Công tác chuẩn bị vật tư thiết bị, bãi lắp ráp , cách bố trí mặt bằng thi công khối chân đế trên bãi lắp ráp của XNXL Công Trình Biển VSP

LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần 1 4

GIỚI THIỆU XNXL CÔNG TRÌNH BIỂN 4

I Giới thiệu sơ lược về địa điểm thực tập ( XNXL công trình biển ) : 5

II Điều kiện thi công trên bãi lắp ráp của Xí Nghiệp: 5

III Các thiết bị phục vụ công tác thi công công trình biển hiện có tại Xí Nghiệp Liên Doanh Dầu khí VIETSOVPETRO 7

III.1 Các loại phương tiện phục vụ công tác thi công trên bờ : 7

III.2 Các phương tiện phục vụ công tác thi công trên biển: 8

Phần 2 9

CÔNG TÁC THI CÔNG CÔNG TRÌNH BIỂN 9

I Thi công khối chân đế 10

I.1 Công tác chuẩn bị vật tư thiết bị, bãi lắp ráp , cách bố trí mặt bằng thi công khối chân đế trên bãi lắp ráp của XNXL Công Trình Biển VSP. 10

I.1.1 Chuẩn bị bãi láp ráp : 10

I.1.2 Chuẩn bị vật tư 10

I.2 Qui trình thi công khối chân đế trên bãi lắp ráp 11

I.3 Hạ thuỷ khối chân đế : 13

I.3.1.1 KCĐ có trọng lượng lớn thì được hạ thuỷ bằng đường trượt . 14

I.3.2 Với khối chân đế loại nhỏ:Dùng tàu cẩu Trường Sa 15

I.3.2.1 Vận chuyển chân đế từ bãi lắp ráp ra bờ cảng: 15

I.3.2.2 Sắp xếp các cấu kiện lên phương tiện nổi: 15

I.3.3 Với khối chân đế loại lớn:Dùng hệ ponton 15

I.3.3.1 Tổ chức nhân sự: 15

I.3.3.2 Kéo trượt chân đế trên bãi lắp ráp: 15

I.4 Vận chuyển khối chân đế ra biển: 16

I.4.1 Trường hợp KCĐ bố trí trên hệ ponton hoặc sà lan mặt boong: 17

I.4.2 Trường hợp kéo KCĐ tự nổi: 17

I.5 Chuẩn bị ponton vận chuyển: 17

II Thi công khối thượng tầng : 18

II.1 Qui trình chế tạo và lắp ráp khối thượng tầng: 18

II.2 Hạ thủy khối thượng tầng: 19

III Thi công trên biển: 20

III.1 Công tác chuẩn bị: 20

III.2 Qui trình lắp đặt công trình biển: 20

III.2.1 Phạm vi công việc 20

III.2.2 Tổ chức lắp đặt công trình biển: 20

 

 

Phần 3 27

MỘT SỐ QUI TRÌNH , THỦ TỤC LIÊN QUAN PHỤC VỤ CHO VIỆC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VÀ HOÀN TẤT HỒ SƠ . 27

I Qui trình hàn: 28

II Qui trình kiểm tra kích thước: 29

II.1 Phần chân đế: 29

II.2 Phần khối thượng tầng: 31

Phần 4 33

MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG THI CÔNG 33

KHỐI CHÂN ĐẾ 33

I Bài toán lựa chọn cẩu và cáp cẩu: 33

I.1 Xác định vị trí móc cáp trong quay dựng Panel: 33

I.2 Bài toán: 34

I.3 Chọn tầm với cẩu: 34

II Xác định hành trình tiến cẩu: 34

III Bài toán kiểm tra ổn định & ứng suất các thanh trong quá trình quay dựng: 35

IV Bài toán kiểm tra ổn định khối chân đế trong quá trình hạ thuỷ , vận chuyển và đánh chìm. 35

Phần 5 35

Các biện pháp an toàn trong thi công công trình biển 35

 

 

 

