Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần LILAMA Hà Nội

MỤC LỤC

PHẦN I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG           TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI

1. Nhiệm vụ của Công Ty

2. Cơ cấu tổ chức quản lý

PHẦN II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở CỦA CÔNG TY

I . Tình hinh thực hiện các dự án xây dựng nhà ở của công ty trong nhưng năm qua

1. Kế hoạch sx

2. Các chỉ tiêu

3. Mục tiêu thực hiện

4. Kế hoạch

II. Những tồn tại và khó khăn trong việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại công ty

1. Những tồn tại

2. Những khó khăn

PHẦN III. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ

1. Sự hỗ trợ

2. Cải cách thủ tục

3. Tăng cường đầu tư

4. Tăng cường

KẾT  LUẬN  

 

doc22 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1413 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần LILAMA Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35947.DOC
Tài liệu liên quan