Chuyên đề Đa dạng hoá sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SỐ 1. 3

1.1.Giới thiệu chung về công ty. 3

1.1.1. Thông tin chung về công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1. 3

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SỐ I. 3

1.1.2. Các sản phẩm chủ yếu của công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1. 3

1.1.3. Kinh nghiệm và năng lực sản xuất của công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1. 4

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần và cơ khí chính xác số 1. 5

1.3 Cơ cấu tổ chức sản xuất 7

1.4. Các đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng tới việc đa dạng hoá sản phẩm của công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1. 11

1.4.1.Sản phẩm của công ty. 11

1.1.2 Thị trường và tình hình cạnh tranh. 11

1.4.3. Lao động và trình độ lao động của công nhân. 12

1.4.4. Máy móc thiết bị và sơ sở vật chất của công ty. 17

1.4.5. Nguyên vật liệu 19

1.4.6.Tình hình nguồn vốn của công ty. 20

Chương II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨMCỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC SỐ 1. 22

2.1. Một số thành tựu mà công ty đã đạt được. 22

2.3.Thực trạng đa dạng hoá sản phẩm của công ty trong những năm vừa qua. 28

2.3.1 Thực trạng đa dạng hoá của công ty. 28

2.3.2 Các giải pháp chủ yếu của công ty cổ phần cơ khí chính xác đã thực hiện để đa dạng hoá sản phẩm. 31

2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới đa dạng hoá sản phẩm ở công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1. 34

2.4.1 Nhu cầu của thị trường. 34

2.4.2. Năng lực của công ty. 35

2.4.2.1 Năng lực kỹ thuật của công ty. 36

2.4.2.2. Năng lực cạnh tranh của công ty. 37

2.4.2.3. Khả năng liên doanh liên kết của công ty. 38

2.5. Phân tích thực trạng cơ cấu sản phẩm của công ty. 38

2.5.1. Phân tích cơ cấu sản phẩm theo danh mục sản phẩm 38

2.5.3.Phân tích cơ cấu sản phẩm theo doanh thu. 42

2.5.4 Đánh giá về cơ cấu sản phẩm của công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1 Hà Nội. 48

2.6. Những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu của đa dạng hoá sản phẩm của công ty. 49

2.6.1. Những kết quả mà công ty đã đạt được trong một số năm qua. 49

2.6.2 Những hạn chế chủ yếu trong đa dạng hoá sản phẩm

của công ty. 50

2.6.3. Những nguyên nhân chủ yếu của hạn chế trong việc đa dạng hoá sản phẩm ở công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1 Hà Nội. 51

CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐA DẠNG HOÁ

SẢN PHẨM 52

3.1 Hướng phát triển của công ty trong một vài năm tới 52

3.2.Giải pháp 53

3.2.1. Giải pháp thị trường 53

3.2.2 Giải pháp tăng cường năng lực của công ty. 55

3.2.2.1. Giải pháp về sản phẩm. 55

3.2.2.1.1 Đổi mới về sản phẩm. 55

3.2.2.1.2 Đổi mới mẫu mã sản phẩm kiểu cách sản phẩm 57

3.2.2.1.3.Đổi mới chất lượng sản phẩm 57

3.2.2.3 Máy móc thiết bị 58

3.2.2.4 Giải pháp về lao động 59

3.2.2.5 Giải pháp về lựa chọn sản phẩm sản xuất 59

3.2.2.6 Giải pháp về vốn 60

3.2.2.7. Giải pháp về Marketing 60

3.2.3 Điều tra và nghiên cứu thị trường 61

3.2.4 Thiết kế và lựa chọn thiết kế cho thích hợp. 61

3.2.5 Giải pháp liên danh liên kết kinh tế với các công ty cùng

hoạt động. 62

KIẾN NGHỊ 63

KẾT LUẬN 65

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 66

 

