Chuyên đề Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Bảo An

Mục lục

 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1

1. Sự hình thành và phát triển của công ty: 1

2. Nguồn lực: 2

2.1. Lao động 2

2.2 Vốn và cơ sở vật chất: 4

3. Tổ chức quản lý: 6

3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty: 9

Sơ đồ phòng kế toán Công ty 10

3.2 Hình thức và phương pháp kế toán: 10

Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ 13

CHƯƠNG II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty: 15

1. Các nhân tố ảnh hưởng tới hạch toán tiền lương 15

2. Nội dung hạch toán: 22

2.1. Hạch toán lao động: 22

2.2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 23

2.3. Hạch toán các khoản chi từ quỹ phúc lợi: 27

CHƯƠNG III: Nhận xét, Đánh giá về công tác tiền lương tại Công ty: 29

1. Ưu điểm: 29

2. Nhược điểm: 29

3. Định hướng phát triển của công ty: 30

3.1. Định hướng chung: 30

3. 2. Định hướng của công tác tiền lương: 31

4. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương của công ty: 33

CHƯƠNG IV: Kết luận 35

 

doc36 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 24/03/2014 | Lượt xem: 848 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Bảo An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oạt động của các xí nghiệp tuân theo những quy chế do Giám đốc Công ty ra quyết định phê chuẩn hoặc ban hành sau khi tham khảo ý kiến của các xí nghiệp. Công ty nghiên cứu và quyết định cơ chế hoạt động, hạch toán cho từng xí nghiệp đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Như vậy bộ máy quản lý của Công ty tuân thủ theo chế độ một thủ trưởng. Quyền hạn quản lý được phân công rạch ròi, không bị chồng chéo. Do vậy phát huy được trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và ý thức làm chủ tập thể của từng cán bộ quản lý. Bộ máy quản lý được tổ chức khá gọn nhẹ, năng động phù hợp với cơ cấu sản xuất kinh doanh của Công ty. Tóm lại nền kinh tế thị trường không chỉ khắc nghiệt mà còn chứa đựng những yếu tố phát triển. Đối với người làm kinh tế mà nói thì chính những khó khăn đã giúp cho lãnh đạo Công ty tự rút ra kinh nghiệm để vươn lên hoàn thiện những yếu kém của mình. Từ những nhận thức đó với sự đầu tư các nguồn lực đúng lúc đúng chỗ và kịp thời đã giúp cho Công ty vươn lên nhanh chóng phát triển. Công ty đã đầu tư về nhà xưởng, trang thiết bị sản xuất, đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề…nên chỉ trong một thời gian ngắn, chất lượng sản phẩm hàng hoá của Công ty đã được nâng cao rõ rệt, giành được sự tin cậy trong quan hệ mua bán với các khách hàng lớn và đặc biệt là kí hợp đồng được nhiều công trình lớn. Với sự đầu tư hợp lý Công ty đang tiếp tục xây dựng nhà xưởng và thay thế các trang thiết bị máy móc hiện đại hơn. Bên cạnh đó là bổ sung thêm đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề để đưa năng suất lao động tăng lên. Theo kế hoạch năm 2003 số cán bộ công nhân viên của Công ty sẽ lên tới 500 người. Đây có thể nói là một kỳ tích về sự phát triển nhân lực cũng như khả năng đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động của Công ty. Sở dĩ Công ty đạt được những thành tích trên là do Công ty đã xây dựng cho mình một chiến lược rất hợp lý, một sự nỗ lực hết mình của cán bộ công nhân viên toàn Công ty. