Báo cáo thực tập tại Công Ty cổ phần Vận Tải và dịch Vụ hàng hoá

Mục Lục số trang

Lời mở đầu 1

I. Khái Quát về Công ty Vận tải Dịch vụ Hàng hoá 1 a. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 3

b. Tình hình hoạt động kinh doanh. 4

II. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công Ty vận tảI

và Dịch vụ hàng hoá 5

III. Nhiệm vụ của các phòng ban 6

IV. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 11

V. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần

Vận Tải và dịch vụ Hàng hoá 13

 

a.Bộ máy kế toán của Công ty 13

1. Trưởng phòng Kế toán 14

2. Kế toán tổng hợp 15

3. Kế toán Tài sản cố định 15

4. kế toán tiền lương 15

5. Kế toán tiền mặt, 16

6. Thủ quỹ 16

a. Hình thức sổ Kế toán tại Công ty Cổ phần

Vận Tải và Dịch Vụ hàng hoá 16

1. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại Công ty 16

2.Hình thức sổ kế toán 17

Kết luận 19

 

doc21 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 2563 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Công Ty cổ phần Vận Tải và dịch Vụ hàng hoá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công Ty cổ phần Vận Tải và dịch Vụ hàng hoá.DOC
Tài liệu liên quan