 

doc71 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 08/09/2014 | Lượt xem: 850 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Đa dạng hoá sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ghèo là 4.674 cổ phần, trị giá 327.180.000 đồng. 2.3.Thực trạng đa dạng hoá sản phẩm của công ty trong những năm vừa qua. 2.3.1 Thực trạng đa dạng hoá của công ty. Trên thực tế bản thân mỗi doanh nghiệp sản xuất công nghiệp cũng như sản xuất xây dựng, dịch vụ để thực hiện được tốt các mục tiêu kinh tế cũng như các mục tiêu về xã hội thì mỗi doanh nghiệp cần phải xác định được cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường cũng như phù hợp với khả năng sản xuất của doanh nghiệp và cho phép doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận. Trong điều kiện nhu cầu của thị trường rất đa dạng và luôn luôn biến đổi tiến bộ khoa học tiến bộ phát triển mạnh mẽ chính vì vậy mà cơ cấu sản phẩm phải là cơ cấu sản phẩm động luôn luôn có thể thích ứng với nhu cầu của thị trường phải thường xuyên hoàn thiện đổi mới và thích ứng với môi trường kinh doanh để tồn tại và phát triển. Sự hoàn thiện và đổi mới sản phẩm đi theo hướng đa dạng hoá sản phẩm là một điều hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển của các công ty muốn tồn tại trong cơ chế thị trường ngày nay. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng hoạt động đa dạng hoá của công ty đang diễn ra và ngày càng có hiệu quả rõ dệt: Đa dạng hóa sản phẩm của doanh nghiệp là việc mở rộng danh mục sản phẩm nó gắn liền với quá trình đổi mới và hoàn thiện cơ cấu sản phẩm nhằm bảo đảm doanh nghiệp thích ứng với sự biến động của môi trường kinh doanh, tuy nhiên một điều bất cập đáng nói ở đây là các hoạt động của công ty chưa đáp ứng đủ điều kiện của một quá trình đa dạng hoá sản phẩm, chúng ta sẽ cùng xem xét từng khía cạnh của việc đa dạng hoá của công ty: Xét trên khía cạnh danh mục sản phẩm của công ty Trong thời gian qua việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty là rất tốt và khá ổn định, tuy nhiên nhu cầu thị trường vẫn còn hạn chế với các sản phẩm mà công ty đã và đang sản xuất ra chính vì vậy mà một số sản phẩm của công ty đang dần được loại bỏ khỏi danh mục sản phẩm cụ thể là sản phẩm quạt điện và giảm dần thị phần sản xuất phụ tùng xe máy vì công ty không đủ năng lực để sản xuất khi công ty đang dự định sản xuất thêm mặt hàng thùng ô tô. Có một số lý do có thể giải thích cho việc công ty phải cắt giảm mặt hàng quạt điện và máy bơm do nhu cầu thị trường đã bão hoà về sản phẩm này rồi mặt khác mẫu mã của sản phẩm không phù hợp với thị trường và yêu cầu thẩm mỹ của khách hàng, bên cạnh đó thì doanh nghiệp lại có thuận lợi trong sản xuất một số mặt hàng nhất định chính vì vậy mà doanh nghiệp đã tiến hành sản xuất mặt hàng đó chính là các mặt hàng thùng xe tải ô tô hoặc các sản phẩm phục vụ cho ngành công nghiệp mỏ… Nếu xét theo danh mục sản phẩm thì ta có thể thấy rằng có công ty đã có bổ xung các sản phẩm mới vào danh mục sản phẩm điều đó chứng tỏ rằng công ty đã thực hiện tốt chính sách đa dạng hoá sản phẩm của công ty đồng thời thấy rằng con đường cổ phần hoá của công ty cơ khí chính xác số 1 đang là hướng đi đúng của công ty. Thêm vào danh mục sản phẩm của công ty các sản phẩm mà đáp ứng nhu cầu của thị trường và cũng nhờ đó mà công ty có thể phát triển và đưa thị phần của mình nên có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp cơ khí khác như Huy Thành, Vina ô tô, cơ khí 120… trên toàn quốc cũng như với các doanh nghiệp cơ khí nước ngoài. Với thực tế của các nước công nghiệp phát triển cho thấy rằng tính đa dạng hoá của nhu cầu sản phẩm cơ khí và sự thay đổi thường xuyên nhu cầu của