Báo cáo thực tập tại Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá trung ương

Xuất phát từ tổ chức sản xuất và quản lý, phù hợp với điều kiện và trình độ quản lý, Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá trung ương áp dụng mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung. Công ty có phòng Tài chính kế toán chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công ty, thực hiện toàn bộ công tác kế toán tài chính của Công ty. Ở các Xí nghiệp, phân xưởng không tổ chức bộ máy kế toán mà chỉ có các nhân viên thống kê, ghi chép và tập hợp chúng từ ban đầu, định kỳ chuyển chứng từ lên phòng Kế toán Công ty để xử lý và tiến hành công việc kế toán.

 

doc33 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá trung ương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá trung ương.DOC
Tài liệu liên quan