Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giầy Cẩm Bình

MỤC LỤC

Lời nói đầu: 1

Chương 1: Những cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

1.1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường 3

1.1.2. Khái niệm, kết cấu và phân loại chi phí sản xuất 4

1.1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất 4

1.1.2.2. Kết cấu nội dung chi phí sản xuất 5

1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 7

1.1.3. Giá thành sản phẩm 11

1.1.3.1. Khái niệm, bản chất và nội dung của giá thành sản phẩm 11

1.1.3.2. Phân loại chi phí sản xuất 13

1.1.3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 15

1.3.4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16

1.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 17

1.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 17

1.2.2. Trình tự kế toán và tập hợp chi phí sản xuất 18

1.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 19

1.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 19

1.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 22

1.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 23

1.2.3.4. Kế toán chi phí trả trước 26

1.2.3.5. Kế toán chi phí phải trả 28

1.2.3.6. Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng trong sản xuất 30

1.2.3.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 32

1.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 34

1.3. Kế toán giá thành sản phẩm 36

1.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 36

1.3.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm 36

1.3.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 37

1.4. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ 43

1.4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 43

1.4.2. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương 44

1.4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức 46

1.5. Hệ thống sổ kế toán 46

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 51

2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 51

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 51

2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 54

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 56

2.1.4. Quy trình công nghệ sản xuất Giầy thể thao ở công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 60

2.1.5. Cơ cấu tổ chức phòng kế toán 60

2.1.6. Hình thức kế toán sử dụng ở công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 62

 

2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 64

2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất của công ty 65

2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất 65

2.2.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp 66

2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 67

2.2.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 67

2.2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 81

2.2.4.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 91

2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất toàn công ty 101

2.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 103

2.3. Tính giá thành tại công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 105

2.3.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 105

Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình

114

3.1. Một số nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Giầy Cẩm Bình 114

3.1.1. Những ưu điểm 115

3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại 118

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình 121

3.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 122

3.2.2. Kế toán chi phí trả lãi tiền vay 123

3.2.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất và nhần viên phân xưởng 124

3.2.4. Về thiệt hại sản phẩm hỏng 124

3.2.5. ứng dụng tin học vào công tác kế toán 124

3.2.6. Chi phí tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 127

3.2.7. Nâng cao trình độ tay nghề, trình độ quản lý của cán bộ công nhân viên 128

3.3. Điều kiện vận dụng 128

3.4. Hiệu quả khi thực hiện biện pháp 129

Kết luận 130

 

 

 

 

doc85 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1223 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giầy Cẩm Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Cẩm Bình.doc
Tài liệu liên quan