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý Giám đốc công ty PGĐ công tác tổ chức hành chính quản trị. PGĐ công tác giám sát thi công và xây dựng cơ bản. PGĐ công tác SXKD thương mại và dịch vụ thương mại. Phòng kế hoạch dự án Phòng Tổ chức hành chính quản trị Phòng Tài chính kế toán. Phòng giám sát kĩ thuật thi công Phòng kinh doanh TM và dịch vụ TM 3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty: Phòng kế toán của Công ty gồm 7 người trong đó có: Kế toán trưởng 1 Kế toán tiền lương 1 Kế toán tài sản cố định và vật tư 1 Kế toán tổng hợp và giá thành 1 Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán 1 Kế toán giao dịch với ngân hàng 1 Thủ quỹ Ngoài ra ở các đội đều có 1 kế toán riêng (thống kê) Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty được biểu diễn bằng sơ đồ sau: Sơ đồ phòng kế toán Công ty Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp và giá thành Kế toán vốn bằng tiền Kế toán tiền lương Kế toán TSCĐ Và vật tư Thủ quỹ Kế toán giao dịch với NH Kế toán đội sản xuất (thống kê) Kế toán trưởng Là người chịu trách nhiệm chung trong phòng với nhiệm vụ tổ chức, giám sát, kiểm tra công việc của bộ máy kế toán. Kiểm tra tình hình biến động vật tư, tài sản, tiền vốn trong Công ty. Kế toán tổng hợp Có trách nhiệm kiểm soát các quyết toán của Công ty, tổng hợp bảng kê khai nhật kí của kế toán phần hành, tiến hành lập các báo cáo kết chuyển, tính toán các tài khoản cụ thể và lên báo cáo tài chính. Kế toán tài sản cố định và vật tư: Theo dõi vật tư, tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định Hình thức và phương pháp kế toán: Hiện nay Công ty Hoàng Hà đang áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. Với hình thức ghi sổ này mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh ở chứng từ gốc đều được phân loại để lập chứng từ ghi sổ, trước khi ghi vào sổ kế toán tổng hợp. Việc ghi sổ kế toán được thực hiện đi theo thứ tự thời gian tách rời nội dung kinh tế, nên nó phù hợp với tình hình thực tế, quy mô, mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hệ thống sổ kế toán trong công ty gồm: Sổ tổng hợp Sổ chi tiết các tài khoản: TK113, TK138, TK141, TK338(8), TK338(3382, 3383, 3384), TK333(1), TK336, TK431, TK621, TK622, TK627, TK642, TK154. Bảng cân đối tài khoản Trình tự ghi sổ: Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc để ghi sổ quỹ và các sổ chi tiết có liên quan. Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc để ghi vào chứng từ ghi sổ. Sau đó chứng từ ghi sổ được đối chiếu ghi vào sổ đăng kí chứng từ ghi sổ. Từ sổ đăng kí chứng từ ghi sổ, kế toán tiến hành vào sổ cái các tài khoản có liên quan. Cuối tháng căn cứ vào sổ (thẻ) chi tiết để vào bảng tổng hợp chi tiết. Cuối tháng căn cứ vào sổ cái để vào bảng cân đối tài khoản. Từ bảng cân đối tài khoản và bảng tổng hợp chi tiết kế toán lập báo cáo chi tiết Cuối tháng đối chiếu sổ đăng kí chứng từ gốc ssổ với bảng cân đối tài khoản. Cuối tháng đối chiếu sổ cái với bảng tổng hợp chi tiết. Ngoài ra theo định kì bộ phận kế toán của tổng công ty tới công ty để kiểm tra công tác kế toán của công ty có phù hợp với chế độ kế toán của nhà nước hay không. Đồng thời kế toán của tổng công ty cũng sẽ hướng dẫn chỉ đạo kế toán công ty những chế độ mới, chính sách