doc37 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 19/01/2016 | Lượt xem: 9855 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Công tác chuẩn bị vật tư thiết bị, bãi lắp ráp , cách bố trí mặt bằng thi công khối chân đế trên bãi lắp ráp của XNXL Công Trình Biển VSP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, gối kê Tổ hợp và hoàn thiện các ống chính và ống ngang Lắp đặt ống chính hoặc nút vào vị trí Lắp ráp các ống chéo và ống ngang Hàn và công tác kiểm tra chất lượng Kiểm tra kích thước. Làm sạch bề mặt kim loại và sơn phủ 2.3 Chế tạo bến cập tàu, các sàn công tác,hệ thống cầu thang, lan can ,các ống J và các ống hút thải(QF-50) 2.3.1 Tổ hợp , lắp ráp và hàn 2.3.2 Công tác chống ăn mòn Lặp đặt tổ hợp không gian. Dựng các panel (QF-09) Móc cáp , nâng và di chuyển các panel tới vị trí lắp ráp Dựng và cố định các panel Lắp ráp không gian các thanh chéo và thanh ngang Kiểm tra kích thước và công tác hàn. Lắp các kết cấu khác kèm theo (QF-09) Móc cáp nâng và di chuyển tới vị trí lắp ráp Lắp ráp và kiểm tra kích thước Công tác hàn. Hoàn thiện chân đế (Biên bản nghiệm thu của hội đồng XNXL): Lắp ráp các kết cấu phụ (hệ thống cầu thang , lan can , đường đi) Sơn sửa chửa mối hàn Tháo dỡ dàn giáo. Hạ thuỷ khối chân đế : Các hoạt động phải tiến hành trước khi hạ thủy KCĐ . Khảo sát đáy biển vùng thi công lắp đặt chân đế với sự trợ giúp của ban lặn của Xí Ngiệp Vận Tải Biển – XNVTB lập biên bản lặn và giao cho đại diện XNXL trong ban chỉ đạo lắp đặt . Kiểm tra dự báo thời tiết : +Theo qui định củ VSP: Sóng <1.2m Gió <10m/s +Thời gian dự báo thời tiết tổi thiểu > 48 giờ . Dự báo thời tiết nhận từ TP Hồ Chí Minh có tham chiếu dự báo thời tiết qua vệ tinh . Thả neo và đưa tàu cẩu vào vị trí thi công phải tuân thủ theo thiết kế tổ chức thi công. . Kiểm tra sự phù của các cáp và maní với cơ đồ móc cáp chân đế trong thiết kế tổ chức thi công. . Ngươi chỉ huy lắp đặt liên lạc với lái cẩu và thuyền trưởng qua hệ thống radio vô tuyến. . Đánh chìm chân đế và lật chân đế theo phương thẳng đứng. XNVTB chịu trách nhiệm vận chuyển chân đế ra biển. Trước khi thực hiện công việc này phải xem xét biên bản nghiệm thu trung gian phần gia cố chân đế QF-50 mà phía XNXL đã giao cho Thiết kế thi công và dự báo thời tiết cho 3-5 ngày tiếp theo. Hoàn thiện khối chân đế trước khi hạ thủy .Kiểm tra kích thước lần cuối .Kiểm tra lớp sơn phủ .Kiểm tra tai móc cáp .Lập biên bản tiền nghiệm thu .Lập biên bản nghiệm thu Các bước hạ thuỷ KCĐ : +Làm sạch đường trượt ,đường trượt phải được dọn sạch sẽ không có chướng ngại vật,và được phủ một lớp mỡ bôi trơn dày 2-4mm. +Chuẩn bị các hố thế +Máng trượt : phải chuẩn bị đủ 4 cái,2 máng trượt trên phục vụ cho hạ thủy khối chân đế xuống ponton trên và 2 máng trượt dưới phục vụ cho hạ thuỷ KCĐ xuống ponton dưới.Đối với KCĐ có kích thước và trọng lượng lớn thì số lượng máng trượt có thể tăng lên 1-2 cặp +Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị kéo .Thiết bị kéo phục vụ hạ thuỷ nói chung gồm hai tời chính , hai bộ puli giảm lực , cáp kéo và móc cáp và hai trụ buộc dây . +Chuẩn bị các phương tiện nổi : Phục vụ cho hạ thuỷ gồm hai tàu kéo dịch vụ 3000-5000 mã lực,một tàu công tác sà lan mặt boong hoặc hệ ponton , cẩu nổi 100-200 tấn dùng để cẩu vật tư thiết bị phục vụ cho thi công vận chuyển và đánh chìm KCĐ ngoài biển. Đối với các KCĐ có trọng lượng không lớn thì nó được hạ thuỷ từ bãi lắp ráp xuống sà lan mặt boong trực tiếp bằng cẩu . KCĐ có trọng lượng lớn thì được hạ thuỷ bằng đường trượt . Với khối chân đế loại nhỏ:Dùng tàu cẩu Trường Sa Vận chuyển chân đế từ bãi lắp ráp ra bờ cảng: Tõ b·i l¾p r¸p ra tíi bê c¶ng, ch©n ®Õ ®­ỵc vËn chuyĨn b»ng 3 cÈu xÝch DEMAG “CC-2000” hoỈc dïng 1 cÈu xÝch DEMAG “CC-2000” vµ 1 cÈu xÝch DEMAG “CC-4000”. Ch©n ®Õ ®­ỵc di chuyĨn ra tíi bê c¶ng ®Ĩ chuÈn bÞ cÈu lªn tµu cÈu Tr­êng Sa ®­ỵc ®Ỉt n»m trªn b·i l¾p r¸p trong ph¹m vi trơc däc ch©n ®Õ vu«ng gãc víi ph­¬ng trơc däc cÇn cÈu nỉi Tr­êng Sa vµ c¸ch t©m th¸p cÈu nỉi Tr­êng Sa kh«ng v­ỵt qu¸ giíi h¹n cho phÐp (kho¶ng 30 - 38 m). ViƯc di chuyĨn c¸c phÇn cđa khèi kÕt cÊu phÇn trªn ®Õn vÞ trÝ tËp kÕt tr­íc khi cÈu lªn tµu cÈu Tr­êng Sa ph¶i n»m trong ph¹m vi c¸ch t©m cÈu nỉi Tr­êng Sa b¸n kÝnh nhá h¬n 45 m. C«ng viƯc di chuyĨn nµy ®­ỵc thùc hiƯn b»ng cÇn cÈu xÝch tù hµnh “CC-4000”. T¹i vÞ trÝ tËp kÕt nµy c¸c phÇn cđa khèi kÕt cÊu phÇn trªn ®­ỵc tỉ hỵp l¹i víi nhau thµnh mét khèi. Sắp xếp các cấu kiện lên phương tiện nổi: Do ®Ỉc ®iĨm cđa c¸c khèi kÕt cÊu kim lo¹i vµ thiÕt bÞ phơc vơ thi c«ng ®­a ra biĨn, ®­êng ®i xa, cho nªn viƯc s¾p xÕp bè trÝ kÕt cÊu vµ thiÕt bÞ thi c«ng trªn tµu cÈu Tr­êng Sa lµ 1 trong nh÷ng kh©u quan träng cđa c¶ giai ®o¹n chuÈn bÞ. V× vËy viƯc bè trÝ trªn tµu ®ßi hái ph¶i chÝnh x¸c vỊ cù ly cịng nh­ vỊ gia cè, kª chÌn ch¾c ch¾n ®Ĩ ®¶m b¶o ỉn ®Þnh cho c¸c khèi kÕt cÊu, vËt t­, thiÕt bÞ trong suèt qu¸ tr×nh vËn chuyĨn trªn biĨn. Với khối chân đế loại lớn:Dùng hệ ponton Sau khi kÕt thĩc tÊt c¶ c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ ë trªn b·i l¾p r¸p vµ trªn ponton vËn chuyĨn, ta tiÕn hµnh kÐo tr­ỵt khèi ch©n ®Õ theo tr×nh tù c¸c b­íc sau: Tổ chức nhân sự: - ChØ huy thi c«ng ph¶i cã ®Çy ®đ tµi liƯu thiÕt kÕ thi c«ng kÐo tr­ỵt vµ hiĨu râ c¸c c«ng ®o¹n chÝnh tr­íc khi tiÕn hµnh kÐo tr­ỵt khèi ch©n ®Õ. - Thỵ l¸i cÈu, thỵ c¬ khÝ phơ tr¸ch kÝch thđy lùc ë vÞ trÝ s½n sµng lµm viƯc. - Ng­êi ®­ỵc ph©n c«ng ®¸nh tÝn hiƯu ®øng ë vÞ trÝ quy ®Þnh sau khi ®· tháa thuËn víi ng­êi chØ huy thi c«ng vµ thỵ l¸i cÈu. - C«ng nh©n l¾p r¸p, c«ng nh©n c¬ khÝ ®­ỵc tËp trung theo tỉ ®éi s½n sµng lµm viƯc theo nhiƯm vơ ®­ỵc ph©n c«ng. Kéo trượt chân đế trên bãi lắp ráp: Ch©n ®Õ n»m trªn c¸c gèi c¸t ®­ỵc tõ tõ h¹ xuèng ®Ĩ cho c¸c guèc tr­ỵt tiÕp xĩc ®Ịu víi ®­êng tr­ỵt b»ng c¸ch th¸o c¸t tõ tõ ra khái gèi c¸t. Sau khi toµn bé ch©n ®Õ ®· n»m trªn 4 guèc tr­ỵt th× lËp tøc tiÕn hµnh kÐo tr­ỵt. C¸c cÈu xÝch thu c¸p vµo têi ®Ĩ kÐo hƯ puly di ®éng cho ®Õn khi cÈu ®· chÞu t¶i trªn 70% t¶i cho phÐp tèi ®a th× kÕt hỵp 2 kÝch thđy lùc hç trỵ ®Èy tr­ỵt. Khi ch©n ®Õ ®· tr­ỵt trªn ®­êng tr­ỵt, ng­êi chØ huy thi c«ng vµ ng­êi ®¸nh tÝn hiƯu ph¶i phèi hỵp ®iỊu khiĨn ®Ĩ cho cÈu cïng kÐo ®Ịu. Ng­êi chØ huy thi c«ng vµ thỵ l¸i cÈu th­êng xuyªn liªn l¹c víi nhau qua m¸y bé ®µm cÇm tay trong suèt qu¸ tr×nh kÐo tr­ỵt. KÕt thĩc hµnh tr×nh 1 kÐo tr­ỵt, th× lĩc nµy phÇn cuèi cđa khèi ch©n ®Õ ®· nh« ra ngoµi mÐp bê c¶ng kho¶ng 14 m ®Ĩ chê luån ponton vËn chuyĨn sau. + Luån ponton vËn chuyĨn sau : Theo kÕ ho¹ch kÐo tr­ỵt th­êng chän nh÷ng ngµy trong th¸ng cã triỊu