các loại sản phẩm cơ khí đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có đối sách để đảm bảo sự thích ứng với nhu cầu biến động và luôn luôn thay đổi của thị trường. Đó là mục tiêu phấn đấu của tất cả các công ty và các doanh nghiệp sản xuất nếu muốn tồn tại và làm ăn phát triển. - Cơ cấu sản phẩm biến động theo hướng tăng dần của các nhóm không phải là sản phẩm chủ lực. Trong một thời gian dài thì sản phẩm chủ đạo của công ty là quạt điện, máy bơm tuy nhiên trong thời gian gần đây thì sản phẩm chủ đạo của công ty là các sản phẩm phụ tùng xe máy như càng xe máy, khung xe máy…và dần trong một số năm tới cụ thể bắt đầu từ năm 2008 thì xu hướng của công ty chuyển dần về sản phẩm thùng xe ô tô tải tuy nhiên trong những năm đã qua tỷ trọng của các loại sản phẩm này vẫn chưa cao. Mặc dù vậy ta có thể thấy rằng tỷ trọng các sản phẩm khác không phải là sản phẩm chính cũng khá cao công ty cũng đang biến đổi các danh mục sản phẩm phụ nâng tỷ lệ phần trăm của chúng lên. Ảnh hưởng của đa dạng hoá sản phẩm tới tình hình kinh doanh của công ty Như đã xét ở trên thì không những sản phẩm chính chủ đạo có sự thay đổi mà ta còn thấy rằng cơ cấu sản phẩm phụ không phải là sản phẩm chủ đạo cũng có xu hướng tăng điều đó làm cho kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đạt được là điều đáng mừng và tăng được mức doanh thu của sản phẩm lên, vì giá trị trên một sản phẩm của các sản phẩm là khung và càng xe máy và thùng xe là rất cao, cao hơn rất nhiều so với giá trị của sản phẩm quạt điện và máy bơm thuỷ lực. Nhìn chung đa dạng hoá sản phẩm một cách phù hợp, hợp lý với yêu cầu của thị trường cũng như nguồn lực của doanh nghiệp là một trong những phương pháp hiệu quả mà doanh nghiệp có thể tiết kiệm chí phí sử dụng tối đa nguồn lực của doanh nghiệp làm tăng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Qua những phân tích trên chúng ta có thể thấy rằng công ty đã thực hiện đa dạng hoá sản phẩm trong nhiều năm qua và hiện nay công nghiệp hóa đang diễn ra rõ rệt trong công ty. Từ việc nghiên cứu thị trường đang cần những sản phẩm gì? Và những sản phẩm nào hiện tại đã bão hoà trên thị trường trên thực tế công ty đã tiến hành nghiên cứu thị trường tìm kiếm thêm khách hàng cho công ty, chính vì vậy mà trong những năm qua cùng với việc chế thử sản phẩm công ty luôn luôn mở rộng danh mục sản phẩm với các nghiên cứu thị trường công ty đã rút bớt danh mục sản phẩm với các sản phẩm là quạt điện, bơm thuỷ lực… Và công ty cũng đã nghiên cứu và chế thử các loại sản phẩm như thùng xe ô tô hoặc các sản phẩm phục vụ cho nghành công nghiệp khai thác mỏ các sản phẩm là phụ tùng xe máy…Với nguồn ngân sách đầu tư cho việc nghiên cứu chế thử sản phẩm mới là 500 trđ công ty đã nhận lại được các kết quả khá khả quan, từ chỗ sản phẩm chính của công ty là sản phẩm quạt điện thì tới năm 2005 cơ cấu sản phẩm đã chuyển sang sản phẩm chính là các sản phẩm là phụ tùng xe máy và các năm tới sẽ là các sản phẩm là thùng xe ô tô, hiện nay công ty đang tiến hàng chế thử các sản phẩm là các sản phẩm của viện nghiên cứu mỏ với các sản phẩm con lăn tải băng truyền, các sản phẩm là đồ dùng văn phòng, hi vọng đây sẽ là hướng sản xuất mới của công ty và sẽ gặt hái nhiều thành công, như vậy một lần nữa chúng ta có thể thấy rằng công ty đã và đang có những bước đi phù hợp trong quá trình tiến hành đa dạng hoá sản phẩm, công ty đã và đang và đang tiến hàng nghiên cứu và chế thử các sản phẩm sản xuất một cách phù hợp với hướng phát triển của thị trường cũng như phù hợp với năng lực của công ty và đang đáp ứng tốt nhất nhu cầu và yêu cầu của thị trường. 