Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH Hiệp Hưng

Công ty TNHH Hiệp Hưng áp dụng hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung. Công tác kế toán của công ty được tập trung ở bộ phận kế toán tại văn phòng công ty. Dưới các phân xưởng không tổ chức bộ máy kế toán mà chỉ có các nhân viên kinh tế theo dõi, ghi chép về lao động, nguyên vật liệu xuất dùng và thành phẩm nhập kho sau đó chuyển chứng từ lên phòng kế toán.

Hiện nay công ty TNHH Hiệp Hưng đang áp dụng hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký - Sổ Cái, đây là hình thức ghi chép sổ kế toán đã cũ chỉ phù hợp với việc ghi chép bằng tay, còn các doanh nghiệp khác chủ yếu áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung tiện cho việc áp dụng máy tính.

Đ Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái.

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán kế toán Nhật ký - Sổ cái là: các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và phân loại theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp (sổ Nhật ký - Sổ Cái) và ngay trong cùng một quá trình ghi chép.

Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán.

+ Các loại sổ kế toán.

Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái có các loại sổ kế toán chủ yếu sau:

- Nhật ký - Sổ Cái.

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

+ Trình tự, nội dung ghi sổ kế toán.

- Hàng ngày kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra, định khoản tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để làm cơ sở ghi vào sổ Nhật ký - Sổ Cái. Mỗi chứng từ kinh tế được ghi vào Nhật ký - Sổ Cái một dòng đồng thời ở cả phần Nhật ký và Sổ Cái. Đối với những chứng từ kế toán cùng loại phát sinh nhiều lần trong một ngày (như phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, nhập nguyên vật liệu.) kế toán công ty tiến hành phân loại chứng từ để lập bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại; sau đó căn cứ vào số tổng cộng trên từng bảng tổng hợp chứng từ kế toán để ghi vào Nhật ký - Sổ Cái một dòng.

 

doc22 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 1300 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH Hiệp Hưng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35841.DOC
Tài liệu liên quan