Báo cáo Thực tập tại công ty lắp máy xây dựng Hà Nội

MỤC LỤC

CHƯƠNGI: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN VÀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

I.Những vấn đề cơ bản về thẩm định

1.Khái niệm về dự án đầu tư

2.Yêu cầu của dự án đầu tư

3.Vai trò của dự án đầu tư

4.Phân tích và đánh giá dự án đầu tư về mặt tài chính

4.1Những quan điểm phân tích và đánh giá dự án đầu tư

4.2 Nội dung phân tích và đánh giá dự án đầu tư

4.3 Các chỉ tiêu cơ bản để phân tích và đánh giá dự án đầu tư

4.4 Cách tính toán các chỉ tiêu

II.Hiệu quả thẩm định tài chính dự án

1.Mục đích của thẩm định tài chính dự án đầu tư

2.Yêu cầu của thẩm định tài chính dự án đầu tư

3.Nội dung của thẩm định tài chính dự án đầu tư

3.1Thẩm định về vốn đầu tư

3.2 Thẩm định về doanh thu và chi phí của dự án

3.3 Thẩm định về dòng tiền của dự án

3.4 Xét sự phù hợp của tỷ lệ chiết khấu

III. Kinh nghiệm đầu tư ở một số nước dựa trên kết quả thẩm định

CHƯƠNG II.THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN SUẤT THÉP TẤM MẠ VÀ SƠN MÀU LILAMA TẠI CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI

I.Khái quát tình hình đầu tư tại Công Ty Lắp Máy và Xây Dựng Hà Nội

1.Tình hình về vốn và vấn đề huy động vốn tại công ty

2. Tình hình đầu tư của công ty

II.Quá trình thẩm định dự án tại công ty

1.Các bước triển khai thẩm định dự án tại công ty

2.Tổ chức thẩm định dự án

3.Quyết định đầu tư

4.Đánh giá quá trình thẩm định về phương diện tài chính tại công ty

4.1Những ưu điểm

4.2 Những hạn chế

5.Những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định

CHƯƠNG III.NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẬM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUÂT THÉP TẤM MẠ VÀ SƠN MÀU LILAMA TẠI CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI

I.Những kiến nghị

II.Kết luận

 

doc22 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty lắp máy xây dựng Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35979.DOC
Tài liệu liên quan