Báo cáo Thực tập tại công ty bảo hiểm Prudential

Một số thông tin cần biết về sản phẩm:

- Có tham gia chia lãi(có bảo tức tích lũy – có giá trị hoàn lại).

- Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm:

+ Người được bảo hiểm: 18 – 45 tuổi hoặc 18 -50 tuổi (tùy thuộc độ tuổi chọn nghỉ hưu)

+ Bên mua bảo hiểm: từ 18 tuổi trở lên.

+ Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 70 hoặc 75 tuổi.

+ Thời hạn hợp đồng: 10 đến 57 năm.

- Khách hàng có thể tham gia thêm các sản phẩm kèm theo/ bổ trợ.

 

doc49 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 1903 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty bảo hiểm Prudential, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
định. Hơn thế nữa, với quyền lợi báo hiếu, khách hàng hoàn toàn an tâm rằng mình vẫn có thể chu toàn trách nhiệm đối với bậc sinh thành trước những rủi ro luôn tiềm ẩn trong cuộc sống. Khách hàng được hưởng những quyền lợi bảo hiểm: Quyền lợi tiền mặt khi kết hôn. Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng. Quyền lợi báo hiếu. Quyền lợi bảo hiểm cơ bản. Bảo hiểm này có tham gia chia lãi. Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: người được bảo hiểm từ 15-50 tuổi, bên mua bảo hiểm: từ 18 tuổi trở lên. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 65 tuổi. Và thời hạn hợp đồng là 15 năm. Phú – An Gia Tích Lũy Định Kỳ Công ty BHNT Prudential Việt Nam mang đến sản phẩm “Phú-An gia Tích lũy Định kỳ”, một sản phẩm bảo hiểm ưu việt vừa cung cấp quyền lợi tiền mặt trả định kỳ cộng với bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng (sẽ tùy thuộc vào các yếu tố như: kết quả kinh doanh của công ty, tình hình thị trường…) giúp bạn thực hiện các kế hoạch ngắn, trung hay dài hạn vừa bảo vệ an toàn tài chính cho bạn và gia đình trước những rủi ro của cuộc sống. Các quyền lợi chính: Để thực hiện các kế hoạch ngắn hạn: quyền lợi tiền mặt trả định kỳ. Để thực hiện cho những kế hoạch trung và dài hạn: quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng. Để bảo vệ cho bản thân và gia đình trước những rủi ro của cuộc sống: quyền lợi khi người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Ngoài ra, khách hàng còn được giảm phí bảo hiểm cho hợp đồng có mệnh giá lớn. Một số thông tin cần biết về sản phẩm: Có tham gia chia lãi (có bảo tức tích lũy - có giá trị hoàn lại). Độ tuổi tham gia: 0-53 tuổi. Thời hạn hợp đồng: 12-20 năm. Phú - Tích Lũy Định Kỳ Gia Tăng Là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thị trường có quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ tăng dần. Hơn nữa, tùy theo nhu cầu của mình, bạn có thể lựa chọn thời hạn hợp đồng là 12, 15 hoặc 18 năm. Các quyền lợi chính khi tham gia sản phẩm này: Quyền lợi bảo hiểm trả định kỳ. Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng: khách hàng được chi trả 1 lần toàn bộ số tiền bảo hiểm cộng với bảo tức đã tích lũy (nếu trước đó chưa có rủi ro nào xảy ra dẫn đến đền bù bảo hiểm). Quyền lợi khi người được bảo hiểm tử vong: khách hàng được chi trả 1 lần toàn bộ số tiền bảo hiểm cộng với bảo tức đã tích lũy. Quyền lợi khi người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: xảy ra trước hoặc vào ngày đáo niên ngay sau tuổi 65 hoặc xảy ra sau thời điểm nêu trên. Một số thông tin cần biết về sản phẩm: Có tham gia chia lãi (có bảo tức tích lũy – có giá trị hoàn lại). Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: bên mua bảo hiểm là từ 18 tuổi trở lên và người được bảo hiểm: 0 - 63 tuổi. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 75 tuổi. Thời hạn hợp đồng: 12,15 hoặc 18 năm. Phú – An Khang Thịnh Kỳ Các quyền lơi chính: Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng. Quyền lợi khi Người được bảo hiểm bị tử vong: Nếu chẳng may rủi ro xảy ra dẫn đến tử vong, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm rằng người thân của mình sẽ nhận được 100% số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ tức tích lũy. Quyền lợi khi Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ hoặc vĩnh viễn trước hoặc vào ngày đáo niên ngay sau khi đạt tuổi 65: Với hoảng chi trả tương đương 100% số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ tức tích lũy sẽ được chi trả làm 10 lần trong 10 năm, kể từ ngày xảy ra thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, khách hàng sẽ không phải lo trở thành gánh nặng cho người thân. Một số thông tin cần biết về sản phẩm: Có tham gia chia lãi (có bảo tức tích lũy – có giá trị hoàn lại) Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: + Người được bảo hiểm từ 0 – 60 hơặc 61 -65 tuổi. + Bên mua bảo hiểm từ 18 tuổi trở lên. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 75 tuổi. Thời hạn hợp đồng: 10 – 30 năm. Các sản phẩm kèm theo/ bổ trợ có thể tham gia thêm: Bảo hiểm Nhân Thọ có kỳ hạn Phí ngắn hạn (dành riêng cho Phú - An Khang Thịnh Kỳ). Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn Phí ngắn hạn.(dành riêng cho Phú – An Khang Thịnh Kỳ). Các sản phẩm bổ trợ thông thường khác: + Bảo hiểm Từ bỏ thu phí. + Bảo hiểm Chết do tai nạn. + Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo. + Bảo hiểm Từ bỏ thu phí Bệnh hiểm nghèo. + Bảo hiểm Hỗ trỡ Viện phí và Phẫu thuật. + Bảo hiểm hỗ trợ tài chính Người phụ thuộc. + Bảo hiểm từ bỏ thu phí người Hôn phối. + Bảo hiểm hỗ trợ tài chính người Hôn phối. Phú – An Khang Tích Lũy Gia Tăng Các quyền lợi chính: Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng: Vào ngày đáo hạn của hợp đồng bạn sẽ nhận được một khoản tích lũy khá lớn để thực hiện cho những kế hoạch mả bạn đã dự định, bao gồm số tiền bảo hiểm khi đáo hạn(tương đương số tiền bảo hiểm nhân với hệ số đáo hạn đã chọn) cộng với toàn bộ khoản bảo tức đã tích lũy(BTTL) của hợp đồng. Ví dụ: Khách hàng X, 30 tuổi, tham gia “Phú – Anh khang tích kũy gia tăng” với số tiền bảo hiểm 100.000.000 đồng. Quyền lợi đáo hạn hợp đồng sẽ là: Số tiền bảo hiểm Hệ số đáo hạn Số tiền bảo hiểm khi đáo hạn Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng 100.000.000 150% 150.000.000 150.000.000 + BTTL 100.000.000 200% 200.000.000 200.000.000 + BTTL 100.000.000 300% 300.000.000 300.000.000 + BTTL Quyền lợi khi Người được bảo hiểm tử vong: Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm rằng người thân của mình sẽ nhận được 100% số tiền bảo hiểm cộng với quyền lợi tăng thêm tương ứng tại thời điểm tử vong và khoản bảo tức đã tích lũy của hợp đồng. Quyền lợi khi Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Khách hàng sẽ không phải lo trở thành gánh nặng cho người thân với khoản chi trả đều đặn trong 10 năm liên tiếp kể từ ngày xảy ra thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Tổng quyền lợi nhận được bao gồm 100% tiền bảo hiểm, cộng với quyền lợi tăng thêm tương ứng tại thời đểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn và khoản bảo tức đã tích lũy của hợp đồng. Một số thông tin cần biết về sản phẩm: Có tham gia chia lãi. Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: + Người được bảo hiểm:0-65 tuổi. + Bên mua bảo hiểm: từ 18 tuổi trở lên. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 75 tuổi. Thời hạn hợp đồng: 7 đến 30 năm. Khi tham gia Phú – An khang tích lũy Gia Tăng, khách hàng có thể tham gia thêm các sản phẩm kèm theo và sản phẩm bổ trợ để có thể tăng cường khả năng bảo vệ an toàn tài chính cho bản thân và gia đình trong mọi hoàn cảnh. Phú – An Khang Hưu Trí Các quyền lợi chính: Quyền lợi bảo hiểm hưu trí: khách hàng được trả 10% số tiền bảo hiểm cộng với 10% bảo tức đã tích lũy vào mỗi ngày đáo niên trong thời hạn 10 năm, tính từ thời đểm bắt đầu nhận quyền lợi hưu trí như đã lực chọn ban đầu như ở độ tuổi 50, 55, 60, 65. Quyền lợi khi Người được bảo hiểm tử vong. Quyền lợi khi Người được bảo hiểm bị thưong tật toàn bộ và vĩnh viễn trước hoặc vào ngày đáo niên ngay sau khi đạt tuổi 65. Một số thông tin vầ sản phẩm: Có tham gia chia lãi( có bảo tưc tích lũy – có giá trị hoàn lại) Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: + Người được bảo hiểm: 20- 55 tuổi. + Bên mua bảo hiểm từ 18 tuổi trở lên. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 74 tuổi. Thời hạn hợp đồng: 19 đến 39 năm. Khách hàng có thể tham gia thêm các sản phẩm kèm theo/bổ trợ. Phú – An Khang Hưu Trí Toàn Diện Các quyền lợi chính: Quyền lợi bảo hiểm hưu trí: Bạn sẽ an tâm vui hưởng cuộc sống hưu trí với khaỏn chi trả tương đương 10% số tiền bảo hiểm và 10% bảo tức tích lũy vào mỗi ngày đáo niên trong vòng 10 năm, tính từ thời điểm nhận quyền lợi hưu trí như đã lực chọn ban đầu. Quyền lợi khi người bảo hiểm tử vong: Khách hàng có thể hoàn toàn an tâm rằng người thân của mình sẽ nhận được 100% số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ bảo tức tích lũy. Trong trường hợp tử vong do tai nạn trong thời hạn đóng phí, khách hàng sẽ được nhận thêm 100% số tiền bảo hiểm. Quyền lợi khi người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn trước hoặc vào ngày đáo niên ngay sau khi đạt tuổi 65: Khách hàng được chi trả 100% số tiền bảo hiểm cộng với toàn bộ bảo tức tích lũy được chi trả làm 10 lần trong 10 năm. Trong trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn trong thời hạn đóng phí, khách hàng sẽ được nhận thêm 100% số tiền bảo hiểm. Quyền lợi khi Người được bảo hiểm bị tàn tật do tai nạn(trong thời hạn đóng phí): Khách hàng sẽ được chi trả số tiền bảo hiểm tương ứng tỷ lệ tàn tật được quy định chi tiết trong hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi trợ cấp phẫu thuật và viện phí: Khi chẳng may rủi ro xảy ra phải phẫu thuật hoặc nằm viện dài ngày, quyền lợi trợ cấp phẫu thuật và viện phí sẽ giúp khách hàng có được nguồn tài chính cần thiết để trang trải những chi phí điều trị. Ví dụ: Khách hàng A tham gia sản phẩm "Phú-An Khang Hưu Trí Toàn Diện" với số tiền bảo hiểm từ 20 triệu đến 100 triệu, khách hàng sẽ được chi trả: Quyền lợi bảo hiểm Mức chi trả (đồng) Trợ cấp Phẫu thuật  300.000 cho một lần phẫu thuật Trợ cấp Đại phẫu 1.000.000 cho một lần đại phẫu Trợ cấp Viện phí từ ngày nằm viện thứ 31 trở đi  100.000 cho mỗi ngày nằm viện Mức chi trả sẽ tăng gấp đôi với số tiền bảo hiểm từ trên 100 triệu đến 200 triệu. Mức chi trả sẽ tăng gấp 3 với số tiền bảo hiểm từ 200 triệu đồng trở lên. Một số thông tin về sản phẩm: Có tham gia chia lãi ( có bảo tức tích lũy – có giá trị hoàn lại) Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: + Người được bảo hiểm: 20 - 50 tuổi. + Bên mua bảo hiểm: từ 18 tuổi trở lên. