Câu hỏi ôn học sinh giỏi địa lý

Câu 38. Những nguyên nhân nào làm ảnh hưởng tới sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp Hoa Kì? Vì sao nền nông nghiệp Hoa Kì hình thành nhiều vùng chuyên canh với quy mô lớn?

Câu 39. Hãy chứng minh thiên nhiên đa dạng của Hoa Kì tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế?

Câu 40. a. Cho biết xu hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của Hoa Kì và giải thích nguyên nhân của sự chuyển dịch đó?

b. Trình bày những đặc điểm và thành tựu nổi bật của Hoa Kì. Cho biết những nguyên nhân ảnh hưởng tới sự phân hóa lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?

Câu 41. Chứng minh nhận định sau: EU là một tổ chức liên kết khu vực có nhiều thành công nhất trên thế giới?

Câu 42. Chứng minh Đức là cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới?

Câu 43. Chứng minh EU là liên kết khu vực lớn nhất thế giới?

Ý nghĩa của phát triển liên kết vùng đối với sự phát triển kinh của EU?

Câu 44. Chứng minh Pháp có nền kinh tế phát triển toàn diện? Nguyên nhân của sự phát triển đó?

Câu 45. Nước Pháp có điều kiện tự nhiên nào thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp? Hãy so sánh nền nông nghiệp của Cộng hòa Pháp và Cộng hòa liên bang Đức?

Câu 46. Liên minh châu Âu (EU) là liên minh khu vực và điển hình nhất trên thế giới hiện nay. Để thấy rõ vấn đề này, em hãy:

a. Phân tích nội dung và lợi ích của việc thành lập thị trường chung châu Âu, ý nghĩa của việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô?

b. Giải thích thế nào là liên kết vùng và cho biết ý nghĩa của việc phát triển liên kết vùng trong EU?

 

