Đề kiểm tra cuối học kỳ II năm học: 2017 – 2018. môn: Địa Lí

Câu 2: Đồng bằng Nam bộ là đồng bằng lớn thứ mấy ở nước ta?

 a/ Lớn thứ hai b/ Lớn thứ nhất

 c/ Lớn thứ ba d/ Lớn thứ tư

Câu 3: Nghề chính của người dân ở đồng bằng Duyên Hải miền trung là nghề?

 a/ Nghề nông b/ Nghề muối

 c/ Nuôi trồng, chế biến, đánh bắt thủy sản d/ Cả a, b, c đều đúng

Câu 4: Đồng bằng Nam bộ là vựa lúa, vựa trái cây lớn thứ mấy ở nước ta

 a/ Lớn thứ hai b/ Lớn thứ ba

 c/ Lớn nhất cả nước d/ Lớn vừa phải

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kỳ II năm học: 2017 – 2018. môn: Địa Lí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ... ,ngày ... Tháng .. năm 2018 ÑEÀ KIEÅM TRA CUOÁI HOÏC KYØ II Naêm Hoïc : 2017 – 2018. Moân : ĐỊA LÍ Thôøi gian laøm baøi: 40 phuùt Trường TH “B” Mỹ Hội Đông Lớp 4. Họ và tên: . Điểm Lời nhận xét của GV ÑEÀ : Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời em cho là đúng nhất. Câu 1: Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của thềm lục địa nước ta là: a/ Dầu mỏ, khí đốt b/ Dầu mỏ c/ Khí đốt d/ Cát trắng Câu 2: Đồng bằng Nam bộ là đồng bằng lớn thứ mấy ở nước ta? a/ Lớn thứ hai b/ Lớn thứ nhất c/ Lớn thứ ba d/ Lớn thứ tư Câu 3: Nghề chính của người dân ở đồng bằng Duyên Hải miền trung là nghề? a/ Nghề nông b/ Nghề muối c/ Nuôi trồng, chế biến, đánh bắt thủy sản d/ Cả a, b, c đều đúng Câu 4: Đồng bằng Nam bộ là vựa lúa, vựa trái cây lớn thứ mấy ở nước ta a/ Lớn thứ hai b/ Lớn thứ ba c/ Lớn nhất cả nước d/ Lớn vừa phải Câu 5: Đà Nẳng hấp dẫn khách du lịch nhờ những điều kiện gì? Đáp án Câu 1: a (1đ) Câu 2: b (1đ) Câu 3: d (1đ) Câu 4: c (1đ) Câu 5: (1đ) Đà Nẳng hấp dẫn khách du lịch bởi có nhiều bãi biển đẹp liền kề núi non nước, có bảo tàng chăm với những hiện vật của người chăm cổ xưa.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDE DIA LI KIEM TRA CUOI HKII 2017 - 2018.doc
Tài liệu liên quan