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 69 tuổi. Thời hạn hợp đồng: 19 đến 39 năm. Khách hàng có thể tham gia thêm các sản phẩm kèm theo/bổ trợ. Phú – An Khang Trọn Đời Các quyền lợi chính: Quyền lợi tiền mặt đặt biệt: Với khoản tiền tiền mặt tương đương 25% số tiền bảo hiểm được chi trả mà bạn đã chọn( năm bạn đạt 55 hoặc 60 tuổi), bạn có thể tự thưởng cho mình một chuyến du lịch cùng người thân sau những tháng ngày làm việc vất vả hoặc thực hiện những dự định khác mà bạn hằng ấp ủ. Quyền lợi trả tiền mặt định kỳ: Bạn sẽ nhận được khaỏn tiền mặt trả định kỳ hằng năm, bắt đầu từ năm mà bạn đã chọn, liên tiếp trong vòng 15 năm và tăng dần trong 2 năm. Tổng quyển lời tiền mặt trả định kỳ chi trả là 100% số tiền bảo hiểm cộng toàn bộ bảo tức tích lũy. Tham khảo quyền lợi trả tiền mặt định kỳ nếu bạn chọn thời điểm bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm này là lúc 60 tuổi: Tuổi    60     61      62       63  ....   72      73      74      75  % (số tiền bảo hiểm và BTTL)   4,5    4,5     5,0      5,0        7,5     7,5     8,0     8,0 Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng: Vào ngày đáo hạn hợp đồng ở tuổi 70 (nếu bạn chọn thời điểm bắt đầu nhận quyền lợi tiền mặt là năm bạn đạt 55 tuổi) hay tuổi 75(nếu bạn chọn thời diểm bắt đầu nhận quyền lợi tiền mặt là năm 60 tuổi) bạn sẽ nhận được 100% xố tiền bảo hiểm như một món quà mừng thọ và an tâm vui sống cùng con cháu cho đến trọn đời. Quyền lợi bảo vệ trong suốt thời giantham gia bảo hiểm: khách hàng chỉ đóng phí đến năm 55 hoặc 60 tuổi nhưng lại được bảo vệ đến năm 70 hoặc 75 tuổi. Trong thời gia này 100% số tiền bảo hiểm cộng với BTTL sẽ được chi trả nếu Người được bảo hiểm khôngmay bị tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Một số thông tin cần biết về sản phẩm: Có tham gia chia lãi(có bảo tức tích lũy – có giá trị hoàn lại). Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: + Người được bảo hiểm: 18 – 45 tuổi hoặc 18 -50 tuổi (tùy thuộc độ tuổi chọn nghỉ hưu) + Bên mua bảo hiểm: từ 18 tuổi trở lên. + Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 70 hoặc 75 tuổi. + Thời hạn hợp đồng: 10 đến 57 năm. Khách hàng có thể tham gia thêm các sản phẩm kèm theo/ bổ trợ. Phú – Trường An Các quyền lợi chính: Trường hợp tử vong: Khách hàng được chi trả một lần toàn bộ số tiền bảo hiểm cộng với BTTL. Trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Xảy ra trước hay vào ngày đáo niên ngay sau tuổi 65. Khách hàng được chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm cộng với BTTL, chia làm 10 lần trong 10 năm. Khoản tiền bảo hiểm chưa chi trả hết, tình đến thởi điểm Người được bảo hiểm qua đời sẽ được chi trả một lần. Lưu ý: Đối với những hợp đồng phát hành trước ngày 15/8/2003, khách hàng sẽ được chi trả quyền lợi này nếu Người được bảo hiềm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 60. Trong trường hợp người được bảo hiểm là trẻ em dưới 4 tuổi tử vong hoặc bọ thương tật vĩnh viễn, công ty sẽ chi trả một phần số tiền bảo hiểm tùy theo độ tuổi. Trong trường hợp không có rủi ro xảy ra: Khách hàng cũng sẽ chỉ đóng phí đến ngày kỷ niệm hợp đồng đầu tiên kể từ khi đạt tuổi 65. Sau đó khách hàng được miễn đóng phí nhưng hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tũc có hiệu lực. Vào