mới giúp công tác kế toán tại công ty hoạt động có hiệu quả hơn. Hình thức tổ chức sơ đồ kế toán tại công ty *Chứng từ ghi sổ Đơn vị …………Chứng từ ghi sổ …………………………Ngày ….tháng….năm Đơn vị tính:đồng Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có *Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ: Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ Năm Đơn vị tính:đồng Chứng từ ghi sổ Số tiền Số hiệu Ngày tháng Cộng: *Sổ cái: Cơ sở và phương pháp lập sổ cái các tài khoản: Cơ sở để kế toán lập sổ cái các tài khoản là dựa vào các chứng từ ghi sổ. Hình thức sổ cái của công ty được thiết lập theo hình thức sổ 1 bên gồm 7 cột Cột chứng từ và cột diễn giải được trích từ cột chứng từ và cột trích yếu của chứng từ ghi sổ. Cột tài khoản đối ứng được dựa vào cột số hiệu tài khoản trên chứng từ ghi sổ. Cột số tiền nợ và có được dựa vào cột số tiền và cột số hiệu tài khoản trên chứng từ ghi sổ Nếu tài khoản đối ứng ghi nợ thì số tiền được ghi vào cột có. Nếu tài khoản đối ứng ghi có thì số tiền ghi vào cột nợ mẫu sổ cái Tên tài khoản………………………………………. Số hiệu tài khoản………………………………….. Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có Hệ thống tài khoản sử dụng Công ty TNHH Bảo AN đang áp dụng hệ thống tài khoản kế toán hiện hành do Bộ Tài chính quy định. Đặc diểm kinh doanh: Các ngành nghề kinh doanh (tính đến thời điểm tháng 7 năm 2001) Xây dựng các công trình giao thông. Sản xuất vật liệu xây dựng. Kinh doanh tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, đại lý mua bán, kí gửi hàng hoá. Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật trang trí nội ngoại thất. Lắp đặt hệ thống thông gió và cấp thoát nước. Xây dựng đường dây và trạm biến áp dưới 35 kv. Kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ vệ sinh môi trường. Sản xuất và kinh doanh nước sạch, nước tinh khiết cà các thiết bị máy móc ngành nước. Hiện nay, Công ty TNHH Bảo AN chủ yếu xây dựng các công trình dân dụng, tham gia thực hiện các dự án đầu tư quy mô lớn như khu đô thị Đại Kim - Định Công. CHƯƠNG II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty: Các nhân tố ảnh hưởng tới hạch toán tiền lương * Cơ sở xác định quỹ lương: Hình thức trả lương cho lao động gián tiếp: Có các hình thức trả lương dược áp dụng ở Công ty TNHH Bảo AN như sau: + Hình thức trả lương tính theo thời gian: Hình thức này được áp dụng với các lãnh đạo Công ty, căn cứ vào quá trình làm việc lâu năm của họ. Đồng thời căn cứ vào các công việc được giao cho các phòng ban và con người cụ thể. + Hình thức trả lương theo giờ công lao động: được áp dụng đối với những người làm việc tạm thời, đối với từng công việc. + Hình thức trả lương căn cứ vào bằng cấp trình độ chuyên môn được đào tạo để xác định hệ số lương được hưởng tương ứng có gắn với thời gian công tác. Hình thức trả lương cho lao động trực tiếp: Xác định khối lượng lương khoán theo từng loại công việc, từng công trình. Trên cơ sở hình thành công việc và được chứng nhận nghiệm thu người lao động sẽ được trả lương xứng đáng. Ngoài ra những công việc của người lao động trực tiếp phát sinh đột xuất trong quá trình lao động nằm trong chế độ khoán, người lao động được trả theo lương ngày. Vì vậy, việc xác định quỹ lương tính đến bộ phận của từng người lao động là rất cần thiết. Công ty TNHH