c­êng, triỊu kiƯt lín nhÊt. Tr­íc khi ®Õn thêi ®iĨm triỊu kiƯt lín nhÊt kho¶ng 1 giê, tÊt c¶ c¸c c«ng viƯc chuÈn bÞ vµ d»n n­íc ph¶i ®­ỵc lµm xong. Vµo thêi ®iĨm triỊu kiƯt lín nhÊt ph¶i khÈn tr­êng ®­a ponton vµo d­íi ch©n ®Õ, sau ®ã b¬m n­íc d»n ponton ra kÕt hỵp víi n­íc triỊu ®Ĩ ®­a ponton gia cè víi ch©n ®Õ theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. Trong thêi gian gia cè ponton vËn chuyĨn sau víi ch©n ®Õ, ë trªn b·i l¾p r¸p ®ång thêi chuÈn bÞ c¸p kÐo chÞu t¶i vµ hƯ thèng puly kÐo tr­ỵt cho hµnh tr×nh thø hai. C¸c c«ng ®o¹n chuÈn bÞ lỈp l¹i t­¬ng tù nh­ trªn. Khi n­íc thđy triỊu lªn, ponton vËn chuyĨn sau cịng nỉi theo, khi ®ã guèc tr­ỵt sau ®· ®­ỵc th¸o c¸c bu l«ng liªn kÕt gèi tú guèc tr­ỵt ë trªn ch©n ®Õ víi guèc tr­ỵt ch©n ®Õ. Vµo thêi ®iĨm ch©n ®Õ nỉi lªn t¸ch khái guèc tr­ỵt sau ta khÈn tr­¬ng dïng cÈu CC-600 kÕt hỵp víi xe n©ng kÐo ngang guèc tr­ỵt sau ra khái ®­êng mỈt ®­êng tr­ỵt, tiÕp theo tiÕn hµnh kÐo tr­ỵt ch©n ®Õ trªn b·i l¾p r¸p t­¬ng tù nh­ hµnh tr×nh kÐo tr­ỵt thø nhÊt. §iỊu ®Ỉc biƯt cÇn l­u ý cđa c«ng ®o¹n nµy lµ viƯc kÐo tr­ỵt ph¶i ®­ỵc tiÕn hµnh liªn tơc, b¶o ®¶m tr­íc khi hÕt giai ®o¹n triỊu kiƯt th× guèc tr­ỵt ®Çu ph¶i ë vÞ trÝ s¸t mÐp bê c¶ng ®Ĩ tr¸nh hiƯn t­ỵng cét ch©n ®Õ tú lªn b·i l¾p r¸p g©y biÕn d¹ng kÕt cÊu ch©n ®Õ. + Qu¸ tr×nh luån ponton ®Çu vµo d­íi ch©n ®Õ, vµ gia cè ®­ỵc tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ ®èi víi ponton sau ®· nªu trªn. Trong thêi gian gia cè ponton vËn chuyĨn ®Çu víi ch©n ®Õ, ta dïng tµu lai d¾t C«n §¶o nèi 2 bé xÝch neo ngang ponton vËn chuyĨn d­íi víi bê c¶ng. Nèi 2 c¸p neo däc ch©n ®Õ víi bê c¶ng (tõ ponton vËn chuyĨn ®Çu lªn ơ neo bê c¶ng). Khi triỊu lªn, ch©n ®Õ rêi khái guèc tr­ỵt ®Çu (®· ®­ỵc th¸o c¸c bu l«ng liªn kÕt) ta khÈn tr­¬ng dïng tµu kÐo dÞch vơ kÐo ch©n ®Õ rêi khái mÐp n­íc bê c¶ng. Dïng cÈu CC-600 ®Ỉt cÇu v­ỵt ®Ĩ chuyĨn ng­êi tõ b·i l¾p r¸p xuèng pon ton vËn chuyĨn ®Çu hoµn thiƯn nèt c¸c liªn kÕt gia cè ponton víi ch©n ®Õ khi vËn chuyĨn. §Õn ®©y kÕt thĩc c«ng t¸c kÐo tr­ỵt ch©n ®Õ trªn b·i l¾p r¸p. Vận chuyển khối chân đế ra biển: XNVTB chịu trách nhiệm vận chuyển chân đế ra biển . Trước khi thực hiện công việc này phải xem xét biên bản nghiệm thu trung gian phần gia cố chân đế QF-50 mà phía XNXL đã giao và dự báo thời tiết của 3-5 ngày tiếp theo. Trường hợp KCĐ bố trí trên hệ ponton hoặc sà lan mặt boong: Trong trường hợp này điều quan trọng nhất phải tính toán là đảm bảo được ổn định của phương tiện vận chuyển và KCĐ đối với cấp sóng ở vùng biển xây dựng công trình đó theo qui phạm phân cấp và đóng tàu biển của Việt Nam và trên Thế giới. Phải tính toán mối nối giữa KCĐ liên kết với phương tiên nổi. Phải tính toán sức bền thân sà lan mặt boong ,ponton trong các trường hợp nguy hiểm nhất. Trường hợp kéo KCĐ tự nổi: Trong trường hợp này thường xác định số lượng tàu kéo, tàu dịch vụ có số lượng lớn hơn trong trường hợp kéo KCĐ trên ponton hay sà lan mặt boong . Mục đích nhằm tăng cường khả năng ổn định hướng kéo KCĐ. Chuẩn bị ponton vận chuyển: Ch©n ®Õ ®­ỵc vËn chuyĨn b»ng 2 ponton tõ c¶ng ra tíi vÞ trÝ l¾p ®Ỉt . C¸c pon ton lµ h×nh hép cã kÝch th­íc Ga-ba-rit (40x12x4,5 m), trong ponton ®­ỵc chia thµnh nhiỊu khoang bëi c¸c v¸ch ng¨n ®Ĩ d»n n­íc phï hỵp víi c«ng nghƯ thi c«ng