Bào giảng Hợp đồng bảo hiểm

Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Có vốn điều lệ theo quy định

Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập

Có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật

Người quản trị, người điều hành phải có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm

 

 

ppt24 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 06/03/2014 | Lượt xem: 1240 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bào giảng Hợp đồng bảo hiểm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM * www.sachdoanhtri.blogspot.com TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM Khái niệm Hợp đồng bảo hiểm là một sự thoả thuận giữa hai bên nhằm ràng buộc nhau về mặt pháp lý, trong đó một bên đưa ra đề nghị và bên kia chấp thuận theo cùng các điều khoản với điều kiện một bên phải thanh toán phí bảo hiểm, còn bên kia cam kết bồi thường trong trường hợp thoả thuận xảy ra rủi ro tổn thất. * www.sachdoanhtri.blogspot.com Tính chất cơ bản của hợp đồng bảo hiểm Tính song phương Tính ngẫu nhiên Tính tin tưởng tuyệt đối Tính bắt buộc trả tiền Tính tán thành * www.sachdoanhtri.blogspot.com Một số hình thức liên quan đến hợp đồng bảo hiểm Đơn yêu cầu bảo hiểm Là hình thức phổ biến nhất để công ty bảo hiểm có thể biết được các thông tin liên quan đến rủi ro được bảo hiểm Chứa đựng những thông tin nêu các câu hỏi chung, riêng có giá trị đối với công ty bảo hiểm * www.sachdoanhtri.blogspot.com Đơn bảo hiểm Là bằng chứng hợp pháp của một hợp đồng bảo hiểm Kết cấu Tiêu đề Phần mở đầu Điều khoản chữ ký Điều khoản chính Các khoản loại trừ Thời hạn bảo hiểm Các điều kiện Phụ lục * www.sachdoanhtri.blogspot.com Đơn bảo hiểm tạm thời và giấy chứng nhận bảo hiểm Là hình thức thay thế đơn bảo hiểm để chứng minh rằng việc bảo hiểm đang có hiệu lực và tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm phục vụ cho hoạt động kiểm tra của các cơ quan hành pháp * www.sachdoanhtri.blogspot.com Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng; Đối tượng bảo hiểm; Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản; Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm; Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm; Thời hạn bảo hiểm; Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm; Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường; Các quy định giải quyết tranh chấp; Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng. Ngoài những nội dung trên, hợp đồng bảo hiểm có thể có các nội dung khác do các bên thỏa thuận. Nội dung cơ bản của hợp đồng bảo hiểm * www.sachdoanhtri.blogspot.com Nội dung cơ bản của hợp đồng bảo hiểm Các chủ thể tham gia trong hợp đồng bảo hiểm Người bảo hiểm Người tham gia bảo hiểm Người được bảo hiểm Người thụ hưởng * www.sachdoanhtri.blogspot.com Các yếu tố liên quan đến rủi ro được bảo hiểm Đối tượng bảo hiểm: Là những tài sản, hàng hoá, thân thể, tính mạng, sức khoẻ mà người chủ sở hữu vì quyền lợi của mình phải tham gia vào một hoặc nhiều loại hình bảo hiểm Điều kiện bảo hiểm, quyền lợi được bảo hiểm: Hợp đồng bảo hiểm chỉ có giá trị hiệu lực áp dụng theo quy định gì? * www.sachdoanhtri.blogspot.com Giá trị bảo hiểm: Là giá trị của đối tượng bảo hiểm. Xác định đúng giá trị bảo hiểm ảnh hưởng thiết thực đến quyền lợi người được bảo hiểm. Giá trị bảo hiểm được căn cứ vào giá trị thực tế trên thị trường. Số tiền bảo hiểm: Số tiền mà công ty bảo hiểm cam kết đảm bảo cho đối tượng bảo hiểm khi xảy ra tổn thất toàn bộ * www.sachdoanhtri.blogspot.com Bồi thường: Là sự đền bù về mặt tài chính, đủ để khôi phục tình trạng tài chính ban đầu của người được bảo hiểm như trước lúc xảy ra tổn thất Mức miễn thường: Là một số tiền mà người được bảo hiểm phải tự gánh chịu về những