Bảo AN đang áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp. Đây là hình thức trả lương tiên tiến nhất trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo tính công bằng và hợp lý, khuyến khích người lao động vì lợi ích của mình mà quan tâm đến lợi ích của tập thể. Cũng từ đó đẩy mạnh hợp lý hoá sản xuất, phát huy cải tiến kỹ thuật, không ngừng nâng cao năng suất lao động vì chất lượng sản phẩm và cho những cán bộ quản lý phục vụ. Hàng ngày các chánh phó quản đốc và các bộ trực ca sản xuất nghiệm thu và trả lương cho cán bộ công nhân trong ca. Căn cứ vào số tiền được nghiệm thu thanh toán trong ca của công nhân để chia cho từng người, số tiền chia không vượt quá số tiền được nghiệm thu thanh toán. Hình thức trả lương cho người lao động tính theo khối lượng sản phẩm công việc hoàn thành đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng quy định và đơn giá tiền lương cho một sản phẩm công việc được tính như sau: Tiền lương sản Khối lượng sản Đơn giá tiền = x phẩm phải trả phẩm đã hoàn thành lương sản phẩm Cụ thể ta có bảng chia lương tổ: Đơn vị: Công ty TNHH Bảo An Bộ phận: XN xây lắp II. Bảng chia lương tổ Tháng 03 năm 2007 Bộ phận, tổ đội (tổ nề cốt pha) Tổng số tiền đạt được trong tháng: (10.630.700..đồng) Tổng số ngày công: (406 công) STT Họ và tên Số công Bậc thợ Đơn giá 1 ngày công Thành tiền Kí nhận 1 Phùng Đức việt 30, 5 Thợ TD 29.500 900.000 Lương Ngọc Tú 29 LĐPT 24.500 710.500 Chử Văn Toàn 29, 5 TD 29.500 870.000 Nguyễn Văn Thắng 27, 5 LĐPT 24.500 674.000 Phạm Văn Quang 23 LĐPT 24.500 565.500 Nguyễn Hữu Tải 26, 5 TD 28.400 753.000 Nguyễn Viết Quý 26 TD 28.400 738.000 Lã Mạnh Tược 26, 5 TD 29.500 781.000 Dương Văn Linh 29, 5 TD 29.500 870.000 Hà Sĩ Tuấn 31 TD 29.500 914.500 Nguyễn Văn Chiến 4, 5 TD 29.500 134.000 Nguyễn Văn Bái 12 TD 29.500 354.000 Lê Khắc Tấn 23, 5 LĐPT 24.500 576.000 Nguyễn Văn Mùi 23, 5 TD 28.400 667.000 Quang Văn Toán 20 LĐPT 28.400 568.000 Lê Văn Tĩnh 16, 5 LĐPT 24.500 405.000 Nguyễn Văn Hùng 01 TCXD 28.000 28.000 Bùi Văn Thảo 26 CBKT 568.000 Tiền trách nhiệm Tổ trưởng 80.000 nt tổ phó 40.000 Cộng 11.198.700 Tổ trưởng Linh Dương Văn Linh * Xây dựng và xác định quỹ lương: + Xây dựng quỹ lương: khi giao cho đội một công trình hay một hạng mục công trình, phải xây dựng quỹ lương cho từng công trình hoặc hạng mục công trình được tính theo công thức: Quỹ lương kế hoạch của công trình Giá trị sản lượng công trình Chi phí sản xuất hợp lý không bao gồm tiền lương Quỹ lương kế hoạch công Quỹ lương Quỹ lương trình hoặc HMCT đơn = kế hoạch - khách hàng vị được hưởng công trình thuê ngoài Tỉ lệ tiền lương theo Quỹ tiền lương của CT hoặc HMCT kế hoạch của công = trình hoặc HMCT Giá trị sản lượng của CT hoặc HMCT Tỉ lệ tiền lương này khi được giám đốc phê duyệt sẽ là căn cứ để xác định quỹ lương thực hiện của đội + Xác định quỹ tiền lương: Cơ sở để xác định quỹ tiền lương của đội để chia lương cho từng đối tượng như: Lao động, quản lý, phục vụ phù trợ trực tiếp là: Doanh thu thực hiện của công trình đã được cơ quan kinh tế kỹ thuật xác định. Tỉ lệ tiền lương theo kế hoạch đã được phê duyệt và tính theo công thức: Quỹ tiền lương thực Giá trị sản lượng thực tỉ lệ tiền lương hiện của công trình = hiện của công trình x theo kế hoạch hoặc HMCT hoặc HMCT của công trình Quỹ tiền