Chuyên đề Một số ý kiến về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

I. CHI PHÍ SẢN XUẤT

1. Khái niệm chi phí sản xuất

2. Phân loại chi phí sản xuất

II. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1) Khái niệm về giá thành sản phẩm

2) Phân loại giá thành sản phẩm

3)Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

4) Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

III. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.

1.Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.Trình tự hạch toán chi phí sản xuất

IV.PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM:

1.Đối tượng và kỳ tính giá thành

2.Đánh giá sản phẩm sản xuất dở dang

3.Các phương pháp tính giá thành

Phần II

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP.

I.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

KẾT LUẬN

 

doc21 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1094 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số ý kiến về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số ý kiến về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.DOC
Tài liệu liên quan