Báo cáo Thực tập tổng hợp công ty PACKEXPORT

Chức năng : bảo quản, xuất nhập, tái chế hàng hoá của Công ty để tại khu vực Cổ loa và kinh doanh kho hàng khi điều kiện cho phép.

Nhiệm vụ :

- Xuất nhập hàng hoá kịp thời, đúng nhiệm vụ trình tự và phù hợp với yêu cầu từng loại hàng.

- Sắp xếp hàng hoá hợp lý, thực hiện các biện pháp về quản lý, bảo vệ kho hàng, hàng hoá đúng quy định về nghiệp vụ kho hàng, đề phòng cháy nổ, lụt bão, đảm bảo chất lượng hàng hoá trong quá trình bảo quản.

- Lập dự trù và thực hiện việc sửa chữa và bảo dưỡng kho hàng, mua sắm các phương tiện vật tư, phục vụ cho việc xếp dỡ, bảo quản hàng hoá, trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Mở sổ sách theo dõi tình hình xuất nhập hàng hoá, đối chiếu chứng từ luân chuyển cho các phòng nghiệp vụ có liên quan.

- Tổ chức canh gác bảo vệ kho hàng, hàng hoá trang thiết bị, đề xuất, tiến hành các biện pháp xử lý, ngăn chặn những tổn thất có thể xảy ra đối với hàng hoá.

 

doc34 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tổng hợp công ty PACKEXPORT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tổng hợp Cty PACKEXPORT - 31 Hàng Thùng.DOC
Tài liệu liên quan