Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Hữu Hưng-Viglacera

LỜI MỞ ĐẦU.

NỘI DUNG.

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VÀ BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY.

I- Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.

1) Quá trình hình thành và phát triển của công ty.

2) Đặc đIêm sản xuất và kinh doanh của công ty.

I- Đặc điêm tổ chức bộ máy của công ty.

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TẠI CÔNG TY.

I- Nội dung kế toán tiền lương tại công ty.

1) Các căn cứ về việc trả lương tại công ty.

2) Cách trả lương tại công ty.

3) Chứng từ kế toán sử dụng.

4) Tài khoản kế toán sử dụng và phương pháp hạch toán,

II- Nội dung kế toán các khoản trích theo lương tại công tỵ.

1)Các khoản trích theo lương tại công ty.

2) Chứng từ kế toán sử dụng.

3) Tài khoản kế toán sử dụng.

4) Phương pháp hạch toán.

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY.

I- Nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty.

II- Một số ý kiến góp phần hoàn thiên công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty.

KẾT LUẬN.

 

doc21 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1814 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Hữu Hưng-Viglacera, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Hữu Hưng-Viglacera.DOC
Tài liệu liên quan