l¾p r¸p. Ponton cßn cã hƯ thèng c¸c van vµ èng dÉn phơc vơ cho c«ng t¸c d»n n­íc. Nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh l¾p ®Ỉt ch©n ®Õ lªn hƯ ponton cịng nh­ c¸c c«ng ®o¹n thi c«ng tiÕp theo ®­ỵc thuËn lỵi ta cÇn ph¶i chuÈn bÞ: - KiĨm tra toµn bé hƯ thèng t«n vá, nÕu bÞ h­ háng cã kh¶ n¨ng g©y mÊt an toµn cho thi c«ng th× ph¶i cã biƯn ph¸p kh¾c phơc. - KiĨm tra toµn bé c¸c ng¨n d»n n­íc trong ponton vµ c¸c van ®­ỵc tra dÇu mì, ®¶m b¶o ®­ỵc ®é kÝn, khÝt vµ ®ãng më thuËn tiƯn. - C¸c cưa tõ mỈt boong vµo c¸c khoang ph¶i ®¶m b¶o ®é kÝn khÝt. - C¸c ơ neo c¸p trªn ponton ph¶i ®¶m b¶o ë tr¹ng th¸i lµm viƯc tèt. - C¸c khãa c¸p b¸n tù ®éng (Glag«n-gak) ®­ỵc l¾p ®Ỉt trªn pon ton ph¶i ®ĩng, ®đ vµ chÊt l­¬ng ho¹t ®éng tèt theo thiÕt kÕ tỉ chøc thi c«ng. - Ponton ®Çu: Chi tiÕt ngµm mang c¸ ph¶i ®­ỵc kiĨm tra cÈn thËn, bỊ mỈt tiÕp xĩc cđa c¸c ngµm mang c¸ ph¶i ®­ỵc b«i mì tr¬n dµy 03mm. Chèt h·m ngµm mang c¸ ®­ỵc chÕ t¹o víi sai sè kh«ng v­ỵt qu¸ 3-5 mm. - Ponton sau: Sµn chuyĨn ng­êi tõ tµu sang ponton vµ ng­ỵc l¹i ph¶i ®­ỵc kiĨm tra cÈn thËn. Nh÷ng h­ háng cđa sµn ph¶i ®­ỵc sưa ch÷a. - C¸c èng chèng gia cè ch©n ®Õ víi ponton ®­ỵc chuÈn bÞ ®Çy ®đ theo b¶n vÏ thiÕt kÕ víi sai sè chiỊu dµi cho phÐp (6)5 mm. - C¸c xÝch neo ponton sau víi bê c¶ng vµ c¸p neo ponton ®Çu víi bê ph¶i ®­ỵc chuÈn bÞ ®ĩng, ®Çy ®đ. - C¸c c¸p phơc vơ cho c¸c c«ng ®o¹n thi c«ng sau nµy ®­ỵc chuÈn bÞ vµ tËp hỵp trªn boong ®ĩng vµ ®đ theo thiÕt kÕ. §Ỉc biƯt l­u ý khi r¶i c¸p trªn ponton, c¸c c¸p nµo lÊy sau th× d¶i tr­íc, lÊy tr­íc th× d¶i sau. Thi công khối thượng tầng : +Việc chế tạo và lắp ráp tất cả các khối thượng tầng (Topside) của giàn khoan cố định ngoài biển thuộc phạm vi XNXL thi công trên bãi lắp ráp của XNLD bao gồm : · Khối thượng tầng của các giàn cố định (MSP) được chế tạo thành các khối Block riêng biệt được liên kết đấu nối với nhau sau khi hoàn thiện công tác lắp đặt ngoài biển , mỗi Block thường có trọng lượng từ 200 đến 400 tấn. Khối thượng tầng của các giàn nhẹ (BK) được thi công hoàn thiện trọn gói trên bờ với trọng lượng dao động từ 500 đến 1000 tấn . Từ những đặt điểm trên , mỗi một khối thượng tầng sẽ có một qui trình chế tạo riêng biệt, cụ thể phù hợp với điều kiện cụ thể của Xí nghiệp trong thời điểm đó cũng như phù hợp với yêu cầu của khách hàng . Do đó trong qui trình chế tạo và lắp ráp KTT chỉ ra các pha và mảng cơ bản trong quá trình chế tạo và tổ hợp KTT. Tuỳ theo kết cấu của từng công trình cụ thể , có những công đoạn được loại bỏ ra khỏi qui trình. Qui trình chế tạo và lắp ráp khối thượng tầng: 1.1 .Công tác chuẩn bị và cắt chi tiết Chuẩn bị lắp ráp mặt bằng gối kê Tiếp nhận vật liệu và cắt chi tiết 1.2. Chế tạo các cụm kết cấu lớn . Chế tạo mặt sàn tầng dưới , tầng trên , tầng trung gian (QF-50) Lắp ráp khung kết cấu chính Lắp ráp kết cấu phụ và gối kê thiết bị Lắp ráp tai móc cáp và phễu dẫn hướng Lắp ráp mặt sàn Làm sạch bề mặt kim loại và sơn phủ Chế tạo các khung cột (ống cột ) (QF-50) Tổ hợp thành các panel cho từng mặt của các Block KTT Làm sạch bề mặt kim loại và sơn phủ. Hệ thống ống công nghệ (QF-50) Chế tạo piping spools. Kiểm tra và thử nghiệm piping spools Làm sạch sơn phủ piping spools Hệ thống điện và tự động hoá Chếtạo hệ thống gối đỡ Kiểm tra hiệu chỉnh thiết