Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty xi măng Hải Phòng

Mục lục

Trang

Lời mở đầu 3

Phần I: Lý luận về kế toán thành phẩm và tiêu thụ trong DNSX 5

1. Khái niệm, vai trò của thành phẩm và tiêu thụ 5

1.1. Khái niệm và vai trò của thành phẩm 5

1.1.1. Khái niệm thành phẩm 5

1.1.2. Vai trò thành phẩm 5

1.2. Khái niệm và vai trò của tiêu thụ 6

1.2.1 Khái niệm tiêu thụ 6

1.2.2 Vai trò tiêu thụ 6

1.2.3 Các hình thức bán hàng 7

2. Sự cần thiết phải quản lý, yêu cầu quản lý cơ bản thành phẩm và tiêu thụ 8

2.1.Đối với thành phẩm 8

2.2. Đối với tiêu thụ 9

3. Nhiệm vụ và nội dung công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ trong DNSX 10

3.1. Nhiệm vụ 10

3.2. Nội dung công tác kế toán 11

4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 22

4.1. Kế toán chi phí bán hàng 22

4.2 Kế toán chi phí doanh nghiệp 23

4.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 24

5. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán thành phẩm và tiêu thụ 25

5.1. Khái niệm 25

5.2. Sổ sách kế toán thành phẩm và tiêu thụ 25

Phần II: Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty xi măng Hải Phòng 28

1. Đặc điểm tình hình chung của công ty 28

1.1.Quá trinh hình thành và phát triển của côn ty xi măng Hải Phòng 28

1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 29

1.3.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh. 31

1.4.Tình hình chung về công tác kế toán của công ty 33

2. Thực trạng tổ chức kế toán thành phẩm của công ty xi măng Hải Phòng 35

2.1. Tình hình công tác quản lý thành phẩm 35

2.2. Thủ tục nhập xuất kho, các chứng từ kế toán ban đầu 38

2.3.Kế toán thành phẩm 43

3. Thực trạng tổ chức kế toán tiêu thụ tại công ty xi măng Hải Phòng 47

4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 63

Phần III: Hoàn thiện công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ tại công ty xi măng Hải Phòng 69

1. Một số nhận xét chung về công tác kế toán và tiêu thụ tại công ty 69

1.1. ưu điểm 69

1.2. Hạn chế 71

2. Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán thành phẩm tại công ty 72

 

docChia sẻ: leddyking34 | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 975 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty xi măng Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán thành phẩm và tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất.doc
Tài liệu liên quan