Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại và kinh doanh than Hà Nội

Mục lục

Các vấn đề chung về tiền lương và các khoán trích theo lương.

I. Phân loại tiền lương

II. Phân loại lao động trong sản xuất kinh doanh.

1. Phân loại lao động theo thời gian lao động

2. Phân loại lao động theo thời gian với quá trình sản xuất

3. ý nghĩa, tác dụng của công tác quản lý lao động, tổ chức lao động.

4. Các khái niệm, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương.

5. Kế toán tiền lương, KPCĐ, BHXH, BHYT.

a. Quỹ tiền lương của doanh nghiệp gần.

Phần I. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiền lương của Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Kinh doanh than Hà Nội.

I. Đặc điểm tình hình của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Kinh doanh than Hà Nội.

1. Chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động, vị trí của đơn vị

với ngành.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Kinh doanh Than Hà Nội.

3. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty và hình thức kế toán được áp dụng.

4. Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng tới công tác hạch toán kế toán của đơn vị

II. Thực trạng công tác kế toán tiền lương của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Kinh doanh Than Hà Nội

1. Các chứng từ và sổ sách áp dụng

2. Sơ đồ luân chuyển chứng từ và sổ kế toán tiền lương

Phần II. Nội dung chính của kế toán tiền lương của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Kinh doanh Than Hà Nội

I. Thực trạng thanh toán tiền lương và các khoản thu theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại & Kinh doanh Than Hà Nội

1. Phân loại lao động và hạch toán lao động tại công ty

2. Hình thức tiền lương, quỹ lương và quy chế chi trả tiền lương

trong công ty

3. Hạch toán phân bổ tiền lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Kinh doanh Than Hà Nội

4. Tài khoản sử dụng

5. Tổ chức hach toán tiền lương và tính lương

5.1. * Bảng chấm công

5.2. * Bảng thanh toán tiên lương

6. Tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất

7. Tính lương cho công nhân gián tiếp phân xưởng

8. Đối tượng lao động phụ trợ

9. Tính lương cho bộ phận tiêu thụ

9.1. Phiếu chi

9.2. Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

9.3. Sổ cái

Phần III. Kết luận

 

doc52 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1271 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại và kinh doanh than Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Kinh doanh than Hà Nội.doc
Tài liệu liên quan