Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH Bảo Quân

- Chế độ kế toán: áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Niên độ kế toán: áp dụng theo năm, niên độ kế toán của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác.

+ Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam

+ Phương pháp chuyển đổi ngoại tệ: Theo tỉ giá trên thị trường liên ngân hàng nhà nước VN.

- Hình thức ghi sổ kế toán: hình thức kế toán “nhật ký chung” và toàn bộ hạch toán được hiện trên máy tính áp dụng phần mềm kế toán Cads.

- Phương pháp kế toán TSCĐ:

+ Nguyên tắc đánh giá TSCĐ: theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại đang theo dõi, không đánh giá lại mà chỉ phân loại.

+ Phương pháp áp dụng và các trường hợp khấu hao đặc biệt: khấu hao cơ bản của TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng. Mức khấu hao được xác định theo quyết định 166/1999/TC/QĐ/CSTC ngày 25/12/1999 của bộ tài chính.

- Phương pháp kế toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.

- Phương pháp tính các khoản dự phòng, trích nộp và hoàn nhập: chưa tiến hành.

- Phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ.

 

doc21 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1369 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH Bảo Quân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty TNHH Bảo Quân.DOC
Tài liệu liên quan