Đề tài Kiểm toán tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính được áp dụng tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán

Mục lục

Lời mở đầu 1

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2

I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2

1.Đặc điểm về tiền lương và nhân viên 2

2.Các chức năng của tiền lương và nhân viên 5

3.Hệ thống sổ sách về kế toán tiền lương và nhân viên 7

4.Mục tiêu kiểm toán tiền lương và nhân viên 9

II. KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10

1.Lập kế hoạch kiểm toán 10

1.1.Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán 11

1.2.Thu thập thông tin cơ sở 12

1.3. Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lí của khách hàng 12

1.4.Thực hiện thủ tục phân tích 13

1.5.Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro 13

1.6.Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát 15

1.7.Thiết kế chương trình kiểm toán 16

2.Thực hiện kế hoạch kiểm toán tiền lương và nhân viên 19

2.1.Thực hiện thủ tục kiểm soát tiền lương và các khoản trích theo lương 19

2.2. Thực hiện thủ tục phân tích tiền lương và các khoản trích theo lương 21

2.3. Thực hiện thủ tục chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 22

3.Kết thúc kiểm toán 25

PHẦN II: KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 28

I.ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÍ TẠI CÔNG TY TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 28

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty AASC 28

2.Đặc điểm và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty AASC 31

3.Đặc điểm tổ chức quản lí 36

4. Đặc điểm công tác kế toán 38

II.KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN Z133 40

1.Qui trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty AASC 40

2.Kiểm toán tiền lương và nhân viên tại Công ty xây lắp điện Z133 43

2.1.Khái quát về công ty xây lắp điện Z133 43

2.2.Lập kế hoạch kiểm toán 44

2.2.1.Phân công công việc 44

2.2.2.Xây dựng phương pháp tiếp cận 44

2.2.3.Các hiểu biết chi tiết về khách hàng 44

2.2.4.Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với tiền lương và nhân viên của Công ty xây lắp điện Z133 48

2.2.5.Xây dựng chương trình kiểm toán cụ thể 49

2.3.Thực hiện kế hoạch kiểm toán tiền lương và nhân viên 51

2.3.1.Thực hiện các thủ tục phân tích về tiền lương và nhân viên 51

2.3.2.Kiểm toán chi tiết tiền lương và nhân viên tại Công ty xây lắp điện Z133 55

2.4.Kết thúc kiểm toán 70

PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUI TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY AASC 76

1.MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUI TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY AASC 76

2.MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUI TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY AASC 80

Kết luận 84

Mục lục 85

 

 

