Báo cáo Thực tập tại Công ty du lịch Hà Nội

Lời nói đầu

Nội dung

1. Khái quát về Công ty du lịch Hà Nội 1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 1

1.2. Bộ máy tổ chức của Công ty 2

1.3. Nhiệm vụ, chức năng của từng bộ phận trong Trung tâm du lịch 4

1.4. Số lượng và cơ cấu của các bộ phận nhân sự của Công ty DLHN 7

2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Trung tâm 10

2.1. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty 10

2.2. Thị trường chính của Trung tâm 12

2.3. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm DLHN 13

2.4. Đánh giá chung 15

3. Mục tiêu và những biện pháp phát triển Trung tâm du lịch - Công ty DLHN 17

3.1. Mục tiêu 17

3.2. Biện pháp để phát triển 17

Kết luận 21

 

 

doc22 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1260 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty du lịch Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty du lịch Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan