Đề cương bài giảng hợp ngữ

Cờ điều khiển ( control flags)

Có 3 cở điều khiển trong CPU , đó là :

· Cờ hướng ( Direction Flag = DF)

· Cờ bẫy ( Trap flag = TF)

· Cờ ngắt ( Interrupt Flag = IF)

Các cờ điều khiển được dùng để điều khiển hoạt động của CPU

Cờ hướng (DF) được dùng trong các lệnh xử lý chuỗi

của CPU . Mục đích của DF là dùng để điều khiển hướng

mà một chuỗi được xử lý . Trong các lệnh xử lý chuỗi hai

thanh ghi DI và SI được dùng để địa chỉ bộ nhớ chứa

chuỗi . Nếu DF=0 thì lệnh xử lý chuỗi sẽ tăng địa chỉ bộ

nhớ sao cho chuỗi được xử lý từ trái sang phải Nếu DF=1

thì địa chỉ bộ nhớ sẽ được xử lý theo hướng từ phải sang trái .

pdf108 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 11/02/2014 | Lượt xem: 1258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương bài giảng hợp ngữ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_hop_ngu.pdf
Tài liệu liên quan