bị. Chế tạo các kết cấu kèm theo KTT ( cần đuốc , hệ thống cầu thang , lan can ) (QF-50). Lắp dặt tổ hợp không gian, hoàn thiện ( Lập biên bản nghiệm thu của hội đồng XNLD). Đưa mặt sàn dưới vào tổ hợp . Lắp đặt thiết bị mặt sàn dưới. Đấu nối hệ thống ống công nghệ . Dựng ống cột . Lắp đặt hệ thống cáp điện , các thiết bị điện và tự động hoá. Lắp mặt sàn trung gian, mặt sàn trên. Lắp đặt cẩu và thiết bị mặt sàn trên. Hoàn thiện lắp đặt hệ thống ống. Kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng. Các hồ sơ và tài liệu liên quan phục vụ công tác hoàn thiện KTT: +Hồ sơ QF-50 Biên bản nghiệm thu của XNLD +Tài liệu liên quan -P6/QA/01 : Kế hoạch chất lượng chế tạo KTT -Các tài liệu liệt kê trên lưu đồ kiểm soát quá trình chế tạo KTT. .Nghiệm thu KTT :VSP chỉ định bằng văn bản hội đồng nghiệm thu / nghiệm thu.Hội đồng này có trách nhiệm: Kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ chất lượng . Kiểm tra KTT đã lắp đặt có/không phù hợp với thiết kế. Lập danh mục các công việc còn tồn tại và đưa ra thời gian mà XNXL cần hoàn thành(nếu có) Xác nhận biên bản do VSP qui định. Hạ thủy khối thượng tầng: KTT được hạ thuỷ trực tiếp xuống phương tiện nổi bằng cẩu và được gia cố trên phương tiện nổi ,sau đó được vận chuyển ra biển. Thi công trên biển: Công tác chuẩn bị: * Phương tiện thuỷ : +Cần chuẩn bị đội tàu cùng xuất phát ra biển khi kéo KCĐ hoặc các phương tiện đó phải có mặt tại điểm xây dựng trước khi kéo KCĐ tới địa điểm xây dựng. Ngoài các tàu kéo dịch vụ để kéo KCĐ cần thiết phải chuẩn bị các phương tiện thuỷ sau: -1 tàu cẩu. -1 tàu lặn. -tàu dịch vụ 2 đến 4 chiếc tuỳ thuộc KCĐ và phương pháp đánh chìm. -tàu hỗ trợ :1 chiếc. -tàu cứu hộ : 1 chiếc, trong trường hợp tàu dịch vụ đóng vai trò là tàu cứu hộ thì không cần thiết có tàu này. -thiết bị lặn : đối với nước sâu dưới 60m phải có 1 trạm lặn. * Các vật tư thiết bị phục vụ thi công đánh chìm KCĐ : Trạm máy bơm , máy hàn , các bộ cắt hơi , cáp chằng buộc , cáp kéo ,các loại khoá , tăng-đơ. Qui trình lắp đặt công trình biển: Phạm vi công việc -Lắp đặt chân đế -Lắp đặt khối thượng tầng -Lắp đặt đường ống ngầm Một số công trình có khi chỉ bao gồm 1 trong các hoạt động của phạm vi nêu trên.Đối với các dự án thiết kế thi công do khách hàng cung cấp thì tài liệu này được coi như qui trình lắp đặt công trình biển và được xem xét sự phù hợp theo P8/DO/01 trước khi đưa vào sử dụng. Tổ chức lắp đặt công trình biển: *Trách nhiệm: Phòng xây dựng cơ bản là đại diện của VSP trong các dự án lắp đặt công trình biển và chịu trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình theo qui định số 819-6/8/99 do tổng giám đốc VSP phê duyệt. XNXL là nhà thầu xây dựng, giám đốc XNXL chỉ định : -Đại diện lãnh đạo là chủ nhiệm xây dựng đối với công trình lớn. -Lãnh đạo phân xưởng là chủ nhiệm đối với công trình nhỏ. · Các nhà thầu phụ của XNXL trong VSP bao gồm : -Xí nghiệp dịch vụ –VSP : nhà cung ứng vật tư và thiết bị. -Xí nghiệp VTB và Công tác lặn: Cung ứng phương tiện nổi,xác định toạ độ và công tác lặn. -Xí nghiệp sửa chữa cơ điện :Thử nghiệm hệ thống điện. -Xí nghiệp khai thác:Thử nghiệm hệ thống đo kiểm. Qui trình lắp đặt chân đế Sau khi chân đế đã được vận chuyển đến vị trí xây dựng tiến hành đánh chìm chân đế. + Qui trình đánh