Đề tài Hạch toán các hoạt động thu, chi tại bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

MỤC LỤC

 

Mở đầu

Tính cấp thiết của đề tài

Mục đích nghiên cứu đề tài

Đối tượng nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

PHẦN I

Tổng quan tài liệu nghiên cứu

1 - Cơ sở lý luận

2 - Cơ sở thực tiễn

2.1-Nhiệm vụ chung của công tác kế toán

2.2 - Hạch toán TK 111-Tiền mặt

2.3 - Hạch toán TK112 - Tiền gửi Ngân hàng

2.4-Sổ kế toán tổng hợp sử dụng

2.5-Những yêu cầu cơ bản của việc hạch toán thu - chi BHXH đơn vị BHXH tỉnh Thái Nguyên

PHẦN II

Đặc điểm và phương pháp nghiên cứu

1-Đặc điểm tình hình chung của đơn vị

1.1-Đặc điểm tình hình của đơn vị

1.2-Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

1.3-Quá trình thực hiện công tác trong những năm qua

1.4- Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị

1.5-Thuận lợi và khó khăn

1.6- Hệ thống sổ sách áp dụng cho hoạt động thu chi của đơn vị

1.7-Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị

2-Phương pháp nghiên cứu

2.1-Nguồn hình thành quỹ

2.2-Các khoản thu chi trong đơn vị

2.3-Chế độ chi trả BHXH

3-Thực tế kế toán hạch toán các hoạt động thu chi BHXH tại đơn vị BHXH tỉnh Thái nguyên

3.1-Hình thức hạch toán mà đơn vị áp dụng

3.2-Phương pháp hạch toán mà đơn vị áp dụng

PHẦN III

Thực trạng thu, chi Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

1 - Phương hướng và giải pháp

2 - Kết luận

3 - Tài liệu tham khảo

Nhận xét của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn

 

doc75 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1868 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hạch toán các hoạt động thu, chi tại bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán các hoạt động thu chi tại BHXH tỉnh Thái Nguyên.doc
Tài liệu liên quan