doc86 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 22/06/2013 | Lượt xem: 2440 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kiểm toán tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính được áp dụng tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
64TC/QĐ/TCCB ngày 13/5/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Công ty AASC là một pháp nhân hạch toán kinh tế độc lập, tự trang trải chi phí hoạt động bằng nguồn thu được từ các hoạt động dịch vụ do khách hàng trả theo hợp đồng và có trách nhiệm, nghĩa vụ với Nhà nước như các doanh nghiệp khác. AASC là một trong hai công ty kiểm toán được thành lập sớm nhất tại Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của một lĩnh vực hoạt động mới có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay. Trong 10 năm hoạt động của công ty , AASC đã không ngừng công cao chất lượng các dịch vụ sẽ cung cấp, tạo thêm các dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của xã hội và mở rộng thị trường hoạt động của mình. Cùng với sự phát triển của hoạt động kiểm toán trong cơ chế thị trường, công ty AASC đã có những bước phát triển rõ rệt qua các năm hoạt động của mình. Do nhu cầu phat triển của các doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế, các tổ chức cơ quan hành chính sự nghiệp nắm bắt, thực hiện tốt các chính sách, chế độ về quản lý kinh tế tài chính, kế toán của nhà nước và có được các thông tin tin cậy để kịp thời đưa ra các quyết định đúng đắn, đảm bảo đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh và hạn chế đến thấp nhất những tổn thất, rủi ro về tài chính, từ những năm 1990 lãnh đạo Bộ Tài chính đã rất quan tâm đến việc cải cách chính sách tài chính kế toán. Một trong những nội dung quan trọng trong việc cải cách chính sách tài chính và công tác kế toán là việc Bộ trưởng Bộ Tài chính ra quyết định số 164/ TC/ QĐ/ TCCB thành lập Công ty Dịch vụ kế toán Việt Nam với tên giao dịch là ASC, một trong hai Công ty đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán tại Việt Nam.ngày 1/4/1991 Thủ tướng Chính phủ ra thông báo số 957/TBT đồng ý cho phép thành lập công ty dịch vụ kế toán và công ty dịch vụ kiểm toán. Ngày 14/9/1991 công ty chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Tháng 3/1992 công ty thành lập chi nhánh đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 4/1993 hai chi nhánh tại Vũng Tàu và Đà Nẵng được thành lập. Ngày 14/9/1993 cùng với sự phát triển của công ty và do yêu cầu thị trường, Bộ Tài chính ra quyết định số 639/QĐ/TCCB cho phép công ty bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ và đổi tên thành công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán gọi tắt là AASC. Đến đầu tháng 3/1995 chi nhánh của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh tách ra thành Công ty kiểm toán Sài Gòn. Cũng trong tháng 3/1995 chi nhánh của công ty cùng với chi nhánh của VACO ở Đà Nẵng sáp nhập với nhau thành công ty kiểm toán Đà Nẵng. Ngày 14/4/1995 công ty chính thức thành lập chi nhánh ở Thanh Hoá và đi vào hoạt động. Ngày 2/2/1996 chi nhánh ở Quảng Ninh được thành lập. Ngày 13/3/1997 theo nhu cầu của thị trường công ty mở văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và đến đầu năm 1998 tại Hải Phòng. Tháng 5/1998 công ty chuyển văn phòng dại diện tại thành phố Hồ Chí Minh thành chi nhánh. Nếu như trong năm đầu mới thành lập công ty đặt trụ sở của mình tại số 10 Phan Huy Chú với cơ sở vật chất còn sơ sài thì đến nay sau hơn 10 năm hoạt động công ty đã có một cơ sở vật chất khá hiện đại, phục vụ tốt cho công tác quản lý và phát triển của công ty. Hiện nay trụ sở chính của công ty đặt tại số 1 Lê Phụng Hiểu. Ban đầu công ty chỉ có một trụ sở chính đặt tại Hà Nội, nhưng qua quá trình phát triển và đi lên không ngừng hiện nay công ty đã mở thêm được các chi nhánh và văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm toán ngày càng tăng. Đến nay Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán gồm bốn chi nhánh và một văn phòng đại diện 1. Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Chi nhánh Vũng Tàu Địa chỉ: Số 42 đường Thống Nhất - Thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu. 3. Chi nhánh Hạ Long Địa chỉ: Cột 8 - phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh. 4.Chi nhánh Thanh Hoá Địa chỉ: Số 25 Phan Chu Trinh - Phường Điện Biên - Thành phố Thanh Hoá. 5.Văn phòng đại diện Hải Phòng Địa chỉ: Số 88 phố Điện Biên Phủ - Quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng. 2.Đặc điểm và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty AASC Không ngừng vươn lên đáp ứng tốt hơn dịch vụ cho khách hàng, từ chỗ khiêm tốn trong hoạt động đào tạo và dịch vụ kiểm toán giản đơn lúc mới thành lập, đến nay đã và đang cung cấp cho khách hàng hàng loạt dịch vụ phức tạp bao gồm: kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp, kiểm toán báo cáo tài chính dự án, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn công trình xây dựng cơ bản... và hàng chục nghiệp vụ tư vấn đào tạo, dịch vụ kế toán và dịch vụ tin học. Từ chỗ hoạt động của công ty chỉ giới hạn ở thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đến nay hoạt động của công ty đã được mở rộng ra cả nước và đã thâm nhập vào mọi thành phần kinh tế. Một vài nghiệp vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán mà công ty đã tiến hành trong thời gian qua đã góp phần đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội trong công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước. Hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp: Đây là hoạt động chính, là điểm mạnh của công ty hiện nay. Hoạt động này đã được phát triển ở mức cao, với hơn 100 cán bộ, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về tài chính, kế toán, kiểm toán, tín dụng, thuế... trong đó có 60 kiểm toán viên được cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước. Hàng năm, đội ngũ này đã thực hiện trên 360 hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp, các dự án vay vốn của các tổ chức quốc tế. Trong đó, có trên 100 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (có nhiều doanh nghiệp lớn như công ty xi măng Nghi Sơn, công ty thép VSC-POSCO...), trên 150 doanh nghiệp nhà nước (có 11 tổng công ty 91 như tổng công ty bưu chính viễn thông, tổng công ty than, tổng công ty xi măng, tổng công ty điện lực...; nhiều tổng công ty 90 như tổng công ty công trình giao thông 1, tổng công ty xăng dầu, tổng công ty xây dựng Hà Nội, tổng công ty nhựa Miền Nam...), 15 ngân hàng thương mại (như ngân hàng công thương Việt Nam, ngân hàng ngoại thương Việt Nam, ngân hàng nhà nước Việt Nam, ngân hàng đầu tư và phát triển, ngân hàng cổ phần hàng hải...). Thông qua hoạt động kiểm toán công ty đã giúp khách hàng nhận thức được những điểm mạnh và yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó từng bước đưa công tác quản lý vào nề nếp. Hoạt động kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư: Từ đầu năm 1993, công ty đã tuyển chọn và đào tạo được đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên xây dựng cơ bản có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, trong đó có gần 30 kỹ sư xây dựng. Hàng năm đội ngũ này đã thực hiện trên 400 hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư, trong đó có nhiều công trình lớn, phức tạp như công trình đường dây tải điện 500KV Bắc Nam, công trình xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, công trình xây dựng nhà máy thuỷ điện Trị An... Thông qua hoạt động này, công ty đã góp phần giúp các chủ đầu tư loại bỏ được các chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho nhà nước, các chủ đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Đặc biệt đã góp phần thúc đẩy công tác quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản được kịp thời. Hoạt động dịch vụ kiểm toán: Trong 10 năm hoạt động, công ty đã cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ kế toán như: mở sổ và ghi chép kế toán, soát xét, điều chỉnh số