rủi ro tổn thất của mình, khi tổn thất vượt quá mức miễn thường thì công ty bảo hiểm tham gia xem xét bồi thường * www.sachdoanhtri.blogspot.com Phạm vi bảo hiểm: là những giới hạn về các rủi ro tổn thất liên quan đến đối tượng bảo hiểm thuộc trách nhiệm của công ty bảo hiểm Phạm vi về không gian Phạm vi về thời gian Phạm vi nguyên nhân * www.sachdoanhtri.blogspot.com Phạm vi về không gian: là những quy định về địa điểm, vị trí nằm trong không gian được bảo hiểm hay loại trừ Phạm vi về thời gian: Là những quy định về thời điểm xảy ra rủi ro tổn thất trong khoảng thời gian được quy định Phạm vi nguyên nhân: Là những quy định về các nguyên nhân xảy ra liên quan đến đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm hay loại trừ * www.sachdoanhtri.blogspot.com Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm Phí bảo hiểm: Là số tiền mà người tham gia bảo hiểm thanh toán cho công ty bảo hiểm để nhận được sự đảm bảo của công ty bảo hiểm * www.sachdoanhtri.blogspot.com Một số phương thức xác định mức trách nhiệm bảo hiểm Bảo hiểm theo phương thức trách nhiệm vượt giới hạn Bảo hiểm theo phương thức tỷ lệ Trách nhiệm của các bên, giải quyết tranh chấp * www.sachdoanhtri.blogspot.com Các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm Là những tổ chức có tư cách pháp nhân, có đủ điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm, cung ứng các dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng, thu phí, tổ chức dự phòng quỹ bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng * www.sachdoanhtri.blogspot.com Phân loại doanh nghiệp bảo hiểm Căn cứ vào hình thức sở hữu Doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước Công ty cổ phần bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh Doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài Tổ chức bảo hiểm tương hỗ * www.sachdoanhtri.blogspot.com Căn cứ vào chức năng kinh doanh Doanh nghiệp bảo hiểm gốc Công ty tái bảo hiểm Tổ chức bảo hiểm tương hỗ Căn cứ vào nghiệp vụ bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Công ty tái bảo hiểm * www.sachdoanhtri.blogspot.com Nhiệm vụ của doanh nghiệp bảo hiểm Tổ chức kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm theo quy định của pháp luật Đề phòng hạn chế rủi ro tổn thất Giám định tỏn thất Tổ chức mạng lưới phân phối các dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng Quản lý quỹ dự phòng và các khoản đầu tư * www.sachdoanhtri.blogspot.com Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động Có vốn điều lệ theo quy định Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập Có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật Người quản trị, người điều hành phải có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm * www.sachdoanhtri.blogspot.com Các loại hợp đồng bảo hiểm (VN) bao gồm: a) Hợp đồng bảo hiểm con người; b) Hợp đồng bảo hiểm tài sản; c) Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự * www.sachdoanhtri.blogspot.com Trung gian bảo hiểm Là pháp nhân và thể nhân, có đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực giới thiệu cung ứng sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng * www.sachdoanhtri.blogspot.com Các loại hình trung gian bảo hiểm Môi giới bảo hiểm Là người trung gian giữa doanh nghiệp bảo hiểm với khách hàng, làm đại diện cho quyền lợi của khách hàng Môi giới bảo hiểm gốc Môi giới tái bảo hiểm Đại lý bảo hiểm Đại diện cho doanh nghiệp BH, thay mặt DN cung ứng dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng * www.sachdoanhtri.blogspot.com Cộng tác viên bảo hiểm Người bán bảo hiểm * www.sachdoanhtri.blogspot.com * www.sachdoanhtri.blogspot.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppthdong_bh_2811.ppt
Tài liệu liên quan