ngày kỷ niệm hợp đồng đầu tiên kể từ khi đạt tuổi 99(đây cũng là ngày đáo hạn hợp đồng) khách hàng sẽ được trả một lần toàn bộ số tiền bảo hiểm cộng với BTTL. Một số thông tin cần biết về sản phẩm: Có tham gia chia lãi (có bảo tức tích lũy – có giá trị hoàn lại) Độ khi tham gia bảo hiểm: 0 -55 tuổi. Tuổi khi đáo hạn hợp đồng: 99 Thời hạn hợp đồng: 44 – 99 năm. Khách hàng có thể tham gia thêm các sản phẩm kèm theo/bổ trợ. Phú – Hòa Nhân An Mang đến cho khách hàng sự an tâm thanh thản vì đã được bảo vệ an toàn tài chính chỉ với một mức phí bảo hiểm vừa phải. Hầu hết khách hàng tham gai bảo hiểm đều được bình an, không gặp phải rủi ro nào phải yêu cầu đền bù bảo hiểm, do đó sau khi đáo hạn hợp đồng khách hàng vẫn xem như đã tiết kiệm được một khoản tiến đáng kể. Các quyền lợi chính: Trường hợp tử vong: khách hàng dẽ được chi trả một lần toàn bộ số tiền bảo hiểm. Trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: khách hàng được chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm, chia làm 10 lần trong 10 năm. Khoản tiền bảo hiểm chưa chi trả hết(tính đến thời điểm đáo hạn hợp đồng hoặc đến khi người được bảo hiểm qua đời) sẽ được chi trả một lần. Lưu ý: Đối với những hợp đồng phát hành trước ngày 15/08/2003, khách hàng sẽ được chi trả quyển lợi này nếu Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 60. Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng: Nếu trước đó không xảy ra rủi ro nào phải yêu cầu đền bù bảo hiểm, khách hàng sẽ được trả một lần toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng trong suốt thời hạn hợp đồng. Một số thông tin cần biết về sản phẩm: Không tham gia chia lãi ( không có BTT- không có giá trị hoàn lại) Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm từ 15 đến 60 tuổi. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng : 65 tuổi. Thởi hạn hợp đồng 5 hoặc 8 năm. Khách hàng có thể tham gia thêm các sản phẩm kèm theo/bổ trợ. Sản phẩm trọn gói Nhằm giúp khách hàng chọn lựa được sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất với nhu cầu của mình, Prudential đã nghiên cứu và đưa ra một số hợp đồng bảo hiểm trọn gói tiêu biểu. Những sản phẩm trọn gói này là sự kết hợp giữa một sản phẩm bảo hiểm chính với một hoặc nhiều sản phẩm bổ trợ hoặc sản phẩm kèm theo khác. Nhóm này gồm 3 sản phẩm tất cả: Phú – An Nghiệp Gồm Phú - Hoà Nhân An kết hợp với Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn - mở rộng. Phú - Bình An Gồm Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn kết hợp với Bảo hiểm hỗ trợ Viện Phí và Phẫu thuật, và  Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn - mở rộng. Phú – Hoàn Mỹ Gồm Phú Tích Lũy An Khang kết hợp với Bảo hiểm cơ bản dành cho Phụ nữ, Bảo hiểm đặc biệt dành cho Phụ Nữ, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và Bảo hiểm từ bỏ thu phí bệnh hiẩm nghèo và sản phẩm bổ trợ tùy chọn Bảo hiểm từ bỏ thu phí mở rộng. Dành riêng cho người phụ nữ một sự chăm sóc hoàn hảo về tài chính cho từng giai đoạn khác nhau của cuộc đời và một sự bảo vệ toàn diện trước những bất trắc của ngày mai. Các quyền lợi chính: Quyền lợi khi đáo hạn: nếu trước đó không có yêu cầu đền bù bảo hiểm nào. Khách hàng sẽ được chi trả một lần toàn bộ số tiền bảo hiểm cộng với BTTL. Quyền lợi tiền mặt khi sinh con(tối đa 2 con): khi sinh con khách hàng sẽ nhận được một khoản tiền mặt tương đương với 3% số tiền bảo hiểm để có thể trang trãi các chi phí cần thiết. Khoản