liệu và khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư..., cử cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp. Đặc biệt, công ty đã cùng cán bộ của tổng cục thuế và các cục thuế địa phương giúp đỡ hàng vạn doanh nghiệp tư nhân và các hộ kinh doanh tư nhân mở và ghi sổ kế toán theo quy định của nhà nước. So với trước khi ghi sổ, doanh thu theo sổ sách của phần lớn các hộ này đã tăng lên đáng kể (40-50 lần), có hộ tăng trên 200 lần. Bằng hoạt động này, công ty đã giúp cho các cơ quan thuế, tài chính nắm được tình hình kinh doanh của các hộ kinh doanh, từ đó có cơ sở để điều chỉnh mức thu của các hộ và có căn cứ để nghiên cứu chính sách thuế đối với khu vực kinh tế này. Hoạt động dịch vụ tư vấn: Công ty đã thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn được khách hàng đánh giá cao như tư vấn lập báo cáo tài chính doanh nghiệp, tư vấn lập báo cáo dự án, tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, tư vấn xây dựng, lựa chọn mô hình kế toán doanh nghiệp, tư vấn lựa chọn hình thức kế toán, tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp, tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký kế toán, đăng ký quy chế tài chính, thuế, tư vấn tính và lập bảng kê khai thuế, tư vấn lựa chọn phương án đầu tư, tư vấn thẩm định giá trị tài sản, tư vấn về cổ phần hoá doanh nghiệp, tư vấn về soạn thảo hồ sơ mời thầu, tư vấn chấm và lựa chọn hồ sơ dự thầu. Hoạt động dịch vụ đào tạo và phát triển phần mềm tin học: Công ty đã tiến hành đào tạo hàng nghìn kế toán viên, kế toán trưởng và các kiểm toán viên nội bộ qua đó từng bước nâng cao chất lượng công tác kế toán cho các doanh nghiệp. Ngay từ những năm đầu, công ty đã có nhận thức đúng về vị trí quan trọng của việc trang bị và sử dụng hệ thống tin học. Đã từng bước nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm thành công và cung cấp cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội các phần mềm kế toán thương mại, dịch vụ; phần mềm kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp và phần mềm kế toán cho các dự án vay vốn của các tổ chức tài chính quốc tế. Hoạt động thẩm định giá trị tài sản: đây là một loại dịch vụ mới công ty đã phối hợp với các công ty nước ngoài, với uỷ ban vật giá chính phủ và độc lập tiến hành thực hiện được một số hợp đồng thẩm định giá trị tài sản đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như: hợp đồng rà soát thẩm định giá trị tài sản của công ty liên doanh Pioneer và Transmecco; hợp đồng thẩm định giá trị tài sản của công ty liên doanh khách sạn nhà hát, khách sạn Hoàng gia. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty AASC Qua 10 năm hoạt động Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực tài chính kế toán và kiểm toán. Điều đó được thể hiện qua kết quả hoạt động kinh doanh trong một số năm như sau: Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm (Đơn vị tính: triệu VNĐ) Chỉ tiêu 1992 1999 2000 2001 Doanh thu 820 17.000.000 17.500.000 19.200.000 Nộp ngân sách 245 5.100.000 5.250.000 5.760.000 Mức tích luỹ hàng năm 246 3.000.000 3.200.000 3.500.000 T.nhập bq(người/ tháng) 0,2 1,9 2 2,2 Từ khi thành lập đến nay, công ty AASC đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, điều đó được thể hiện qua doanh thu hoạt động dịch vụ của Công ty. Nếu trong năm 1992, Công ty chỉ đạt 820 triệu đồng thì đến năm 1999, doanh thu hoạt động dịch vụ là 17 tỷ đồng; năm 2000 là 17,5 tỷ đồng Việt Nam; năm 2001 là 19,2 tỷ đồng. Gắn liền với kết quả trên chính là phần đóng góp của Công ty cho Nhà nước, nếu Công ty mới chỉ nộp ngân sách nhà nước 245 triệu vào năm 1992 thì đến năm 1999 công ty đã nộp ngân sách nhà nước khoảng hơn 5,1 tỉ đồng Việt Nam, năm 2000 là 5,25 tỉ đồng, năm 2001 là 5,76 tỉ đồng. Việc doanh thu tăng lên gắn liền với lãi thu được từ các hoạt động dịch vụ cũng tăng tỷ lệ thuận theo đó. Trong một số năm trở lại đây, mức tích luỹ hàng năm của Công ty thường dao động từ 26% - 35% doanh thu. So với những năm đầu thành lập, hiện nay mức lãi