Đề tài Bàn về công tác quản lí thu thuế giá trị gia tăng ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn quận Ba đình

MỤC LỤC

PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN KINH TẾ CÁ THỂ HIỆN NAY.

 

I. THUẾ VÀ VAI TRÒ CỦA THUẾ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG:

1. Khái niệm, đặc điểm của thuế.

2. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường.

 

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ÁP DỤNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY:

1. Sự cần thiết phải áp dụng thuế Giá trị gia tăng thay cho thuế Doanh thu.

2. Thuế Giá trị gia tăng và những ưu điểm nổi bật.

3. Nội dung cơ bản của luật thuế giá trị gia tăng.

 

III. Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ CÁ THỂ:

1. Vị trí, vai trò của kinh tế cá thể trong nền kinh tế thị

trường.

2. Ý nghĩa của việc tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với khu vực kinh tế cá thể.

 

PHẦN II: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ

GIA TĂNG Ở KHU VỰC KINH TẾ CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH QUÝ I NĂM 2003.

 

I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH:

1. Một số nét về đặc điểm kinh tế xã hội.

2. Công tác tổ chức bộ máy thu thuế trên địa bàn quận Ba Đình.

 

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VỚI CÁC HỘ KINH TẾ CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH TRONG NHỮNG THÁNG ĐẦU THỰC HIỆN LUẬT THUẾ MỚI:

1. Quản lý đối tượng nộp thuế.

2. Quản lý căn cứ tính thuế.

3. Quản lý khâu thu nộp tiền thuế.

 

PHẦN III: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ Ở KHU VỰC KINH TẾ CÁ THỂ TẠI QUẬN BA ĐÌNH.

 

I. QUẢN LÍ ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ:

 

1. Quản lý những hộ đã quản lý được .

2. Quản lý những hộ chưa quản lý được.

 

II. QUẢN LÝ VỀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ:

 

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THU NỘP TRÊN THUẾ:

1. Công tác xây dựng kế hoạch.

2. Công tác đôn đốc thu nộp thuế.

3. Công tác kiểm tra và thanh tra thuế.

 

IV. CÁC BIỆN PHÁP VỀ TỔ CHỨC CÁN BỘ:

1. Chấn chỉnh bộ máy hoạt động của Chi cục thuế Quận Ba Đình.

2. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ một cách có hệ thống.

3. Có chính sách về lương thoả đáng đối với cán bộ thuế.

4. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan thuế và các cấp, các ngành có liên quan.

 

V. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHÁC:

1. Từng bước đưa khoa học kỹ thuật vào quản lý thu thuế như ứng dụng công cụ tin học.

2. Làm thay đổi thói quen của người dân về việc sử dụng hoá đơn, chứng từ.

3. Kiến nghị về văn bản luật, chính sách của Nhà nước.

 

doc80 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 1160 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Bàn về công tác quản lí thu thuế giá trị gia tăng ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn quận Ba đình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBàn về công tác quản lí thu thuế giá trị gia tăng ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn quận Ba đình.doc
Tài liệu liên quan