2.3.2 Các giải pháp chủ yếu của công ty cổ phần cơ khí chính xác đã thực hiện để đa dạng hoá sản phẩm. Theo đánh giá về hoạt động đa dạng hoá sản phẩm của công ty là có nhiều sự biến đổi trong cơ cấu sản phẩm chính vì vậy mà ban lãnh đạo của công ty đã thực hiện các chính sách đa dạng hoá sản phẩm của công ty như sau: * Thực hiện chặt chẽ công tác lập kế hoạch sản xuất: Đối với chiến lược này ta có thể thấy rằng công ty cần phải lên kế hoạch cụ thể điều độ sản xuất như xác định rõ sản xuất cái gì? Sản xuất với mức bao nhiêu? Doanh thu định thực hiện là bao nhiêu trên cơ sở các kế hoạch về sản lượng và doanh thu chúng ta sẽ đưa ra các biện pháp thực hiện cụ thể. Và từ đó ta cũng thấy rằng nhiệm vụ cụ thể của toàn công ty hiện nay là phải tìm kiếm các đơn đặt hàng từ những khách hàng truyền thống cũng như các khách hàng tiềm năng để có thể hoàn thành kế hoạch sản xuất đã đề ra và từ đó sẽ tác động tới đa dạng hoá để có thể tăng tỷ trọng của một số ngành nhất định. * Tăng cường đầu tư tài chính cũng như nhân lực máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá của công ty với tốc độ tăng trưởng sản phẩm là 10% hằng năm. Tính tất yếu của phương pháp này ở chỗ chính là tiến bộ khoa học kỹ thuật của công ty nó sẽ làm xuất hiện những như cầu mới rút ngắn chu kỳ sống của sản phẩm công nghệ và tạo ra những khả năng sản xuất mới tức là làm xuất hiện những cơ hội kinh doanh mới lúc này đòi hỏi công ty phải biết tranh thủ nắm bắt để có thể phát triển. Về vấn đề tài chính nguồn vốn kinh doanh của cơ khí chính xác hằng năm là 8 tỷ đồng như vậy đây thực sự là một nguồn vốn chưa phải là lớn so với một công ty có lợi thế là công ty cổ phần như vậy công ty cũng cần phải có các chính sách để tăng nguồn vốn của công ty để phục vụ tốt cho việc sản xuất và phát triển. Về nhân lực công ty cũng cần tích cực thu hút các kỹ sư vào làm việc để có được đội ngũ công nhân viên lành nghề. Mặc dù với mặt hàng cơ khí thì chất lượng đội ngũ công nhân không cần yêu cầu trình độ đại học nhưng lượng kỹ sư thì nhất thiết phải có đội ngũ kỹ sư mạnh về cả số lượng và chất lượng. Về máy móc thiết bị trong một số năm qua thì số lượng máy móc thiết bị mà công ty đầu tư vào là hầu như không có máy móc thiết bị chủ yếu là máy móc thiết bị cũ từ ngày mới thành lập công ty, muốn sản xuất các các sản phẩm mới với yêu cầu kỹ thuật cao thì công ty cần phải thay đổi máy móc thiết bị cho hiện đại hoá và công nghiệp hoá hơn. * Tăng số lượng cũng như chất lượng sản phẩm đang sản xuất. Trong những năm qua công ty đã tăng số lượng sản phẩm sản xuất không những chỉ về số lượng các mặt hàng sản xuất, công ty cũng sản xuất thêm một số mặt hàng mới bổ xung vào danh mục sản phẩm. Với việc luôn luôn thiết kế cũng như tìm kiếm khách hàng cũng như các sản phẩm mới để công ty có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thị trường bên cạnh đó công ty đã loại ra những sản phẩm không còn phù hợp với yêu cầu của thị trường như mặt hàng quạt, máy bơm. * Tìm kiếm khách hàng mới về các sản phẩm: Công việc tìm kiếm khách hàng luôn luôn được công ty quan tâm, công ty không những đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng truyền thống mà công ty còn không ngừng tìm kiếm khách hàng mới mà thể hiện ở đây chính là các sản phẩm mới mà công ty đã và đang tiếp tục sản xuất, như mặt hàng thùng xe hoặc mặt hàng tủ sắt…Với mặt hàng cơ khí thì các sản phẩm còn ít đa dạng và còn ít nhà máy, công ty sản xuất và các sản phẩm cơ khí hiện tại cũng còn ít trên thị trường. Chính vì vậy mà việc tìm kiếm khách hàng của công ty là một việc rất cần thiết nó không chỉ là nhiệm vụ sản xuất của công ty mà nó còn là cơ sở phát triển của doanh nghiệp. Mặc dù hiện nay theo nghiên cứu thị trường mới nhất thì tình hình cung về hàng hoá cơ khí nhất là các