của Công ty hàng năm từ 3 tỷ đồng đến 3,5 tỷ đồng. Điển hình năm 1999, mức tích luỹ của Công ty là 3 tỷ đồng, năm 2000 là 3,2 tỷ đồng và năm 2001 là 3,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trong 3 năm gần đây của cán bộ nhân viên trong Công ty cũng tăng lên đáng kể (bình quân là 2 triệu đồng / người/ tháng). Không chỉ dừng lại ở kết quả trên, Công ty rất nỗ lực cố gắng phấn đấu để đạt được mục tiêu đề ra đó là nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng quy mô hoạt động của mình. Phù hợp với những mục tiêu trên chính là kế hoạch cụ thể mà ban lãnh đạo Công ty đề ra trong một số năm tới. Hiện nay, Công ty đã đề ra 10 giải pháp đồng bộ để cạnh tranh và phát triển. Trong 10 giải pháp này, Công thực sự chú trọng đến việc đầu tư cho nguồn nhân lực, kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động, mở rộng mạng lưới đầu tư cơ sở vật chất nhằm đấp ứng cao nhất nhu cầu của thị trường. Công ty AASC đưa ra 5 chỉ tiêu tài chính trong năm 2002 như sau: Doanh thu tăng từ 8% - 10%. Lợi nhuận trước thuế tăng trên 10%. Số lượng kiểm toán viên tăng từ 6% - 10%. Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên tăng lên 2,5 triệu đồng/ tháng. Mức tích luỹ hàng năm tăng từ 26% - 30% doanh thu. Một trong hững yếu tố quan trọng đống góp vào thành công của Công ty chính là việc Công ty đã quản lý và sử dụng tốt nguồn vốn hiện có theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính đề ra. Hiểu biết và nắm bắt được chắc chắn các quyết định trên, lãnh đạo Công ty đã có những đường lối và chiến lược điều hành hợp lý. Bằng nguồn vốn tự có, tự tích luỹ, Công ty đã xây dựng được trụ sở, mua sắm được nhiều trang thiết bị văn phòng, phương tiện đi lại, hệ thống thông tin khá hiện đại. Hiện nay, Công ty đã tự xây dựng được trụ sở riêng tại các thành phố trên cả nước như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Vũng Tàu; chi nhánh của Công ty tại thành phố Thanh Hoá đang được tiến hành xây dựng và đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Có được những kết quả trên chính là nhờ vào sự quản lý tốt nguồn vốn của ban lãnh đạo Công ty. Bởi vậy, từ số vốn khiêm tốn ban đầu là 200 triệu đồng do Bộ Tài chính cấp ngay từ những ngày ngày đầu mới thành lập doanh nghiệp, đến nay tổng giá trị tài sản hiện có của Công ty đã đạt tới 15 tỷ đồng. Đây là con số tương đối lớn đối với một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn tài chính như AASC. 3.Đặc điểm tổ chức quản lí Sơ đồ bộ máy quản lí tại công ty AASC Giám đốc P.giám đốc 1 P.giám đốc 2 Chi nhánh Hồ Chí Minh Chi nhánh Vũng Tàu Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Thanh Hoá Chi nhánh Quảng Ninh Văn phòng đai diện Hải Phòng Ban giám đốc gồm có 3 người: Giám đốc công ty AASC, ông Ngô Đức Đoàn: có nhiệm vụ ký nhận vốn, tài sản, đất đai và các nguồn lực khác được Nhà nước giao để quản lý, sử dụng theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ được giao; xây dựng phương án huy động vốn trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án đó; xây dựng chiến lược kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án đầu tư mới, phương án liên doanh...; tổ chức điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng luật pháp của Nhà nước; Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các Phó giám đốc, Kế toán trưởng của công ty; Quyết định thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tại các tỉnh, thành phố; Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế của từng phòng, từng chi nhánh và văn phòng đại diện; Quản lý trực tiếp đội ngũ cán bộ nhân viên; Xây dựng quy chế lao động; Tổ chức đôn đốc, kiểm tra các chi nhánh và văn phòng đại diện; đăng ký danh sách kiểm toán viên hành nghề tại công ty với Bộ Tài chính. Hai phó giám đốc: + ông Lê Đăng Khoa + ông Tạ Quang Tạo: kiêm giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Các phó giám đốc chịu trách nhiệm phụ trách trong những lĩnh vực nhất định của mình, qua đó có những ý kiến đề xuất với Tổng giám đốc các vấn đề khó khăn, vướng mắc, đồng thời giúp giám đốc đề ra những phương hướng, sách lược cho sự phát triển của công ty. Dưới ban giám đốc là các phòng ban, đứng đầu là các trưởng phòng do giám đốc ký quyết định bổ nhiệm. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty AASC Giám đốc Phó giám đốc Phòng hành chính tổng hợp Phòng kiểm toán thương mại và dịch vụ Phòng kiểm toán xâydựng cơ bản Phòng kiểm toán số 2 Phòng kiểm toán các dự án Phòng bồi dưỡng và tư vấn nghiệp vụ Công ty AASC hiện nay có 6 phòng ban và một bộ phận kế toán. Sở dĩ công ty không lập ra một phòng kế toán chính là do đặc điểm của công ty. Bộ phận kế toán chỉ có trách nhiệm giúp giám đốc công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê tài chính và kiểm soát nội bộ của công ty. Các phòng ban trong công ty hiện nay gồm: - Phòng hành chính tổng hợp - Phòng kiểm toán các ngành thương mại và dịch vụ - Phòng kiểm toán xây dựng cơ bản - Phòng kiểm toán các dự án - Phòng bồi dưỡng và tư vấn nghiệp vụ - Phòng kinh doanh tiếp thị - Bộ phận kế toán Trong đó, phòng hành chính tổng hợp chịu trách nhiệm về tổ chức nhân sự của công ty như nghiên cứu, sắp xếp cán bộ, đề bạt cán bộ, công tác tiền lương và các vấn đề khác không liên quan đến kiểm toán. Phòng hành chính tổng hợp bao gồm các bộ phận: - Tổ bảo vệ - Bộ phận lái xe - Bộ phận tin học - Tổ bán hàng - Bộ phận tạp vụ - Bộ phận phiên dịch Còn lại các phòng ban khác đều thực hiện dịch vụ kiểm toán tương tự nhau. Tuy nhiên mỗi phòng ban đều có xu hướng riêng của mình. Ví dụ như: phòng kiểm toán các ngành thương mại và dịch vụ chuyên có nhiệm vụ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của các ngành sản xuất vật chất, các ngành thương mại và dịch vụ. Phòng kiểm toán xây dựng cơ bản chuyên có nhiệm vụ thực hiện báo cáo quyết toán vốn đầu tư các công trình và hạng mục công trình.... 4. Đặc điểm công tác kế toán Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Kế toán trưởng Thủ quĩ Kế toán viên Để phù hợp với đặc điểm kinh doanh dịch vụ và tổ chức bộ máy quản lý công ty không có phòng kế toán mà chỉ có bộ phận kế toán chịu sự quản lý trực tiếp của ban giám đốc. Bộ phận kế toán gồm có 3 người bao gồm: 1 kế toán trưởng, 1 kế toán viên và 1 thủ quĩ. Kế toán trưởng: là người giúp giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê tài chính và kiểm toán nội bộ của Công ty, có các quyền và nhiệm vụ theo qui định của pháp luật. Thủ quỹ: có nhiệm vụ nhập, xuất, tiền, theo dõi thu, chi, tồn tiền mặt. Lập sổ quỹ, thường xuyên kiểm tra quỹ tại két và đối chiếu với sổ quỹ, kiểm kê quỹ khi kế toán trưởng yêu cầu. Kế toán viên: thực hiện việc nhập số liệu. Ngày nay do sự phát triển của khoa học kỹ thuật nên nhu cầu vê thu thập thông tin cũng ngày một tăng. Do đó để việc thu thập cũng như xử lý thông tin một cách nhanh nhạy nhất, để ra các quyết định tối ưu nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể công ty đã ứng dụng kế toán máy vào công tác kế toán. Thông tin kế toán được cập nhật kịp thời bởi kế toán viên. Định kỳ, kế toán trưởng sẽ có các báo cáo trình ban giám đốc và lãnh đạo Bộ theo qui định của Công ty. Các thủ tục về tạm ứng, thanh toán các khoản phải trả cho nhà cung cấp, cho nhà nước, cho cán bộ nhân viên, các khoản thu, chi…đều tuân theo chế độ kế toán hiện hành. Tổ chức công tác kế toán tại các chi nhánh được thực hiện độc lập, đến cuối kỳ kế toán trưởng tại các chi nhánh sẽ gửi các báo cáo tài chính của mình về công ty để lập báo cáo tài chính . Với hình thức bộ máy kế toán như trên đã mang lại một số ưu điểm cho Công ty và đặc biệt rất phù hợp với loại hình kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán và tư vấn tài chính như AASC Tóm lại, với chức năng của các phòng ban như đã trình bày ở trên thì đã góp phần làm cho công việc kế toán được phần nào giảm nhẹ và việc quản lý sổ sách kế toán cũng như theo dõi các phần hành của hoạt động kinh doanh đảm bảo được độ chính xác ở một mức độ mong muốn. Qua tìm hiểu lí luận về kiểm toán tiền lương và