Đề kiểm tra vật lí lớp 10

Câu 14 : Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Vật luôn luôn chuyển động cùng chiều với hợp lực tác dụng lên nó.

B. Hợp lực tác dụng lên vật không đổi thì vật chuyển động thẳng đều.

C. Gia tốc của vật luôn luôn cùng chiều với hợp lực tác dụng lên nó.

D. Hợp lực tác dụng lên vật giảm dần thì vật chuyển động chậm dần.

Câu 15 : Câu nào sau đây đúng?

A. Một vật không thể chuyển động nếu không có lực tác dụng vào nó.

B. Nếu hợp lực tác dụng lên vật bằng không thì chắc chắn vật đứng yên.

C. Một vật chuyển động thẳng đều nếu hợp lực tác dụng lên nó bằng không.

D. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.

 

doc10 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 1653 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra vật lí lớp 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBộ 4 đề kiểm tra- đáp án vật lý 10.doc
Tài liệu liên quan