Chuyên đề Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TIẾN ĐỨC 2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Thương mại Tiến Đức 2

1.1.1 Quá trình phát triển của công ty. 2

1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty. 4

1.1.2.1. Chức năng của Công ty. 4

1.1.2.2. Nghĩa vụ của Công ty và các thành viên trong Công ty. 4

1.1.2.3. Quyền của Công ty và quyền của các thành viên trong Công ty. 5

1.2 Ngành nghề và hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần thương mại Tiến đức. 6

1.2.1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại Tiến Đức. 6

1.2.2. Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần thương mạiTiến Đức. 7

1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần thương mại Tiến Đức 7

1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 7

1.3.2. Triệu tập họp, điều kiện và thể thức tiến hành hội đồng thành viên. 7

1.3.3. Hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên. 8

1.3.4. Ban giám đốc. 8

1.3.5. Phòng tài chính kế toán. 8

1.3.6. Phòng kinh doanh. 9

1.3.6. Phòng vân tải 9

PHẦN II:ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TIẾN ĐỨC. 10

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 11

2.1.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 11

2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán của Cồng ty. 13

2.1.2.1 Hệ thống văn bản chế độ quy định liên quan đến công tác kế toán tại Công ty. 13

2.1.2.2 Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty: 14

2.1.3 Phương thức hạch toán tổng hợp áp dụng tại Công ty. 15

2.2 Các chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán sử dụng 15

2.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng: 15

2.2.2 Tài khoản kế toán sử dung: 17

2.2.3 Sổ sách kế toán sử dụng: 17

2.3. Đánh giá nhận xét: 18

KẾT LUẬN 21

MỤC LỤC 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc23 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1047 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại.DOC
Tài liệu liên quan