sản phẩm của cơ khí chính xác số 1 đang nhỏ hơn cầu. Tuy nhiên điều đáng bàn và đáng quan tâm ở đây là tìm kiếm được những khách hàng phù hợp với khả năng đáp ứng của công ty và có thể tận dụng tối đa máy móc thiết bị hiện có của công ty. Tạm thời ở thời điểm hiện tại thì công ty vẫn đang đáp ứng khá tổt nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm là khung xe máy và phụ tùng xe máy các loại. Nhưng nếu nhu cầu tăng thêm thì có lẽ điều này khá khó khăn cho công ty vì năng lực sản xuất của công ty và máy móc công nghệ vẫn còn khá lạc hậu chính vì vậy mà công ty cần tăng cường hơn nữa các hoạt động đổi mới trong công tác quản lý cũng như thu hút vốn, đổi mới mua thêm máy móc thiết bị. *Tiến hành nghiên cứu và tìm kiếm các loại sản phẩm mới Ngành cơ khí là một ngành đặc thù có sản phẩm không mấy đa dạng và ít biến đổi vì vậy mà muốn tìm kiếm thêm sản phẩm mới là khá khó khăn và phức tạp là nhu cầu cấp thiết đối với công ty hiện nay công ty cần phải tăng chất lượng đội ngũ công nhân bằng việc cử cán bộ đi học thêm cả về trình độ chuyên môn cũng như công tác quản lý, hoặc tuyển thêm kỹ sư mới với trình độ tay nghề cao nhằm nắm bắt công việc tốt cũng như nắm bắt công nghệ hiện đại tiên tiến một cách tốt nhất. Các sản phẩm mà công ty đang tiến hành sản xuất là các sản phẩm về ngành công nghiệp mỏ và các sản phẩm về văn phòng, các loại thùng ô tô có trọng lượng lớn hơn. Trong thời gian qua công ty đã thực hiện công việc nghiên cứu sản phẩm và cũng đã thu được một số kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên công ty cần đẩy mạnh hoạt động này hơn nữa, như thành lập một phòng ban chuyên nghiên cứu và chế thử các sản phẩm mới. Việc này có thể rất khó khăn với các công ty có quy mô nhỏ, nhưng trước sự biến động của thị trường như hiện nay thì đây chính là điều kiện sống còn nếu doang nghiệp muốn tồn tại và phát triển. 2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới đa dạng hoá sản phẩm ở công ty cổ phần cơ khí chính xác số 1. 2.4.1 Nhu cầu của thị trường. Chúng ta có thể thấy một điều rằng nhu cầu thị trường chính là yếu tố quyết định tới cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp, qua đó gián tiếp tác động tới phương hướng cũng như các giải pháp, nội dung của hoạt động đa dạng hoá sản phẩm của công ty. Mà trên thực tế chúng ta có thể thấy rằng 100% số sản phẩm của công ty sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng không những thế mà còn là những đơn đặt hàng bất thường và ngắn hạn (trừ mặt hàng quạt điện) nên tất nhiên sản phẩm mà công ty sản xuất ra phải bán hết. Chính vì vậy mà dự báo nhu cầu thị trường có ảnh hưởng rất lớn tới đa dạng hoá sản phẩm của công ty trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn, và hơn thế nữa trong cơ chế thị trường ngày nay, công ty cần phải bám sát nhu cầu của thị trường để sản xuất và đưa vào thị trường những sản phẩm mà thị trường cần, chỉ có vậy công ty mới có những phương án sản xuất đúng và có thể sản xuất trong dài hạn được, việc phân tích điều tra nhu cầu của thị trường phải được coi là một trong những công tác quan trọng và công việc quan tâm hàng đầu trong quản lý doanh nghiệp của công ty. Để có thể xác định quy mô hợp lý cho công ty, công ty cũng cần phải quan tâm tới tổng số lượng nhu cầu của mỗi doanh nghiệp và chú ý tới từng chi tiết như kiểu cách mẫu mã kích cỡ mỗi loại sản phẩm mà thị trường cần việc phân khúc thị trường có ý nghĩa quan trọng trong việc phân tích nhu cầu thị thị trường về mỗi loại sản phẩm, tính phức tạp về công nghệ sản xuất sản phẩm, không những vậy chúng ta còn phải phân tích bề rộng nhu cầu sản phẩm và cần xem xét đến điều kiện sản xuất sản phẩm đó. Các loại sản phẩm thay