Đề cương lớp 10 học kì I môn địa lý

- Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng của HS sau khi học xong các chủ đề của học kì I Địa lí 10.

- Phát hiện sự phân hoá về trình độ học lực của HS trong quá trình dạy học, để đặt ra các biện pháp dạy học phân hóa cho phù hợp;

- Giúp cho HS biết được khả năng học tập của mình so với mục tiêu đề ra của chương trình GDPT phần nội dung học kì I; tìm được nguyên nhân sai sót, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy và học; phát triển kĩ năng tự đánh giá cho HS;

- Kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS vào các tình huống cụ thể;

- Thu thập thông tin phản hồi để điều chỉnh quá trình dạy học và quản lí giáo dục.

 

doc6 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 9642 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương lớp 10 học kì I môn địa lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG LỚP 10 KỲ I I. LÝ THUYẾT : A.KHÁI NIỆM : 1.Thủy quyển 2.Sóng 3.Thủy triều 4. Dòng biển 5.Thổ nhưỡng 6.Độ phì 7.Thổ nhưỡng quyển 8.Sinh quyển 9.Lớp vỏ địa lý 10.Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý 11.Quy luật địa đới 12.Quy luật phi địa đới 13.Quy luật đai cao 14.Quy luật địa ô 15.Tỷ suất sinh thô 16Tỷ suất tử thô 17.Gia tăng cơ giới 18.Đô thị hóa 19.Nguồn lực 20.Cơ cấu nền kinh tế B.CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG : ( Lý giải và ví dụ thực tế để minh họa ) 1.Các nhân tố tác động đến chế độ nước sông 2.Các nhân tố tác động đến hình thành đất 3.Các nhân tố tác động đến sự phát triển và phân bố sinh vật 4.Các nhân tố tác động đến sự phân bố dân cư C.SƠ ĐỒ: 1. Sức ép dân số đông đến : Tự nhiên - Kinh tế - Xã hội 2. Nguồn lực 3. Cơ cấu nền kinh tế 4. Các nhân tố tác động đến nông nghiệp D. CÔNG THỨC : 1.Tỷ suất sinh thô 2.Tỷ suất tử thô 3.Tỷ suất gia tăng dân số 4.Tỷ suất gia tăng cơ giới 5.Gia tăng dân số II THỰC HÀNH : 1. Nhận xét bảng số liệu : - Bảng 24.1 / trang 93 - Bảng 24.2 / trang 94 - Bảng 24.3 / trang 95 - Bài tập 3 / trang 97 2. Bài toán : Dân số trung bình nước A năm 2011 là 80 triệu người. Biết rằng : Số người sinh ra trong năm là 240 nghin người . Số người chết là 160 nghin người . Số người xuất cư là 32 nghin người . Số người nhập cư 24 nghin người . Em hãy tính : a.Tỷ suất sinh thô b.Tỷ suất tử thô c.Tỷ suất gia tăng dân số d.Tỷ suất gia tăng cơ giới e.Gia tăng dân số Xây dựng đề kiểm tra học kì I Địa lí 10-Chương trình chuẩn 1. Xác định mục tiêu kiểm tra - Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng của HS sau khi học xong các chủ đề của học kì I Địa lí 10. - Phát hiện sự phân hoá về trình độ học lực của HS trong quá trình dạy học, để đặt ra các biện pháp dạy học phân hóa cho phù hợp; - Giúp cho HS biết được khả năng học tập của mình so với mục tiêu đề ra của chương trình GDPT phần nội dung học kì I; tìm được nguyên nhân sai sót, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy và học; phát triển kĩ năng tự đánh giá cho HS; - Kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS vào các tình huống cụ thể; - Thu thập thông tin phản hồi để điều chỉnh quá trình dạy học và quản lí giáo dục. 2. Xác định hình thức kiểm tra Hình thức kiểm tra tự luận 3. Xây dựng ma trận đề kiểm tra Ở đề kiểm tra học kì I, Địa lí 10, chương trình chuẩn các chủ đề và nội dung kiểm tra với số tiết là: 12 tiết (bằng 100%), phân phối cho các chủ đề và nội dung như sau: Thủy quyển (16,6%); Thổ nhưỡng quyển, sinh quyển 3 tiết (25%); Một số quy luật chủ yếu của lớp vỏ Địa lí 2 tiết (16,6 %); Địa lí dân cư 4 tiết (33,3%); Cơ cấu nền kinh tế 1 tiết (8,3%); Trên cơ sở phân phối số tiết như trên, kết hợp với việc xác định chuẩn quan trọng ta xây dựng ma trận đề kiểm tra như sau: Chủ đề (nội dung)/mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp Vận dụng cấp độ cao TL TL TL TL Thủy quyển Khái niệm : - Thủy quyển - Sóng - Thủy triều - Dòng biển Phân tích các nhân tố tác động đến chế độ nước sông Dẫn chứng minh họa Tỉ lệ 15% Số điểm 1,5điểm Thổ nhưỡng quyển và sinh quyển Khái niệm : - Thổ nhưỡng - Thổ nhưỡng quyển - Sinh quyển Phân tích các nhân tố tác động đến : hình thành đất, sự phát triển và p bố sinh vật Dẫn chứng minh họa Tỉ lệ 25% Số