tiền này chi trả thành 2 đợt: ngay khi sinh con và dịp thôi nôi của bé. Quyền lợi tiền mặt vào các ngày đáo niên: + Vào ngày đáo niên thứ 5 của hợp đồng: khách hàng sẽ nhận được khoản tiền mặt tương đương với 3% số tiền bảo hiểm để kịp thời chi tiêu cho các kế hoạch ngắn hạn mà mình đã dự định từ trước. + Vào ngày đáo niên thứ 10 của hợp đồng: khách hàng sẽ được chi trả 6% số tiền bảo hiểm, trừ đi các khoản tiền mặt đã nhận từ quyền lợi sinh con trước đó(nếu có) Trường hợp tử vong: Khách hàng được chi trả một lần gấp đôi số tiền bảo hiểm cộng với BTTL Trường hợp bị thưong tật toàn bộ và vĩnh viễn: Khách hàng được chi trả một lần gấp đôi số tiền bảo hiểm cộng với BTTL, chia làm 10 lần trong 10 năm Lần chi trả đầu tiên sẽ là số tiền bảo hiểm cộng thêm 10% tổng số tiền bảo hiểm và BTTL. Đồng thởi hợp đồng bão hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực nhưng khách hàng được miễn toàn bộ phí bảo hiểm còn lại. Trường hợp chẩn đoán bị mắc một trong 29 bệnh hiểm nghèo như Tai biến mạch máu não, bệnh nhồi máu cơ tim, ung thư…) Khách hàng được chi trả ngay toàn bộ số tiền bảo hiểm để có thể kịp thời trang trải chi phí điều trị. Đồng thời hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực nhưng khách hàng được miễn toàn bộ phí bảo hiểm còn lại. Quyền lợi bảo hiểm khi gặp phải các trường hợp rủi ro của phái nữ:khách hàng sẽ được chăm lo về tài chính khi chẳng phải gặp một trong các rủi ro khi sinh con như: Tai biến sản khoa, chuẩn đoán con bị dị tật tim bẩm sinh hoặc các rủi ro như: Phẫu thuật do ung thư, chuẩn đoán bị ung thư biểu mô tại chổ... Khi đó, khách hàng sẽ được chi trả ngay 20% số tiền bảo hiểm của hợp đồng để có thể trang trải các chi phí cần thiết, nhưng hợp đồng bảo hiểm sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ khác vẫn tiếp tục có hiệu lực. Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc quả phụ: Nếu chẳng may chồng của người được bảo hiểm qua đời do tai nạn, khách hàng được trợ giúp một khoản tiền mặt tương đương với 10% số tiền bảo hiểm để có thể phần nào vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đặc biệt, khi đã tham gia “Phú-Hoàn Mỹ”, khách hàng được quyền tham gia thêm sản phẩm bổ trợ tùy chọn “Bảo hiểm từ bỏ thu phí Người hôn phối” với quyền lợi bảo hiểm cụ thể như sau: nếu chẳng may chồng của người được bảo hiểm qua đời hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, khách hàng sẽ được miễn toàn bộ phí bảo hiểm còn lại của “Phú-Hoàn Mỹ” để phần nào giảm nhẹ gánh nặng về tài chính cho khách hàng vào giai đoạn khó khăn này. Một số thông tin cần biết về sản phẩm: - Thuộc nhóm các sản phẩm bảo hiểm trọn gói. - Có tham gia chia lãi (có bảo tức tích lũy – có giá trị hoàn lại). - Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: từ 18 đến 45 tuổi. - Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 55 tuổi. - Thời hạn hợp đồng: 10 đến 18 năm. - Định kỳ đóng phí: hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm. Khách hàng có thể tham gia riêng một sản phẩm trọn gói, hoặc cũng có thể tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ hoặc sản phẩm kèm theo khác theo hướng dẫn cụ thể của Prudential. 