thế cũng là một trong nhưng vấn đề cần quan tâm hàng đầu nhằm hạn chế rủi do trong phát triển sản phẩm của doanh nghiệp. Sự vận động trong chu kỳ sống của sản phẩm công nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp có thể đưa ra chính sách đúng đắn trong sự phát triển của công ty và hạn chế được rủi do. Như vậy việc xác định nhu cầu về sản phẩm không những chỉ xác định về mặt lượng mà còn xác định được cả mức độ hiệu quả của việc sản xuất sản phẩm của công ty. Để sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao hơn và thu lợi nhuận cao để có thể đem lại sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời kỳ tới và trong tương lai của doanh nghiệp. 2.4.2. Năng lực của công ty. Như chúng ta đã biết thị trường quyết định hướng đa dạng hoá của công ty nhưng chúng ta cũng có thể thấy một điều rằng muốn đa dạng hoá được sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu phát triển chúng ta cần phải xem xét tới khía cạnh bản thân khả năng năng lực của công ty thế nào? Những điểm mạnh, điểm yếu của công ty như vậy chúng ta phải xét đến yếu tố thực tế khả năng thực hiện công việc của công ty. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể có một hướng đi đúng đắn cho sự phát triển cũng như chúng ta có thể có các biện pháp và hướng phát triển bám sát thực tế hơn và có thể đạt hiệu quả cao hơn. Xét về năng lực của công ty ta cần xem xét các khía cạnh sau: 2.4.2.1 Năng lực kỹ thuật của công ty. Năng lực kỹ thuật của công ty được đánh giá trên các mặt về trang thiết bị kỹ thuật cũng như khả năng kỹ thuật của lao động. Năng lực về thiết bị kỹ thuật là yếu tố cần thiết cho chiến dịch đa dạng hoá sản phẩm, việc đa dạng hoá sản phẩm chịu tác động của mức độ hiện đại của máy móc thiết bị cũng như chịu ảnh hưởng của việc thường xuyên thay đổi, đổi mới máy móc thiết bị của doanh nghiệp, chính vì vậy mà công ty nên tăng cường mua sắm và đổi mới máy móc thiết bị sao cho có khả năng tiến hành sản xuất sản phẩm được một cách hiệu quả nhất. Năng lực về kỹ thuật của công ty cũng dựa trên trình độ tay nghề của người lao động, trình độ tay nghề của đội ngũ kỹ sư có ảnh hưởng tới đa dạng hoá sản phẩm của công ty bởi quá trình thiết kế và đưa ra ý tưởng cho sản phẩm sản xuất cần phải có độ chính xác tuyệt đối cao, sự nhạy bén trong đổi mới và thiết kế sản phẩm sản xuất nắm bắt được tình hình thị trường sản xuất. tiếp theo là lao động sản xuất trực tiếp họ phải có khả năng thích nghi với sự thay đổi điều đó có nghĩa là mức độ lành nghề cũng như mức độ thích nghi của công ty phải rất là cao có như vậy họ mới có thể thích nghi với việc thay đổi và đổi mới sản phẩm. Như vậy chúng ta cần phải có chính sách đào tạo tuyển mộ đào tạo đội ngũ công nhân làm việc một cách hiệu quả, nhưng bên cạnh đó cũng cần xem xét tới yếu tố chế độ với đội ngũ lao động, bởi vì muốn người công nhân có thể hoàn thành tốt công việc cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ chiến lược mà công ty đưa ra thì trước hết công ty cũng cần quan tâm tới đời sống của người công nhân. Nếu muốn họ toàn tâm toàn ý cho công ty thì trước hết đời sống của họ phải được đảm bảo, như vậy về vấn đề này công ty cần phải chú trọng tới chính sách với người lao động giúp họ có thể nâng cao đời sống và có thể hoàn thành tốt công việc có vậy thì chúng ta mới có thể thực hiện tốt đa dạng hoá sản phẩm. 2.4.2.2. Năng lực cạnh tranh của công ty. Nhu cầu của thị trường thường xuyên biến động chính vì thế mà nó không những tạo nên cơ hội kinh doanh cũng như thách thức với doanh nghiệp, trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay go thì việc công ty phải luôn luôn nhạy bén để có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh cũng như có thể tránh được những rủi do không mong muốn mà môi trường kinh doanh mang lại cho công ty, trong điều kiện kinh doanh cạnh tranh gay gắt như ngày nay thì việc phân tích nhu cầu thị trường, phân tích đổi thủ cạnh tranh, phân tích nhu cầu khách hàng, phân tích chính sách của nhà nước cũng như, phân tích các yếu tố khác có liên quan nó làm ảnh hưởng tới sự phát triển cũng như tồn tại của doanh nghiệp, tất cả các yếu tố trên cho ta một kết luận nếu muốn phân tích các yếu tố về môi trường cạnh tranh chúng ta cần phân tích khả năng của công ty trên tất cả các khía cạnh cũng như trên tất cả các mặt của các lĩnh vực sản xuất, để chúng ta có thể so sánh, cũng như đánh giá khả năng của doanh nghiệp với các công ty khác. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng việc đánh giá đã vượt phạm vi của doanh nghiệp chính vì vậy mà doanh nghiệp cần phải đánh giá một cách chính xác thu thập số liệu nhanh gọn chính xác có như vậy chúng ta mới có thể nhận xét đánh giá chính xác về năng lực của công ty trong tương lai, để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn trong việc phát triển sản phẩm. 2.4.2.3. Khả năng liên doanh liên kết của công ty. Việc mở rộng liên danh liên kết kinh tế của doanh nghiệp là một xu thế khách quan của bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển. Trong cơ chế hội nhập ngày nay thì việc liên doanh liên kết là không thể thiếu được chỉ có liên doanh liên kết công ty mới có thể tạo ra sức mạnh tổng hợp và mới có thể tồn tại được trong cơ chế thị trường ngày nay và nó cũng là cơ sở cho doanh nghiệp xem xét đánh giá và lựa chọn con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá cho mình, chính vì vậy công ty có thể xem xét giữa việc liên doanh, liên kết và tạo ra lợi thế cho mình trong qua trình phát triển và tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá và đa dạng hóa sản phẩm. Hiện tại chúng ta thấy có các hình thức liên doanh như góp vốn để sản xuất hoặc góp chung dây truyền công nghệ để sản xuất. Hiện tại thì hình thức mà cơ khí chính xác thực hiện liên doanh liên kết chính là liên doanh sản xuất với các công ty Hoàng Huy, để sản xuất khung xe máy. 2.5. Phân tích thực trạng cơ cấu sản phẩm của công ty. 2.5.1. Phân tích cơ cấu sản phẩm theo danh mục sản phẩm Sản phẩm của công ty chủ yếu là sản phẩm sản xuất công nghiệp không có sản phẩm dịch vụ sản phẩm công nghiệp bao gồm các sản phẩm sau ta có bảng sau: Bảng 8: Bảng dang mục sản phẩm năm 2007 STT Tên sản phẩm % 1 Khung xe máy 30 2 Càng xe máy 27 3 Hộp xích xe máy 5 4 Bộ dàn chân xe máy 6 5 Bộ dây điện xe máy 3 6 Nắp binh xăng xe máy 2 7 Bộ dây điện ô tô 4 8 Thùng xe ô tô tải (3,5 đến 6 tấn ) 8 9 Bơm thuỷ lực BRA 5 10 Bộ gá kẹp bơm thuỷ lực 2 11 Tủ sắt 2 12 Xe đẩy 2 13 Xử lý quạt điện tồn kho 3 14 Một số sản phẩm chê thử của viện Mỏ, viện máy 1 Nguồn: phòng kế hoạch Nhìn vào phần danh mục sản phẩm ta có thể thấy rằng sản phẩm chủ yếu mà công sản xuất là các sản phẩm về phụ tùng xe ô tô và xe máy. Trong cơ cấu sản phẩm của công ty chúng ta có thể thấy rằng sản phẩm mà công ty chú trọng sản sản xuất là phụ tùng xe máy , chủ yếu là khung xe máy chiếm 30% trong tổng sản phẩm càng xe máy 27% và các phụ tùng khác của xe máy (hộp xích, bộ dàn chân, bộ dây điện, nắp bình xăng xe máy) chiếm 16%. Sản phẩm hiện nay đang chiếm tỷ lệ cao là thùng xe ô tô, có thể trong một vài năm tới thì công ty sẽ đưa sản sản phẩm thùng xe ô tô lên chiếm vị trí hàng đầu thay thế dần các sản phẩm khác trên cơ sở đó trong một số năm gần đây thì hướng phát triển và mở rộng của công ty chủ yếu là sản xuất phụ tùng cho các công ty khác tham gia sản xuất liên doanh, liên kết cho các công ty xe máy, ô tô. Hiện tại