chìm chân đế tiến hành như sau: Dùng tàu công tác hỗ trợ chở công nhân từ các tàu kéo dịch vụ và tàu cẩu sang ponton dưới và ponton trên . Tiến hành cắt các mối liên kết bằng ống giữa KCĐ và ponton. Cắt các mã gia cường giữa các mối nối và đường trượt của 2 ponton với KCĐ. Làm sạch đường trượt của ponton dưới. Liên kết mối nối của ponton trên với KCĐ bằng bulông hoặc cáp hoặc tăng-đơ Kiểm tra hệ thống giữ ponton dưới và KCĐ bằng cáp. Sau khi thực hiện các công đoạn trên sẽ đưa công nhân từ hai ponton về tàu kéo dịch vụ và tàu cẩu. Bố trí tàu kéo để giữ ponton trên và dưới , một tàu kéo kéo dây ,tháo mối nối giữa ponton dưới và KCĐ.Sau khi tháo xong KCĐsẽ tự trượt ra ngoài , lúc đó KCĐ sẽ tự xoay về vị trí nằm ngang sang vị trí nổi đứng nhờ lực nổi và mối liên kết với ponton trên . KCĐ Neo tàu Cáp ponton trên ponton dưới neo tàu Hình 1: Cố định khối chân đế trên hệ ponton bằng tàu kéo KCĐ Dây tháo mối nối Ponton dưới tàu kéo Hình 2 : Giai đoạn đánh chìm khối chân đế Phao phụ G ponton trên ponton dưới Hình 3 : Dật chốt tháo mối nối KCĐ và ponton dưới 2-3m Hình 4 : Khối chân đế nổi đứng dằn nước dằn nước Hình 5 : Dằn nước tháo ponton trên ra khỏi chân đế. Hình 6 : Khốùi chân đế được dựng xong Định vị chân đế (Biên bản định vị của nhà thầu phụ) Chủ nhiệm xây dựng /Phân xưởng lắp ráp Biển chịu trách nhiệm thực hiện hạ thuỷ với sự hỗ trợ của XNVTB +Việc định vị chân đế gồm các bước sau : -Nhấc chân đế cách đáy biển khoảng 3m bằng tàu cẩu và tiến hành định vị chân đế với sự trợ giúp của máy định vị.Nhà thầu định vị sẽ lập biên bản định vị .Bản gốc giao cho VSP (phòng địa chất công trình ).Bản copy giao cho XNXL . -Nếu biên bản định vị phù hợp với yêu cầu của thiết kế thì cho nước vào ống chủ của chân đế. -Nếu biên bản định vị không phù hợp với yêu cầu của thiết kế thì công việc định vị phải làm lại cho đến khi được chấp nhận. Đóng cọc vào chân đế Sau khi chân đế được định vị và phù hợp với yêu cầu của thiết kế thì tiến hành đóng cọc vào chân đế. -Phân xưởng biển chịu trách nhiệm đóng cọc và ghi nhận kết quả vào QF-33,QF-44 , phòng kỹ thuật ,phòng chất lượng (QC) hoặc phân xưởng chịu trách nhiệm kiểm tra và lập các hồ sơ chất lượng. Độ sâu đóng cọc và độ chối của cọc của mỗi công trình biển được thể hiện chi tiết trong thiết kế thi công . *Các yêu cầu trong đóng cọc và nối cọc bao gồm : . Trước khi tiến hành nối cọc phải tiến hành khảo sát và đo độ lún của các chân với sự trợ giúp của thợ lặn.Biên bản khảo sát do thợ lặn của XNVTB lập .Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy và thiết bị có liên quan tới công việc nối cọc và nối cọc. .Nối cọc , đóng cọc phải tuân thủ theo qui trình đóng cọc P3/PR/10 .Quá trình trên phải được ghi nhận trong hồ sơ ống cọc (QF-33), hồ sơ theo dõi đóng cọc (QF-34) , các hồ sơ hàn (QF-05,QF-06,QF-07,QF-08) và kiểm tra NDT (QF-11,QF-15). .Lắp các tấm định tâm cọc vào chân đế và kiểm tra mặt bằng, lập biên bản theo biểu mẫu của qui trình kiểm tra kích thước (QF-09). *Qui trình đóng cọc : -Cho phép dừng đóng cọc khi ³ 125 nhát/250 mm, ³ 200 nhát /250mm ở 250 mm cuối cùng. -Đóng 90 nhát cho 1m cuối cùng. +Thiết bị sử dụng: Các thiết bị sử dụng trong suốt quá trình đóng cọc phải đảm bảo tính sẵn sàng làm việc và các phụ tùng thay thế theo đặc tính kỹ thuật