lương thực hiện Quỹ tiền lương Tiền lương thuê đơn vị được hưởng của = thực hiện của - ngoài của công công trình công trình trình Quỹ tiền lương của đội Quỹ tiền lương thực Số lượng công được phân chia trong = hiện đơn vị được x trình hoặc HMCT kì báo cáo hưởng trong kì + Khen thưởng và kỷ luật: Công tác khen thưởng và kỷ luật ở công ty được tiến hành định kì. Sau khi đánh giá kiểm tra thành tích công tác của từng cá nhân, từng bộ phận, Ban lãnh đạo ra các quyết định khen thưởng và kỷ luật tạm thời. Các hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trừ lương, kiểm điểm trước tập thể, đình chỉ công tác tạm thời đến chấm dứt hợp đồng lao động. Các hình thức khen thưởng như: biểu dương trước toàn công ty, thưởng vật chất. + Phụ cấp: là phần bổ sung cho lương trong những điều kiện cụ thể, một số loại phụ cấp lương được áp dụng ở Công ty như sau: Phụ cấp chức vụ: được dành cho Giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng hành chính nhằm khuyến khích những cán bộ này tích cực hơn trong công tác quản lý của mình. Phụ cấp làm thêm: là số tiền bồi dưỡng, động viên công nhân viên khi Công ty có việc nhiều. Phụ cấp độc hại: dành cho những công nhân kỹ thuật đứng máy trong môi trường tiếng ồn, độc hại.mức phụ cấp là 20% mức lương tối thiểu. Ngoài lương và phụ cấp lương, Công ty còn thực hiện đúng các chế độ quy định của Nhà nước, các chế độ phụ cấp thuộc phúc lợi xã hội. Hàng năm cán bộ công nhân viên được nghỉ phép một số ngày và được hưởng nguyên lương. Tuỳ thuộc vào thâm niên công tác mà cán bộ công nhan viên có số ngày nghỉ khác nhau, với công nhân viên có số năm công tác < 5 năm thì số ngày được nghỉ là 10 ngày/ 1 năm và thâm niên công tác cứ tăng thêm 5 năm thì số ngày nghỉ phép được tăng lên một ngày. + Các chế độ BHXH được hưởng cụ thể như sau: Chế độ trợ cấp ốm đau: được hưởng là 75% lương cơ bản, thời gian hưởng trợ cấp tuỳ thuộc vào từng ngành nghề, thời gian đã đóng bảo hiểm bao lâu. Khi con ốm phải nghỉ được hưởng trợ cấp BHXH áp dụng đối với trẻ Ê 6 tháng tuổi. Chế độ thai sản: được BHXH trả thay lương trong 4 tháng và trợ cấp thêm 1 tháng tiền lương đóng bảo hiểm khi sinh. Nếu có nhu cầu người lao động có thể nghỉ thêm (với sự đồng ý của Công ty) nhưng không được hưởng trợ cấp. Chế độ trợ cấp tai nạn lao động: được hưởng trợ cấp bằng 100% tiền lương trong thời gian điều trị, trợ cấp chi phí khám chữa bệnh cho người lao động. Tuỳ vào mức suy giảm khả năng lao động có các mức phụ cấp cụ thể phù hợp. Chế độ hưu trí: được áp dụng với điều kiện nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên. Lương hưu hàng tháng được tính theo số năm đóng BHXH và mức lương tháng bình quân làm căn cứ đóng BHXH. Nếu thời gian đóng BHXH đủ 15 năm thì lương hưu được tính bằng 45% mức lương tháng bình quân làm căn cứ đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH lương hưu sẽ được tính thêm 2% nhưng mức lương hưu tối đa là 75% lương tháng bình quân làm căn cứ đóng BHXH và mức lương hưu thấp nhất cũng bằng lương tối thiểu. Chế độ tử tuất: khi người lao động đang làm việc, nghỉ việc chờ giải quyết hay nghỉ hưu bị chết thì người lo mai táng được nhận một khoảng bằng 8 tháng lương tối thiểu. Nếu người chết đã có thời gian đóng bảo hiểm đủ 15 năm thì thân nhân là con chưa đủ 15 tuổi, bố mẹ già đã hết tuổi lao động thì được hưởng tiền tuất tháng. Tiền tuất tháng bằng 50% lương tối thiểu, trường hợp nhân thân không có nguồn thu nàokhác thì được hưởng 70% lương tối thiểu. Nếu nhân thân không thuộc diện hưởng tiền tuất tháng thì được nhận tiền tuất một lần bằng 6 tháng lương hiện hưởng. Để thực hiện được các chế độ trên, Công ty Hoàng Hà đóng vào quỹ BHXH 20% tổng quỹ tiền lương, trong đó 15% tính vào chi phí và 5% tính trích vào lương cán bộ công nhân viên. Sau khi nộp được cơ quan bảo hiểm ứng lại 3% nhờ đơn vị trả hộ khi công nhân viên đau ốm, tai nạn lao động, thai sản. + BHYT trợ cấp cho các trường hợp ốm đau, tai nạn xảy ra bất ngờ, ngẫu nhiên được khám chữa bệnh nội trú tại các cơ sở y tế của nhà nước với mức trợ cấp 100%. Các trường hợp như tự tử, dùng ma tuý, say rượu, vi phạm pháp luật thì không được hưởng trợ cấp BHXH. Để thực hiện chế độ BHYT hàng tháng Công ty tiến hành trích 3% trên tổng số tiền lương của công nhân viên thực tế phát sinh trong tháng, trong đó 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và 1% trừ vào thu nhập của người lao động. + Kinh phí công đoàn là nguồn tài chính đảm bảo cho các hoạt động của công đoàn cơ sở nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động và xây dựng công doàn cơ sở vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị. Theo Thông tư liên tịch số 76/1999/TTLT/TC – TLĐ ngày 16/6/1999 hướng dẫn trích nộp KPCĐ. Đối với công nhân viên hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước thì không phải trực tiếp thu KPCĐ mà do công đoàn các cấp trên thu qua cơ quan tài chính Nhà nước, sau đó cấp cho công đoàn cấp cơ sở bình quân bằng 50% số kinh phí đã thu qua cơ quan tài chính. Đối với công nhân viên không hưởng lương ngân sách thì công đoàn cơ sở trực tiếp thu KPCĐ bằng 2% quỹ tiền lương đó, đơn vị giữ lại 1% để chi tiêu và nộp lên công đoàn cấp trên 1%. 2. Nội dung hạch toán: 2.1. Hạch toán lao động: Hạch toán lao động nhằm cung cấp thông tin để có những quyết định đảm bảo cho sự hoạt đông bình thường, nhịp nhàng và liên tục của Công ty đồng thời cũng tính đến sự mở rộng và phát triển hơn nữa. Vì vậy nó đòi hỏi những hạch toán chính xác và sâu hơn về những thay đổi số lượng, chất lượng lao động tìm ra nguyên nhân thiếu hụt hay dư thừa (nhất thời và lâu dài) để có kế hoạch bổ sung thay thế kịp thời. Cụ thể Công ty phân loại cán bộ như sau: Cán bộ biên chế chính thức của Công ty: hiện có 33 người do Giám đốc Công ty quyết định điều về công tác tại Công ty. Cán bộ hợp đồng dài hạn: hiện có 40 người làm việc thường xuyên tại Công ty do Giám đốc Công ty kí hợp đồng lao động, trả lương và đảm bảo các chế độ theo quy định của Nhà nước. Bảng cơ cấu lao động Chỉ tiêu Biên chế Hợp đồng 1.Tổng số lao động 33 40 Nam 18 25 Nữ 15 15 2.Độ tuổi trung bình 40 30 Nhìn vào bảng ta có thể nhận xét rằng: Tỉ lệ nam trong biên chế chiếm tỉ trọng lớn hơn gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty. Vì đây là một Công ty xây dựng nên số cán bộ công nhân viên nam là chủ yếu, mà chủ yếu là cán bộ hợp đồng dài hạn. Mặt khác tuổi trung bình của cán bộ biên chế ngày càng cao, chủ yếu là những cán bộ công tác lâu năm ở xí nghiệp xây dựng cũ nên việc tuyển chọn bồi dưỡng và đào tạo những cán bộ trẻ làm hợp đồng là hoàn toàn hợp lý. Kết hợp