Báo cáo thực tập tại Công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội

MỤC LỤC

Phần i : báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh và quản lý của công ty sơn tổng hợp hà nội. 1

I. lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 1

1. Qúa trình hình thành Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội. 1

2. Quá trình phát triển của Công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội. 1

3. Quy mô hoạt động của công ty. 3

II. Tổ chức kinh doanh và quản lý của Công ty Sơn tổng hợp. 4

1. Nhiệm vụ kinh doanh. 4

2. Quy trình sản xuất kinh doanh. 5

3. Tổ chức hệ thống quản lý của Công ty. 9

4. Khái quát chung tình hình kinh doanh của Công ty. 12

Phần II : Báo cáo tổng hợp tình hình tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội. 13

I.Tổng quan về bộ máy kế toán. 13

1. Mô hình bộ máy kế toán. 13

2. Tình hình lao động trong bộ máy kế toán. 14

3. Tổ chức hình thức kế toán. 15

II. Báo cáo khái quát về công tác kế toán theo một số phần hành chủ yếu. 16

1. Phần hành kế toán vốn bằng tiền. 16

2. Phần hành kế toán TSCĐ. 17

3. Phần hành kế toán vật tư. 18

III.Nhận xét. 20

 

doc22 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1837 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan