Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH 3

1.Những nét cơ bản về doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nền kinh tế thị trường 3

1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp ngoài quốc doanh 3

1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp ngoài quốc doanh 3

1.1.2. Phân loại doanh nghiệp ngoài quốc doanh 4

1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh 4

1.3. Vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh đối với sự phát triển của nền kinh tế 6

1.4. Điều kiện để các doanh nghiệp ngoài quốc doanh phát triển 8

2. Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 8

2.1. Tín dụng ngân hàng 8

2.2. Phân loại tín dụng 10

2.2.1 Căn cứ thời hạn tín dụng 10

2.2.2. Căn cứ vào mục đích tín dụng 13

2.2.3. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng có: 13

2.2.4 Căn cứ vào nguồn gốc hình thành các khoản vay 13

2.2.5. Căn cứ vào phương thức hoàn trả 14

2.3. Qui trình cho vay 14

2.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 15

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNO & PTNTVN 17

1. Sơ lược về hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch 17

1.1. Hoạt động huy động vốn tại Sở giao dịch 18

2. Hoạt động sử dụng vốn của Sở giao dịch 20

2.1. Những vấn đề chung về cho vay kinh tế ngoài quốc doanh 22

2.1.1.Mục đích và nguyên tắc vay vốn 22

2.1.2. Điều kiện vay vốn 22

2.1.3. Đối tượng cho vay 24

2.1.4. Thủ tục và hồ sơ cho vay 24

2.1.5. Quy trình chung xét duyệt cho vay 27

3. Thực tế tình hình tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch NHNo&PTNTVN trong thời gian qua 29

3.1 Phương thức cho vay 29

3.2. Lãi suất cho vay 31

3.3. Thời hạn cho vay 32

3.4. Mức vốn cho vay 33

3.5. Trả nợ gốc và lãi vốn vay 35

3.6. Tỷ lệ nợ quá hạn tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 37

4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của Sở giao dịch đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 38

4.1. Yếu tố bên ngoài (khách quan) 38

4.2. Yếu tố bên trong (chủ quan) 40

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNO & PTNTVN 44

1. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với khu vức kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch 44

1.1. Nghiên cứu khách hàng 45

1.2. Hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng : 47

1.3. Nâng cao hoạt động kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay 47

1.4. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên của Ngân hàng 48

1.5. Hoàn thịên cơ chế, chính sách cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 49

1.6. Dự phòng rủi ro và chủ động giải quyết nợ có vấn đề 50

2. Một số kiến nghị 51

2.1. Đối với Nhà nước 51

2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 52

2.3. Đối với NHNo&PTNTVN 52

2.4. Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 53

KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬN XÉT CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc61 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1092 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đối với khu vực kinh tế ngoài qu.DOC
Tài liệu liên quan