đây chính là lĩnh vực sản xuất chính của công ty, trong một số năm gần đây thì sản phẩm trước kia là sản phẩm chính của công ty nay đã không đưa vào sản xuất các mặt hàng đó nữa vì như cầu trên thị trường về mặt hàng này đã bão hoà xuất hiện các sản phẩm khác thay thế và cũng do mặt hàng này của công ty đã không còn cạnh tranh được về giá cả cũng như là về mẫu mã so với các sản phẩm của các công ty khác trên thị trường. Trong những năm tới có thể chắc chắn một điều rằng cơ cấu sản phẩm của công ty không những có sự thay đổi lớn tuy có thêm một số sản phẩm khác sẽ được đưa vào chế tác và sản xuất thử (sản phẩm của các viện mỏ và viện máy). Nhìn chung thì các sản phẩm của công ty vẫn mang tính thủ công cao, chưa mang tính công nghiệp hoá hiện đại hoá. Để làm được điều này trước hết công ty phải có chính sách về thay đổi đầu tư về máy móc công nghệ phục vụ cho sản xuất phát triển các sản phẩm có hàm lượng chất xám và công nghệ cao, có như vậy thì mới tăng được mức doanh thu cho công ty lên bên cạnh đó công ty cũng cần chú ý tới việc nghiên cứu chế thử sản phẩm để công ty có thể có được những sản phẩm của riêng công ty. Hiện tại trong 3 năm qua thì danh mục của sản phẩm cũng không có gì thay đổi đáng kể năm 2007, có thêm sản phẩm là thùng xe ô tô bên cạnh đó công ty cũng đưa vào chế tác và sản xuất một số sản phẩm thử. Trong năm 2008 này có thể cơ cấu sản phẩm có sự thay đổi. Đó là sản phẩm quạt điện sẽ không được sản xuất mà thay vào đó là thùng xe tải 6 tấn, 4 tấn và 0.8 tấn và rất nhiều sản phẩm chế thử khác. Hiện nay sản phẩm chủ yếu của công ty là đang sản xuất các sản phẩm cơ khí cho các công ty lắp ráp xe máy và ô tô với các sản phẩm chủ đạo là các bộ phận của xe máy cũng như ô tô( bộ dây điện, càng, hộp xích xe máy cũng như khung xe máy, thùng xe ô tô. Qua những phân tích trên chúng ta có thể thấy một điều rằng, vấn đề đa dạng hoá của công ty hiện nay là rất khả quan và công ty cần có chính sách cụ thể rõ ràng cho việc đa dạng hoá sản phẩm. 2.5.2 phân tích cơ cấu sản phẩm theo sản lượng sản xuất. Bảng 9 :bảng cơ cấu sản phẩm theo sản lượng Đơn vị tính(cái) Chỉ tiêu 2005 2006 2007 Chênh lệch 2006/2005 2007/2006 1 2 3 2-1 2/1 3-2 3/2 Quạt điện các loại 55000 6985 2952 -48015 12.7 -4033 42.26 Bơm thuỷ lực BRA 600 1527 1039 927 254.5 -488 68.04 Khung xe máy 60000 61848 60.516 1848 103 -1352 97.8 Phụ tùng xe máy 60000 60000 55000 0 100 -5000 91.6 Thùng xe tải Ben - - 255 - - 255 Tủ sắt các loại - 828 704 - - -24 85 Nhận xét bảng trên: Qua bảng trên ta có thể thấy rằng sự tăng và giảm của các sản phẩm là không có một quy luật cụ thể. Có các mặt hàng tăng và giảm một cách bất thường như mặt hàng quạt điện giảm tới 48015 sản phẩm từ năm 2006 so với năm 2005, đến năm 2007 thì sản lượng lại tiếp tục giảm 4033 cái sản lượng quạt điện năm 2007 chỉ bằng 42.26% so với năm 2006. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng mặt hàng quạt với đà sụt giảm như vậy có thể sẽ bị xoá sổ trong một vài năm tới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tiếp theo là mặt hàng máy bơm thuỷ lực cũng là mặt hàng có xu hướng giảm nếu năm 2006 sản lượng máy bơm tăng 927 cái so với năm 2005 và bằng 254.5% năm 2005 thì tới năm 2007 sản lượng máy bơm lại sụt giảm ở năm 2007 là 448 cái so với năm 2006 và sản lượng quạt năm 2007 chỉ bằng 68.04% năm 2005. Như vậy hai mặt hàng quạt điện và máy bơm là hai mặt hàng đang có xu hướng giảm nhường thị phần cho các sản phẩm cơ khí khác mà công ty đang nghiên cứu và sản xuất. Với các mặt hàng phụ tùng xe máy và khung xe máy năm 2006 đều tăng so với năm 2005 cụ thể khung xe máy tăng 1848 cá

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc33072.doc
Tài liệu liên quan