điểm 2,5 điểm Một số quy luật chủ yếu của lớp vỏ Địa lí Khái niệm: - Lớp vỏ ĐL - Quy luật TNVHC của lớp vỏ ĐL - Quy luật ĐĐ - Quy luật phi ĐĐ - Quy luật đai cao - Quy luật địa ô Tỉ lệ15% Số điểm 1,5điểm Địa lí dân cư Khái niệm : - Tỷ suất sinh thô - Tỷ suất tử thô - Gia tăng cơ giới Phân tích các nhân tố tác động đến phân bố dân cư (hoặc ) Dẫn chứng minh họa Bài toán tính: - Gia tăng tự nh - Gia tăng cơ giới - Gia tăng dân số Tỉ lệ 35% Số điểm 3,5 điểm Cơ cấu nền kinh tế Sơ đồ nguồn lực Tỉ lệ 10 % Số điểm 1,0 điểm Tổng số 100 % = 10điểm Số điểm 3,0 30% Số điểm 4,0 40% Số điểm 3,0 30% 4. Viết đề kiểm tra từ ma trận SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ Trường THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA KỲ I – 2011 - 2012 Môn : ĐỊA LÝ . Lớp : 10 Thời gian : 45 phút . Đề : 1 (Ghi Đề 1 sau chữ bài làm ) Câu 1: (2 điểm ) Em hãy nêu các khái niệm : 1. Thủy quyển 2. Thổ nhưỡng 3. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý 4. Tỷ suất sinh thô Câu 2: (4 điểm ) Phân tích ( giải thích và dẫn chứng cụ thể ) về vai trò của các nhân tố góp phần hình thành đất : - Đá mẹ - Khí hậu - Sinh vật - Địa hình Câu 3: (1 điểm ) Trình bày sơ đồ nguồn lực. Câu 4: (3 điểm ) Dân số trung bình của nước A năm 2011 là 50 triệu người . Biết rằng : số người sinh ra trong năm đó là : 200 ngàn người . Tỷ suất tử thô là 1,5 %0. . Số người xuất cư là 10 ngàn người Số người nhập cư là 5 ngàn người . Em hãy tính : a, Tỷ suất gia tăng tự nhiên b, Tỷ suất gia tăng cơ giới c, Gia tăng dân số SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ Trường THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA KỲ I – 2011 - 2012 Môn : ĐỊA LÝ . Lớp : 10 Thời gian : 45 phút . Đề : 2 (Ghi Đề 2 sau chữ bài làm ) Câu 1: (2 điểm ) Em hãy nêu các khái niệm : 1. Sóng 2. Sinh quyển 3. Quy luật địa đới 4. Tỷ suất tử thô Câu 2: (4 điểm ) Phân tích ( giải thích và dẫn chứng cụ thể ) các nhân tố tác động đến chế độ nước sông : - Chế độ mưa - Băng tuyết - Thực vật - Hồ đầm Câu 3: (1 điểm ) Trình bày sơ đồ nguồn lực. Câu 4: (3 điểm ) Dân số trung bình của nước A năm 2011 là 30 triệu người . Biết rằng : số người sinh ra trong năm đó là : 60 ngàn người . Tỷ suất tử thô là 0,5 %0. . Số người xuất cư là 15 ngàn người Số người nhập cư là 21 ngàn người . Em hãy tính : a, Tỷ suất gia tăng tự nhiên b, Tỷ suất gia tăng cơ giới c, Gia tăng dân số SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ Trường THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA KỲ I – 2011 - 2012 Môn : ĐỊA LÝ . Lớp : 10 Thời gian : 45 phút . Đề : 3 (Ghi Đề 3 sau chữ bài làm ) Câu 1: (2 điểm ) Em hãy nêu các khái niệm : 1. Thủy triều 2. Thổ nhưỡng quyển 3. Quy luật đai cao 4. Gia tăng cơ giới Câu 2: (4 điểm ) Phân tích ( giải thích và dẫn chứng cụ thể ) các nhân tố tác động đến sự phát triển và phân bố sinh vật : - Đất - Khí hậu - Sinh vật - Địa hình Câu 3: (1 điểm ) Trình bày sơ đồ nguồn lực. Câu 4: (3 điểm ) Dân số trung bình của nước A năm 2011 là 40 triệu người . Biết rằng : số người sinh ra trong năm đó là : 120 ngàn người . Tỷ suất tử thô là 1,5 %0. . Số người xuất cư là 12 ngàn người Số người nhập cư là 8 ngàn người . Em hãy tính : a, Tỷ suất gia tăng tự nhiên b, Tỷ suất gia tăng cơ giới c, Gia tăng dân số SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ Trường THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA KỲ I – 2011 - 2012 Môn : ĐỊA LÝ . Lớp : 10 Thời gian : 45 phút . Đề : 4 (Ghi Đề 4 sau chữ bài làm ) Câu 1: (2 điểm ) Em hãy nêu các khái niệm : 1. Dòng biển 2. Thổ nhưỡng 3. Quy luật địa ô 4. Lớp vỏ ĐL Câu 2: (4 điểm ) Phân tích ( giải thích và dẫn chứng cụ thể ) các nhân tố tác động đến phân bố dân cư Câu 3: (1 điểm ) Trình bày sơ đồ nguồn lực. Câu 4: (3 điểm ) Dân số trung bình của nước A năm 2011 là 60 triệu người . Biết rằng : số người sinh ra trong năm đó là : 120 ngàn người . Tỷ suất tử thô là 1,0 %0. . Số người xuất cư là 10 ngàn người Số người nhập cư là 16 ngàn người . Em hãy tính : a, Tỷ suất gia tăng tự nhiên b, Tỷ suất gia tăng cơ giới c, Gia tăng dân số

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề cương-Ma trận-Đề Kế toán Lop 10 Kỳ I- ĐỊA LÝ.doc
Tài liệu liên quan