2.3 Các sản phẩm bổ trợ Bên cạnh những sản phẩm chính và sản phẩm trọn gói thì Prudential còn đưa ra 12 sản phẩm bổ trợ. Hầu hết tất cả các sản phẩm này chỉ dành cho khách hàng trong độ tuổi từ 18 đến 60 Đây là những sản phẩm giúp cho khách hàng mở rộng thêm quyền lợi bảo hiểm với mức phí phải chăng. Tất cả sản phẩmn nhóm này đều thuộc loại không tham gia chia lãi (không có bảo tức tích lũy – không có giá trị hoàn lại). Khách hàng chỉ có thể tham gia nhóm sản phẩm này nếu đã tham gia một sản phẩm chính hoặc sản phẩm trọn gói của Prudential. Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn Mang đến cho khách hàng cơ hội tăng cường khả năng bảo vệ an toàn tài chính cho bản thân và gia đình. Ngoài quyền lợi được hưởng từ sản phẩm bảo hiểm chính hoặc sản phẩm trọn gói, khách hàng sẽ được chi trả 1 lần toàn bộ số tiền bảo hiểm của sản phẩm này. Một số thông tin cần biết về sản phẩm: Khi đã tham gia một trong những sản phẩm chính sau đây, bạn có thể tham gia kèm sản phẩm "Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn": Phú-Trường An. Phú-An Khang Hưu Trí Phú-An Khang Hưu Trí Toàn Diện Phú-An Khang Trọn Đời Phú-An Khang Thịnh Kỳ Phú-Tích Lũy Định Kỳ Gia Tăng Phú-Khởi Nghiệp Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: từ 15 – 60 tuổi. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 65 tuổi. Thời hạn hợp đồng: từ 5 đến 30 năm. Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn - phí ngắn hạn Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn - phí ngắn hạn chỉ dành riêng bán kèm với Phú -Thành Gia và Phú-An Khang Thịnh Kỳ Quyền lợi của sản phẩm ngắn hạn này tương tự như quyền lợi của sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn, nhưng thời hạn đóng phí từ 5 hoặc 10 năm. Bảo hiểm chết do tai nạn Giúp khách hàng tăng cường khả năng bảo vệ an toàn tài chính nếu chẳng may gặp rủi ro tai nạn. Trong thời hạn hợp đồng, nếu không may Người được bảo hiểm qua đời do tai nạn, khi đó ngoài quyền lợi được hưởng từ sản phẩm bảo hiểm chính hoặc sản phẩm trọn gói, khách hàng được chi trả 1 lần toàn bộ số tiền bảo hiểm của sản phẩm này. Một số thông tin cần biết về sản phẩm : Khi khách hàng đã tham gia một trong những sản phẩm chính sau đây: Phú-Khởi Nghiệp Phú-Trường An Phú-An Khang Hưu Trí Phú-An Khang Hưu Trí Toàn Diện Phú-An Khang Trọn Đời Phú-An Khang Thịnh Kỳ Phú-Tích Lũy Định Kỳ Gia Tăng Phú-Hòa Nhân An Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: từ 15 – 60 tuổi. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 65 tuổi. Thời hạn hợp đồng: từ 5 đến 50 năm. Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn mở rộng Bảo hiểm chết và tàn tật do tai nạn - mở rộng" mang lại cho khách hàng  phạm vi bảo hiểm rộng hơn và quyền lợi bảo vệ cao hơn đối với các rủi ro do tai nạn gây ra. Các quyền lợi được hưởng: Nếu chẳng may Người được bảo hiểm bị tàn tật do tai nạn, khách hàng được chi trả số tiền bảo hiểm tương ứng với tỷ lệ tàn tật (được quy định chi tiết trong hợp đồng bảo hiểm). Mức chi trả tối đa lên đến 100% số tiền bảo hiểm của sản phẩm này. Khách hàng sẽ được chi trả 100% số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này trong trường hợp Người được bảo hiểm bị phỏng độ 3 trên 20% diện tích da do tai nạn. Trong thời hạn hợp đồng, nếu chẳng may rủi ro xảy ra dẫn đến tử vong do tai nạn, người thân của khách hàng đảm bảo nhận được ngay toàn bộ số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này. Số tiền bảo hiểm này sẽ tăng gấp 2 hay 3 lần phụ thuộc vào người được bảo hiềm đó đang sử dụng phương tiện giao thông nào. Một số thông tin cần biết về sản phẩm: Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: 15-60 tuổi. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 65 tuổi. Thời hạn hợp đồng: từ 5-50 năm. Bảo hiểm hỗ trợ viện phí và phẫu thuật Mang đến cho khách hàng sự trợ giúp tài chính toàn diện với bốn quyền lợi: Trợ cấp Viện phí, Trợ cấp Săn sóc đặc biệt, Trợ cấp Phẫu thuật và Trợ cấp Đại phẫu, nhằm giúp khách hàng hoàn toàn an tâm điều trị để vượt qua bệnh tật. Khách hàng được chi trả 100% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện. Tổng số ngày chi trả Trợ cấp Viện phí tối đa cho cùng một lần nằm viện là 365 ngày. Ví dụ minh họa: Khách hàng X tham gia sản phẩm bổ trợ "Bảo hiểm Hỗ trợ Viện phí và Phẫu thuật" với số tiền bảo hiểm 200.000 đồng, quyền lợi bảo hiểm cho cùng một lần nằm viện sẽ là: Quyền lợi bảo hiểm Mức chi trả (đồng) Trợ cấp Viện phí 200.000 cho mỗi ngày nằm viện Trợ cấp Săn sóc đặc biệt 200.000 chi trả thêm cho mỗi ngày nằm tại Khoa săn sóc đặc biệt Trợ cấp Phẫu thuật 1.000.000 cho một lần phẫu thuật Trợ cấp Đại phẫu 2.000.000 cho một lần đại phẫu Một số thông tin cần biết về sản phẩm : Khách hàng sẽ được tham gia kèm sản phẩm này với tất cả các sản phẩm chính (trừ Phú-Thành Tài) hoặc các sản phẩm trọn gói. Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: từ 6 – 55 tuổi. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 60 tuổi. Thời hạn hợp đồng : tự động gia hạn hàng năm, có thể kéo dài tối đa đến hết thời hạn sản phẩm chính hoặc bằng 60 trừ đi độ tuổi của người được bảo hiểm. Bảo hiểm từ bỏ thu phí Các quyền lợi được hưởng: Mang đến sự an tâm tuyệt đối cho các bậc cha mẹ về tích lũy tài chính dành cho đứa con thân yêu, cho dù có chuyện gì xảy ra với mình đi chăng nữa. Nếu Bên mua bảo hiểm (cha/ mẹ/ Người bảo hộ hợp pháp) không may găp rủi ro tử vong hay bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, hợp đồng chính của Người được bảo hiểm (trẻ em) và các sản phẩm bổ trợ (nếu có) vẫn tiếp tục có hiệu lực mà không cần phải đóng phí. Khi đáo hạn hợp đồng, khách hàng vẫn nhận được đầy đủ mọi quyền lợi theo hợp đồng đã ký kết. Một số thông tin cần biết về sản phẩm: Khi đã tham gia một trong các sản phẩm chính: Phú-Khởi Nghiệp Phú-Trường An Phú-An Khang Hưu Trí Toàn Diện Phú-An Khang Trọn Đời Phú-An Khang Thịnh Kỳ Phú-Tích Lũy Định Kỳ Gia Tăng Cho trẻ em dưới 21 tuổi, khách hàng nên chọn thêm sản phẩm bổ trợ này để có thể hoàn toàn an tâm về kế hoạch tích lũy tài chính cho con em mình. Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: Của người được bảo hiểm: 0-20 tuổi. Của bên mua bảo hiểm ( cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp): 18-60 tuổi. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: Khi người được bảo hiểm đạt 25 tuổi hoặc bên mua bảo hiểm đạt 65 tuổi tùy sự kiện nào xảy ra trước. Thời hạn hợp đồng: từ 5 đến 25 năm. Bảo hiểm hỗ trợ tài chính ngừơi phụ Giúp bạn vững tin hơn về cuộc sống và tương lai học vấn của đứa con thân yêu! Một số thông tin cần biết về sản phẩm: Khách hàng sẽ được tham gia kèm sản phẩm này khi đã tham gia sản phẩm “Phú-Thành Tài” hoặc “Phú-Khởi Nghiệp”. Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: - Người được bảo hiểm: từ 18 - 55 tuổi. Người được bảo hiểm trong sản phẩm chính dưới 21 tuổi - Bên mua bảo hiểm cũng là Người được bảo hiểm hỗ trợ tài chính. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 65 tuổi. Thời hạn hợp đồng: 5 - 25 năm. Bảo hiểm từ bỏ thu phí người hôn phối

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực tập tại công ty bảo hiểm Prudential.doc
Tài liệu liên quan