Đề tài Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới

(Bản scan)

Mở đầu

Chương I: Cơ sở lý luận và phương pháp luận khoa học cho việc thiết kế hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp đối với các đối tượng hưởng lương ở nước ta

I.1 Các khái niệm và yếu tố cấu thành hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương

I.2 Những vấn đề cần lưu ý khi thiết kế hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương

I.3 Các phương pháp thiết kế thang lương, bảng lương và các loại phụ cấp lương

I.4 Kinh nghiệm của một số nước khu vực trong việc xây dựng chế độ tiền lương

Chương II: Thực trạng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương năm 1993

II.1 Phân tích thực trạng hệ thống thang lương, bảng lương

II.2 Phân tích thực trạng hệ thống phụ cấp lương

II.3 Những nguyên nhân cơ bản

Chương III: Quan điểm, mục tiêu, phương hướng, giải pháp nhằm thiết kế và thực hiện hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương mới

III.1 Nguyên tắc, quan điểm thiết kế và thực hiện hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp mới

III.2 Phương hướng, giải pháp thiết kế và thực hiện hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương mới

Kết luận

 

pdf277 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 6141 | Lượt tải: 39download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới.pdf
Tài liệu liên quan