doc6 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 10002 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi ôn học sinh giỏi địa lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1. Từ các bảng số liệu sau: Bảng 1. Tỉ trọng và cơ cấu GDP của hai nhóm nước năm 2004 Đơn vị: % Nhóm nước Tỉ trọng GDP Cơ cấu GDP Khu vực I Khu vực II Khu vực III Phát triển 85,0 2,0 27,0 71,0 Đang phát triển 15,0 25,0 32,0 43.0 Bảng 2. Tuổi thọ trung bình và chỉ số HDI của thế giới và hai nhóm nước Thế giới và hai nhóm nước Tuổi thọ trung bình (tuổi) năm 2005 HDI năm 2003 Thế giới 67 0,741 Nhóm nước phát triển 76 0,855 Nhóm nước đang phát triển 65 0,694 Hãy rút ra nhận xét vể sự tương phản một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển và nhóm nước phát triển? Câu 2. Sử dụng bảng số liệu dưới đây: Nhóm nước Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên năm 2005 Cơ cấu dân số năm 2000 Chỉ số HDI năm 2003 GDP/người năm 2004 Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế năm 2004 KVI KVII KVIII Phát triển 0,1% 29,2% 0,855 26650 USD 2% 27% 71% Đang phát triển 1,5% 79,8% 0,694 5390 USD 25% 32% 43% Thế giới 1,2% 100% 0,741 7370 USD Nhận xét và rút ra kết luận phù hợp. Dựa vào kiến thức đã học để giải thích kết luận đã được đưa ra. Câu 3. Chứng minh nhóm nước phát triển và đang phát triển có sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế, xã hội? 4.Hãy nêu khái niệm về chỉ số phát triển con người (HDI). Giải thích tại sao chỉ số HDI của các nước đang phát triển thấp hơn các nước phát triển. Câu 5. Vấn đề dân số ở nhóm nước phát triển và đang phát triển hiện nay là gì? Phân tích hậu quả của gia tăng dân số nhanh? Câu 6. – Chứng minh rằng, kinh tế của nhóm nước phát triển và đang phát triển có sự tương phản rõ rệt? Nhận xét sự khác nhau về chỉ số HDI giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển? Câu 7. Kinh tế tri thức là gì? So sánh sự khác biệt của 3 nền kinh tế nông nghiệp, công nghiệp và nền kinh tế tri thức? Để tiếp cận nền kinh tế tri thức nước ta có thuận lợi và khó khăn gì? Câu 8. a. Thế nào là khu vực hóa kinh tế? b. Chứng minh xu hướng khu vực hóa kinh tế đang phát triển mạnh? c. Xu hướng khu vực hóa kinh tế có đối đầu với xu hướng toàn cầu hóa kinh tế không? Tại sao? Câu 9. Thế nào là nền kinh tế tri thức? Nguyên nhân làm xuất hiện nền kinh tế tri thức? Tại sao trong xu thế phát triển hiện nay, các nước phát triển tập trung xây dựng nền kinh tế tri thức? Câu 10. Nêu những đặc điểm nổi bật, những thành tựu của cuộc cách mạng và khoa học công nghệ hiện đại. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã tác động tới nền kinh tế thế giới thế nào? Câu 11. Nguyên nhân nào làm xuất hiện nền kinh tế tri thức. Các nước đang phát triển phải làm gì để tiến nhanh đến nền kinh tế tri thức? Việt Nam có những thuận lợi gì để tiếp cận nền kinh tế tri thức? Câu 12. Bằng hiểu biết của bản thân, hãy nêu ví dụ về cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã ảnh hưởng tới nền kinh tế nước ta? Câu 13. a. Toàn cầu hóa là gì? Tại sao toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới trong giai đoạn hiện nay? b. Nước ta có những cơ hội và thách thức gì trong quá trình hội nhập toàn cầu hóa? Câu 14. Nêu những tác động cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế xã hội thế giới? Câu 15. Thời cơ của toàn cầu hóa đối với Việt Nam và một số khó khăn, thử thách khi Việt Nam gia nhập WTO? Câu 16. a. Sự hình thành các tổ chức liên kết kinh tế khu vực dựa trên cơ sở nào? Lấy ví dụ tổ chức ASEAN. b. Hệ quả của khu vực hóa kinh tế? 17.Việt Nam là thành viên của những tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào? Thời gian gia nhập? Câu 18. Nhân loại hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức mang tính toàn cầu như: bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường, nạn khủng bố…Em hãy cho biết: Tại sao khắp nơi trên thế giới đều có các hoạt động bảo vệ môi trường? Ở các nước đang phát triển vấn đề bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo có liên quan với nhau như thế nào? Kể tên một số loài động vật nước ta đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng hoặc còn rất ít? Câu 19. Nguyên nhân của suy giảm đa dạng sinh học? Tác động của suy giảm đa dạng sinh học? giải pháp? Câu 20. Quá trình gia tăng dân số gây ra những hậu quả gì về mặt kinh tế, xã hội? Câu 21. Nêu hậu quả do thủng tầng ô dôn đối với con người và các đa dạng sinh học khác? Câu 22. Tại sao khu vực Tây Nam Á thường xuyên xẩy ra tình trạng bất ổn định? Vì sao giữa Ixrael và palextin lại có mâu thuẫn kéo dài dẫn đến xung đột? Điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội của Ixrael và palextin? Để cùng phát triển hai nước phải làm gì? Câu 23. Dựa vào những kiến thức đã học hai khu vực Tây Á và Trung Á hãy: Nêu đặc điểm giống nhau của hai khu vực này. Nêu những nguyên nhân và hậu quả của sự xung đột tôn giáo, sắc tộc và nạn khủng bố trong khu vực. Câu 24. Tại sao khu vực Tây Nam Á và Trung Á được xem là “điểm nóng” của thế giới? Câu 25. Đặc điểm nổi bật về tự nhiên, chính trị, xã hội cảu Tây Nam Á? Vì sao Tây Nam Á là nơi cạnh tranh của các cường quốc trên thế giới? Câu 26. a. Trình bày những điểm giống nhau về tự nhiên và dân cư, xã hội của các nước Tây Nam Á và Trung Á. b. Trình bày những vấn đề đang được quan tâm hiện nay ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á. Câu 28. a. Nguyên nhân nào làm cho Hoa Kì trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới? Vị trí kinh tế hàng đầu của Hoa Kì thể hiện qua các lĩnh vực nào? Câu 29. Cho bảng số liệu: giá trị GDP phân theo ngành kinh tế của Hoa Kì và Trung Quốc, năm 2004 (Đơn vị: Tí USD) Nước Nông – lâm – ngư nghiệp Công nghiệp – Xây dựng Dịch vụ Hoa Kì 105,0 2298,5 9264.0 Trung Quốc 239,1 839,5 570.7 vẽ biểu đồ thích hợp so sánh cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của Hoa Kì và Trung Quốc, năm 2004. Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét. Câu 30. a. Nguyên nhân nào làm cho Hoa Kì trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới? b.Vị trí kinh tế hàng đầu của Hoa Kì thể hiện qua các lĩnh vực nào? Câu 31. Hãy trình bày những đặc điểm chủ yếu của nông nghiệp Hoa Kì. Câu 32. Hãy trình bày những thay đổi trong cơ cấu và phân bố công nghiệp của Hoa Kì? Câu 33. Dân nhập cư có tác động như thế nào tới nền kinh tế của Hoa kì trong giai đoạn đầu của xây dựng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa? Câu 34. Nêu những thay đổi trong không gian sản xuất công nghiệp của Hoa Kì? Câu 35. trình bày những nhân tố ảnh hưởng tới sự phân hóa lãnh thổ công nhiệp của Hoa Kì? Câu 36. Nêu những khó khăn trở ngại của thiên nhiên Hoa Kì đối với việc phát triển kinh tế? Câu 37. a. Trình bày sự khác biệt về mức độ tập trung công nghiệp của vùng Đông Bắc so với vùng Tây và phía Nam của Hoa Kì. Giải thích tại sao có sự khác biệt đó? b. Hãy chứng minh tính năng động của dân cư Hoa Kì? Câu 38. Những nguyên nhân nào làm ảnh hưởng tới sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp Hoa Kì? Vì sao nền nông nghiệp Hoa Kì hình thành nhiều vùng chuyên canh với quy mô lớn? Câu 39. Hãy chứng minh thiên nhiên đa dạng của Hoa Kì tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế? Câu 40. a. Cho biết xu hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của Hoa Kì và giải thích nguyên nhân của sự chuyển dịch đó? b. Trình bày những đặc điểm và thành tựu nổi bật của Hoa Kì. Cho biết những nguyên nhân ảnh hưởng tới sự phân hóa lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì? Câu 41. Chứng minh nhận định sau: EU là một tổ chức liên kết khu vực có nhiều thành công nhất trên thế giới? Câu 42. Chứng minh Đức là cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới? Câu 43. Chứng minh EU là liên kết khu vực lớn nhất thế giới? Ý nghĩa của phát triển liên kết vùng đối với sự phát triển kinh của EU? Câu 44. Chứng minh Pháp có nền kinh tế phát triển toàn diện? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Câu 45. Nước Pháp có điều kiện tự nhiên nào thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp? Hãy so sánh nền nông nghiệp của Cộng hòa Pháp và Cộng hòa liên bang Đức? Câu 46. Liên minh châu Âu (EU) là liên minh khu vực và điển hình nhất trên thế giới hiện nay. Để thấy rõ vấn đề này, em hãy: Phân tích nội dung và lợi ích của việc thành lập thị trường chung châu Âu, ý nghĩa của việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô? Giải thích thế nào là liên kết vùng và cho biết ý nghĩa của việc phát triển liên kết vùng trong EU? Câu 47. Trình bày mục đích và thể chế của Liên minh châu Âu (EU)? Câu 48. Nêu 4 mặt tự do lưu thông của liên minh châu Âu (EU) và lợi ích của nó. Câu 49. Chứng minh rằng Liên minh châu Âu (EU) là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới, hãy nêu những tiêu chí mà EU vượt qua cả Hoa Kì và Nhật Bản. Vì sao có sự khác biệt về không gian kinh tế ở EU? Câu 50. Cho bảng số liệu dưới đây: Một số chỉ tiêu cớ bản của trung tâm kinh tế EU và Hoa Kì Chỉ tiêu EU Hoa Kì Dấn số (triệu người – 2004) 459,7 296,5 GDP (tỉ USD – 2004) 12.690,5 11.667,5 Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP (% - 2004) 26,5 7,0 Tỉ trọng trong xuất khẩu của thế giới (% -2004) 37,7 9,0 Hãy cho biết EU, Hoa Kì có những điểm giống nhau và khác nhau giữa 3 chỉ số trên. Câu 1. a. Chứng minh Eu là liên minh khu vực lớn trên thế giới. b. Nêu mục đích thành lập của EU. c. Lợi ích của tự do lưu thông trong EU. Câu 51. Liên minh châu Âu (EU) đã hợp tác và liên kết để cùng phát triển như thế nào? Câu 52. Vẽ sơ đồ hoạt động các cơ quan đầu não của EU? Phân tích cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan đầu não của EU? Câu 53. Liên minh châu Âu (EU) hình thành và phát triển như thế nào? Hãy trình bày những thuận lợi và khó khăn về kinh tế - xã hội khi mở rộng liên minh châu Âu (EU). Câu 54. a. Phân tích những thuận lợi khó khăn về mặt tự nhiên của miền Đông Trung Quốc đối với sự phát triển kinh tế? b. Nêu tên 4 thành phố trực thuộc trung ương và hai đặc khu hành chính Trung Quốc? c. Trình bày quá trình công nghiệp hóa của Trung quốc? Câu 55. Cho bảng số liệu: giá trị GDP phân theo ngành kinh tế của Hoa Kì và Trung Quốc, năm 2004 (Đơn vị: Tí USD) Nước Nông – lâm – ngư nghiệp Công nghiệp – Xây dựng Dịch vụ Hoa Kì 105,0 2298,5 9264.0 Trung Quốc 239,1 839,5 570.7 vẽ biểu đồ thích hợp so sánh cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của Hoa Kì và Trung Quốc, năm 2004. Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét. Câu 56. a. Trình bày kết quả hiện đại hóa công nghiệp của Trung Quốc? Dấu hiệu nào của nền công nghiệp Trung Quốc chứng tỏ Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển? Trong phân bố công nghiệp của Trung Quốc có thể thay đổi tương tự như Hoa Kì hay không? Tại sao? Câu 57. a. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của miền Đông và miền Tây của Trung Quốc đối với sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp. b. Nêu tên 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc trung ương, 2 đặc khu hành chính của Trung Quốc. Câu 58. Nguyên nhân và ý nghĩa của việc đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng Duyên hải của Trung Quốc? Câu 59. Phân tích những thuận lợi để phát triển công nghiệp Trung Quốc? Hiện đại hóa công nghiệp đem lại những kết quả gì? Liên hệ nước ta? Câu 60. a. Nêu đặc điểm dân cư và xã hội của Trung Quốc? b. Chính sách dân số đã tác động tới dân số Trung Quốc như thế nào? Câu 61. Vấn đề dân số Trung Quốc đã tạo thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế, xã hội? Biện pháp? Câu 62. Vì sao các đặc khu kinh tế của Trung Quốc lại tập trung ở vùng ven biển? Vai trò của các đặc khu với sự phát triển kinh tế Trung Quốc? Trang riêng Câu 63. Hãy nêu các cảnh quan tự nhiên chính của châu Phi. Các nước châu phi cần có những giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác và bảo vệ tự nhiên? Câu 64. Những lợi thế cơ bản để các nước Đông Nam Á thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế là gi? Tại sao tăng trưởng kinh tế một số nước Đông Nam Á không ổn định? Câu 65. Vì sao Trung Quốc tiến hành hiện đại hóa công nghiệp và nông nghiệp? Câu 66. Phân tích những tiềm năng tự nhiên và dân cư để phát triển kinh tế - xã hội của các nước Đông Nam Á?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCâu hỏi ôn học sinh giỏi địa lý.doc
Tài liệu liên quan