của từng chủng loại. Ngoài các thiết bị đóng cọc, các thiết bị phục vụ việc hoàn thiện bao gồm: Thiết bị hàn, thiết bị kiểm tra kích thước, thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn. Dưới đây là các thiết bị được sử dụng trong quá trình đóng cọc và hoàn thiện khối chân đế : STT Tên thiết bị Kích thước (mm) Tải trọng (Kg) Số lượng 1 Máy nén khí ATLAS-COPCO 2R6B 12190x2590x2440 21810 02 2 Kích nâng ống Ø530-1219 3000 02 3 Kích đẩy thủy lực 200T 260x350 6500 02 4 Định tâm ống Ø530-Ø1219 3300x4500 88400 04 5 Búa máy MRBS-3000 15615x3700x3450 56000 02 6 Búa máy MRBS-1800 12630x2950x3450 02 7 Máy toàn đạt điện tử (Total station) 01 8 Máy kinh vĩ Dalta 010B 01 9 Máy thủy bình NA-20 01 1 Máy siêu âm USK-7S 01 1 Máy siêu âm-52 01 + Chiều dài ống cọc: -Chiều dài ống cọc và độ xuyên sâu trong lòng đất được xác định trên cơ sở tính toán của thiết kế. Mỗi ống cọc được chia thành nhiều đoạn (section) phụ thuộc vào điều kiện thi công của tàu cẩu và điểm dừng của mỗi nhịp đóng cọc. Các đoạn được đánh dấu như sau: +Đoạn đầu tiên (Lead section). +Đoạn nối thứ nhất (1-st Add-on). +Đoạn nối thứ hai (2-nd Add-on). -Trên thân ống cọc dọc theo chiều dài được kẻ chữ số bằng sơn trắng đánh dấu chiều dài ống cọc với bước cọc bằng 0.5 mét. Kích thuớc phân bố chữ và số được quy định trong bản vẽ theo từng công trình. +Thứ tự nối cọc và đóng cọc : -Sau khi KCĐ đã được định vị đúng thiết kế ,tiến hành kiểm tra mặt bằng tại các vị trí ống chính. Nâng các đoạn cọc đầu tiên lần lượt thả vào ống chính KCĐ theo thứ tự vị trí cao nhất tới thấp nhất .Tiến hành nối ống cọc đoạn nối thứ nhất (1-st Add-on) với đoạn đầu tiên (lead section) .Kiểm tra lại mặt bằng khối chân đế ghi vào form QF-09 .Nếu sai số không vượt qua tiêu chuẩn thì cho phép đóng cọc .Nếu không thì phải căn chỉnh lại. -Từng cặp ống cọc sẽ được tiến hành đóng liên tiếp .Sử dụng búa máy đóng cọc tại vị trí cao độ KCĐ thấp nhất tới độ sâu thiết kế .Tiếp tục công tác đóng cọc tại vị trí đối xứng theo đường chéo với ống cọc được đóng trước đó .Kiểm tra lại mặt bằng và ghi vào form QF-09.Nếu sai số không vượt quá tiêu chuẩn mà khách hàng lựa chọn thì cho phép tiến hành đóng cặp cọc tiếp theo -Cặp cọc tiếp theo được tiến hành như mục trên cho tới khi kết thúc. -Lặp lại quá trình đối với các ống cọc còn lại cho tới khi công việc kết thúc. -Thả các cọc phụ (nếu có). -Lắp ráp các ống nhồi cọc (ống trung gian). -Đóng các cọc phụ tới độ sâu thiết kế. -Lắp ráp nêm đầu cọc . +Căn chỉnh mặt bằng KCĐ trong quá trình đóng cọc .Khi mặt bằng khối chân đế nằm ngoài phạm vi cho phép thì quá trình đóng cọc phải thay đổi cho phù hợp với những diễn biến thực tế với mục đích KCĐ phải nằm trong phạm vi sai số cho phép sau khi hoàn thiện công tác đóng cọc. Các bước được thực hiện như sau: Đóng 2 cọc tại vị trí thấp nhất của KCĐ tới độ sâu từ 5-10m. Sử dụng kích thuỷ lực 200T hoặc tàu cẩu nâng 2 điểm thấp của KCĐ sao cho cao hơn điểm cao nhất tự nhiên từ 150-200mm. Sử dụng các bản mã liên kết tất cả các ống chính KCĐ với các ống cọc trừ vị trí có cao độ tự nhiên lớn nhất. Oáng cọc tại vị trí có cao độ tự nhiên lớn nhất sẽ được tiến hành đóng cọc tới độ sâu thiết kế. Hoàn thành công tác

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXD10.doc
Tài liệu liên quan