Báo cáo Thực tập tại công ty phát hành biểu mẫu thống kê

Công tác kiểm tra tài chính của Công ty được tiến hành tại phòng kế toán. Công việc được tiến hành thường xuyên liên tục, có hệ thống, đúng chế độ kế toán thống kê của Bộ tài chính. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được kiểm tra: Phòng kế toán kết hợp với các phòng ban khác kểm soát khối lượng thực hiện để xem đồng tiền có được sử dụng đúng mục đích hay không, kiểm soát tài chính nội bộ để xem có thực hiện đúng theo pháp luật của Nhà nước và quy chế của Công ty, kịp thời ngăn chặn các hành vi tiêu cực nến có.

Hàng năm, báo cáo tài chính đều được Công ty tiến hành kiểm toán lại các chỉ tiêu kinh tế trước kỳ tổng quyết toán nhằm mục đích công tác tài chính kế toán của mình chính xác.

 

doc28 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1437 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty phát hành biểu mẫu thống kê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35991.DOC
Tài liệu liên quan