Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty công trình giao thông 134

MỤC LỤC

Phần I: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CTGT 134 2

I. Đặc điểm, phân loại và tính giá NVL tại công ty 134 2

1. Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu 2

2. Tính giá nguyên vật liệu 5

II. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 6

1. Thủ tục, chứng từ nhập, xuất 6

2. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 6

III. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 17

1. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho và phương pháp tính thuế tại Công ty CTGT 134 17

2. Hạch toán thừa thiếu trong kiểm kê 32

IV. hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty công trình giao thông 134 33

1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn lưu động 33

2. Mối quan hệ giữa hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty 35

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CTGT 134 37

I. Nhận xét đánh giá ưu nhược điểm về tình hình quản lý, sử dụng và hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty CTGT 134 37

II. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu 40

1. Ý kiến đề suất với chế độ kế toán 40

2. Kiến nghị giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty 48

KẾT LUẬN 55

 

doc76 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty công trình giao thông 134, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện hạch toán kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CTGT 134.DOC
Tài liệu liên quan