hài hoà kinh nghiệm với những kiến thức về khoa học kỹ thuật tiên tiến sẽ đem lại hiệu quả cao, phát triển được trình độ chuyên môn và năng lực của từng người.bên cạnh việc hạch toán số lượng và chất lượng lao động phải hạch toán thời gian lao động mới phản ánh được đâỳ đủ tiềm năng lao động được sử dụng. Chứng từ dùng để phân tích tình hình sử dụng thời gian lao dộng là bảng chấm công, bảng này được lập theo từng phòng ban, từng bộ phận trong đó ghi chép cho từng người hàng ngày theo các cột thời gian có mặt, vắng mặt (chi tiết cho từng nguyên nhân). Cuối kì chuyển lên phòng hành chính tập hợp và chuyển cho phòng kế hoạch tài vụ tính trả lương. Theo quyết định số 118/1999/QĐ - TTG ngày 17/9/1999 về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ nên số ngày làm việc là 22 ngày đã được áp dụng ở Công ty. Cụ thể ta có bảng chấm công Họ tên Bậc thợ Ngày trong tháng Tổng cộng số cộng Hệ số chia lương Số tiền được lĩnh Ký nhận 1 2 3 4 5 .. 29 30 31 1. Nguyễn Khắc Thuận x x x x x x x x 30 35.000 1050.000 x x x x x x x x 2. Trịnh văn chính x x x x x x x x 30 35.000 1050.000 x x x x x x x x x x x x x x x x 6. Nguyễn Văn Tuấn 10 35.000 350.000 x x x x x x x 2.2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương: Tại Công ty TNHH Bảo Anđể hạch toán tiền lương kế toán sử dụng TK 334 “Phải trả cán bộ công nhân viên”. Trình tự hạch toán tiền lương tại Công ty tháng 12/2003. Căn cứ vào bảng phân phối tiền lương, kế toán hạch toán + Tiền lương bộ phận sản xuất trực tiếp Nợ TK 622: 119.964.595 Có TK 334: 119.964.595 + Tiền lương bộ phận quản lý đội Nợ TK 627: 25.867.205 Có TK 334: 25.867.205 + Tiền lương bộ phận quản lý doanh nghiệp Nợ TK 642: 34.734.743 Có TK 334: 34.734.743 + Cuối kì hạch tóan kế toán kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi phí Nợ TK 154: 119.964.595 Có TK 622: 119.964.595 * Hạch toán BHXH Kế toán sử dụng tài khoản 3383 để phản ánh số BHXH phải nộp. Cụ thể trong tháng 12/2003 Công ty đã nộp BHXH là: 36.115.108, 45 Trong đó 15% hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh Nợ TK 622: 17.994.698, 25 Nợ TK 627: 3.881.430, 75 Nợ TK 642: 5.210.211, 45 Có TK 338: 27.086.331, 45 + Hạch toán 5% trích từ quỹ lương của cán bộ công nhân viên: Nợ TK 334: 9.028.777 Có TK 338: 9.028.777 + Khi tính BHXH phải trợ cấp cho cán bộ công nhân viên Nợ TK 3383: 1.845.200 Có TK 334: 1.845.200 *Hạch toán BHYT Để hạch toán hình thức thu nộp BHYT, kế toán sử dụng TK 3384. Cuối kì kế toán căn cứ vào bảng phân bổ chi phí tiền lương để tiến hành tính BHYT theo tỉ lệ 2% tính theo chi phí sản xuất kinh doanh và 1% trừ vào lương cán bộ công nhân viên Nợ TK 622: 2.399.292 Nợ TK 627: 517.524 Nợ TK 642: 694.695 Có TK 3384: 3.611.511 + Khi tính số BHYT trừ vào lương của CBCNV, kế toán ghi Nợ TK 334: 1.805.755, 5 Có TK 3384: 1.805.755, 5 + Khi nộp BHYT cho cơ quan đăng kí BHYT, kế toán ghi Nợ TK 3384: 5.417.266, 5 Có TK 112: 5.417.266, 5 *Hạch toán Kinh phí công đoàn Để theo dõi tình hình chi tiêu KPCĐ, kế toán sử dụng TK 3382 + Khi trích KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo tỉ lệ 2%, kế toán ghi Nợ TK 622: 2.399.292 Nợ TK 627: 517.524 Nợ TK 642: 694.695 Có TK 3382: 3.611.511 + Khi trích nộp KPCĐ cho công doàn cơ quan cấp trên, kế toán ghi Nợ TK 3382: 1.805.755, 5 Có TK 112: 1.805.755, 