Tử bị mắc lưới?

a. Chuột Nhắt bỏ mặc vị chúa tể khi bị mắc lưới.

b. Chuột Nhắt van xin thợ săn tha chết cho vị chúa tể.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 503 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập cuối tuần 28 môn Toán 1 + Tiếng Việt 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 28 Họ và tên: .. Lớp: 1. * MÔN TOÁN * >, <, = Câu 1. ? 76 67 54 45 33 31 23 32 34 43 22 33 87 88 88 53 49 43 54 54 52 65 70 75 Câu 2. Sắp xếp các số 67, 45, 54, 33, 34 theo thứ tự: Từ lớn đến bé: .. Từ bé đến lớn: .. Câu 3. Hoàn thành tóm tắt và giải các bài toán sau: a) Thùng bánh có 18 gói bánh, đã bán đi 3 gói bánh. Hỏi thùng còn lại bao nhiêu gói bánh? Tóm tắt Có : gói bánh Đã bán : ... gói bánh Còn lại : gói bánh? Bài giải .. .. .. b) Tủ sách của An đã có 15 quyển sách. Mẹ mua thêm cho An 3 quyển nữa. Hỏi tủ sách của An có tất cả bao nhiêu quyển sách? Tóm tắt Có : quyển sách Mua thêm: quyển sách Có tất cả : quyển sách? Bài giải .. .. .. c) Tổ Hai có 10 bạn, trong đó có 6 bạn nữ. Hỏi tổ Hai có bao nhiêu bạn nam? Tóm tắt Có : bạn Bạn nữ : bạn Bạn nam bạn? Bài giải .. .. .. d) Quyển truyện có 18 trang, bạn Lan đã đọc hết 7 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang bạn Lan chưa đọc? Tóm tắt Có : 19 trang Đã đọc : 12 trang Còn lại : trang? Bài giải .. .. .. e) Rổ trứng thứ nhất có 12 quả, rổ trứng thứ hai có 7 quả. Hỏi cả hai rổ có bao nhiêu quả trứng? Tóm tắt Rổ thứ nhất : . quả trứng Rổ thứ hai : quả trứng Cả hai rổ : quả trứng? Bài giải .. .. .. * MÔN TIẾNG VIỆT * * Đọc: SƯ TỬ VÀ CHUỘT NHẮT Sư Tử đang ngon giấc, Chuột Nhắt bò lên đầu Sư Tử, làm Sư Tử tỉnh giấc. Sư Tử vươn vai, bàn chân to tướng chẳng may đè lên Chuột Nhắt. - Xin Đức Vua tha chết cho kẻ hạ thần này. Sau này, biết đâu hạ thần sẽ có dịp giúp được gì cho Đức Vua. Sư Tử không nhịn được cười, vung chân lên. Chuột Nhắt chạy thoát. Ít lâu sau, Sư Tử mắc lưới thợ săn. Chuột Nhắt chạy đến cắn đứt lưới, giải thoát cho vị chúa tể. Thế đấy, bạn nhỏ biết đâu lại là bạn tuyệt vời ! Theo Truyện ngụ ngôn Ê-dốp * Bài tập: Câu 1. Dựa vào nội dung bài Sư Tử và Chuột Nhắt, hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng: 1. Chuột Nhắt làm gì khiến Sư Tử tỉnh giấc? a. Chuột Nhắt bò vào chân Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc. b. Chuột Nhắt bò lên đầu Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc. c. Chuột Nhắt bò qua mình Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc. 2. Chuột Nhắt đã làm gì lúc Sư Tử bị mắc lưới? a. Chuột Nhắt bỏ mặc vị chúa tể khi bị mắc lưới. b. Chuột Nhắt van xin thợ săn tha chết cho vị chúa tể. c. Chuột Nhắt cắn đứt lưới giải thoát cho vị chúa tể. Câu 2. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp: Điền iêt hay uyêt và dấu thanh? s.... chặt chữ v.... hiểu b.. t vời sò h.. thân th... liêm kh.. đàn ng Điền uôi hay ươi và dấu thanh? quả ch. cá đ. múi b t tốt con m. t.. tốt b.. sáng t. thơ Điền l hay n? .ọ hoa ắn nót íu o .àng tiên tờ ịch hôm ọ uống ước chiếc ược chiếc ọ trời ...óng * Viết: (Em hãy viết bài Sư Tử và Chuột Nhắt vào vở Chính tả ở nhà.)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBÀI CUỐI TUẦN 28 - THU.doc