5 + Khi chi tiêu KPCĐ tại công đoàn cơ sở, kế toán ghi Nợ TK 3382: 1.805.755, 5 Có TK 111: 1.805.755, 5 Nhật kí chứng từ số 7 Tháng 12/2007 Đơn vị tính:đồng Các TK ghi có STT … 334 338 … … Các TK Ghi nợ 1 … 6 TK622 119.964.595 7.197.875, 7 7 TK627 25.876.205 1.552.572, 3 8 … 9 TK642 34.734.743 2.084.084 10 … Cộng: 180.575.543 10.834.532 Căn cứ số liệu tổng cột TK 334, TK 338 của nhật kí chứng từ số 7 tháng 12/2003 kế toán lấy số liệu ghi vào dòng tổng cộng phát sinh có tháng 12/2003 của các TK 334, 338. Căn cứ vào nhật kí số 1, nhật kí số2, nhật kí số 7, nhật kí chứng từ số 10 tháng 12/2003 kế toán lấy số liệu ghi Nợ TK 334, TK 338 ghi có các TK Sổ cái Tháng 12 năm 2007 TK 334 Đơn vị tính: đồng Ghi nợ các TK này Ghi có các TK đối ứng Tháng1 Tháng2 Tháng3 … .. Tháng 12 TK 111 156.820.000 TK141 21.910.343 TK338 1.845.200 Cộng số phát sinh nợ 180.545.543 Tổng số phát sinh có 180.575.543 Số dư cuối tháng nợ Số dư cuối tháng có Sổ cái Tháng 12 năm 2007 TK 338 Đơn vị tính: đồng Nợ các TK này Ghi có các TK đối ứng T1 T2 T3 .. .. Tháng 12 TK 111 1.564.300 TK 112 9.270.232 Số dư cuối tháng Có 10.834.532 2.3. Hạch toán các khoản chi từ quỹ phúc lợi: + Khi chi các khoản từ quỹ phúc lợi, ghi Nợ TK 4311: 13.240.900 Có TK 111: 13.240.900 + Doanh nghiệp trả trợ cấp từ quỹ phúc lợi, kế toán ghi Nợ TK 4312: 3.611.510 Có TK 111: 3.611.510 *Khi tiến hành trích BHXH, BHYT lưu ý rằng trong lương cơ bản có phụ cấp, Công ty có thực hiện một số dạng trợ cấp như: trợ cấp chức vụ, phụ cấp độc hại, phụ cấp làm thêm giờ và phụ cấp đặc biệt nhưng khi trích BHXH, BHYT chỉ trích lương cơ bản có phụ cấp chức vụ. VD: Tính lương cho Giám đốc công ty Thời gian làm việc của giám đốc: đủ 40 giờ/tuần, 22ngày/tháng. Hệ số lương: 4, 47 Hệ số phụ cấp chức vụ: 0, 7 Hệ số phụ cấp đặc biệt: 30% Tính như sau: TL = {(4, 47+0, 7) x 210.000} +{30% x( 4, 47+0, 7) x 210.000} = 1.411.410 Các khoản trích theo lương: BHXH = {(4, 47+0, 7) x 210.000} x 5% = 54.282đ BHYT = {(4, 47+0, 7) x 210.000} x1% = 10.857đ Vậy tiền lương thực lĩnh của giám đốc là: TL - BHXH - BHYT 1411.410đ - 54.282đ - 10.857đ = 1.346.286đ *Khi thanh toán BHXH cho công nhân viên cần phải có xác nhận trên phiếu nghỉ hưởng BHXH: phiếu nghỉ hưởng BHXH Đơn vị: Công ty TNHH Bảo An Bộ phận: XN xây lắp II (tổ cốp pha) Họ tên: Nguyễn Văn Chiến Tuổi: 35 Tên cơ quan y tế Ngày Tháng Lí do Tổng Từ Đến Bác Sĩ Kí Tên Số ngày Thực nghỉ Xác Nhận BV Xanh Pôn 5/2 ốm 06 5/2 10/2 05 Phần thanh toán Số ngày nghỉ Tính BHXH Lương bình Quân 1ngày %tính BHXH Số tiền hưởng BHXH 05 29.973 75% 112.399 Tiền lương cuối tháng 2 của anh Nguyễn Văn Chiến được tính như sau: Thời gian làm việc: 17 ngày Hệ số lương: 3, 14 Không có phụ cấp Tiền lương = (hệ số lương x 210.000) – tiền lương những ngày nghỉ + số tièn được hưởng BHXH – 6% BHXH, BHYT (trên tiền lương cơ bản). Tiền lương cơ bản = 3, 14 x 210.000 = 659.400 đ Tiền lương những ngày nghỉ = đ Cả 5 ngày nghỉ được BHXH trả thay lương với mức 75% = 149.865 x 75% = 112.399đ Đóng BHXH, BHYT 6% = 659.000 x 6% = 39.564đ Vậy tiền lương thực lĩnh = 659.000 – 149.865 = 112.399 – 39.564 = 582.370đ CHƯƠNG III: Nhận xét, Đánh giá về công tác tiền lương tại Công ty: ưu điểm: Sắp xếp lại tổ chức

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc112382.doc
Tài liệu liên quan