nhân viên cùng với tìm hiểu về công ty AASC II.KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN Z133 1.Qui trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty AASC Thông thường, khi tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính, AASC thường tiến hành qua các bước công việc cụ thể sau. Đối với từng khách hàng khác nhau, trình tự kiểm toán trên có thể áp dụng toàn bộ hay áp dụng một số giai đoạn nhất định. Cụ thể là: nếu là khách hàng mới, AASC sẽ tập trung nhiều hơn vào giai đoạn đầu để giảm bớt mức độ công việc cho các giai đoạn sau. Nếu là khách hàng thường xuyên, các công việc trong giai đoạn đầu sẽ được giảm nhẹ hơn và tập trung vào những công việc của các giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên trong mỗi cuộc kiểm toán, AASC đều thực hiện đầy đủ các giai đoạn đã đưa ra nhằm thu được bằng chứng có thể chất lượng và đạt được hiệu quả cao nhất. Các công việc thực hiện trước khi kiểm toán Gửi thư chào hàng đến khách hàng. Tiến hành khảo sát tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng sau khi nhận được thư mời kiểm toán.Trong trường hợp là khách hàng cũ, kiểm toán viên sẽ tìm hiểu tình hình hoạt động của khách hàng qua hồ sơ kiểm toán của các năm trước đó. Việc tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng thường được tìm hiểu và đánh giá trên các phương diện sau: Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán và kí hợp đồng kiểm toán. Lập kế hoạch kiểm toán Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên thường sử dụng hai phương pháp tiếp cận cơ bản là tiếp cận dựa trên kiểm tra chi tiết số liệu và tiếp cận dựa trên hệ thống. Để có thể lựa chọn phương pháp kiểm toán phù hợp, kiểm toán viên có thể căn cứ vào các tiêu thức trong bảng sau nhằm lựa chọn phương pháp kiểm toán cho phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể. Phương pháp tiếp cận dựa trên hệ thống được sử dụng khi: - Khó có thể đảm bảo thu được bằng chứng kiểm toán bằng các cách khác đối với mục tiêu kiểm toán như những mục tiêu đối với các cơ sở dẫn liệu. - Khách hàng yêu cầu kiểm toán viên đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ hay kiểm toán viên quyết định làm như vậy. - Kiểm toán thường có thể được tiến hành sớm, dàn trải theo thời gian hoặc vận hành theo nghiệp vụ và hơn thế nữa cuộc kiểm toán còn có thể được hoàn thành trước thời hạn. Phương pháp tiếp cận chi tiết được sử dụng khi: - Phương pháp tiếp cận chi tiết số liệu có hiệu quả hơn đối với một số mục tiêu kiểm toán nhất định. - Kiểm toán viên quan tâm tới rủi ro sai sót đáng kể đối với những mục tiêu kiểm toán nào đó và kiểm toán viên quyết định xử lý những rủi ro này bằng những thủ tục kiểm tra chi tiết số liệu. - Kiểm toán viên kết luận rằng hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng có thể không có hiệu lực đối với những mục tiêu kiểm toán nào đó. Khái quát về phương pháp này được thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ các phương pháp tiếp cận kiểm toán Phương pháp tiếp cận kiểm toán Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng Các thủ tục phân tích Kiểm tra chi tiết Các thủ tục phân tích Kiểm tra chi tiết Phương pháp theo hệ thống Phương pháp chi tiết số liệu Thực hiện kế hoạch kiểm toán Thực hiện các bước kiểm tra hệ thống và đánh giá. Thực hiện các bước kiểm tra chi tiết và đánh giá kết quả kiểm tra. Thực hiện các soát xét báo cáo tài chính. Kết thúc kiểm toán Xem xét và giải thích các phát hiện kiểm toán gồm: Soát xét giấy tờ làm việc của kiểm toán viên. Đánh giá các bằng chứng kiểm toán. Lập Báo cáo kiểm toán và thư quản lý. Họp đánh giá và rút kinh nghiệm. 2.Kiểm toán tiền lương và nhân viên tại Công ty xây lắp điện Z133 2.1.Khái quát về công ty xây lắp điện Z133 Công ty xây lắp điện Z133 là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập. Công ty gồm có các đơn vị trực thuộc: các xí nghiệp xây lắp điện, các xí nghiệp kinh doanh dịch vụ, các tổng đội xây lắp, vận tải trực thuộc, các đội xây lắp trực thuộc. Công ty kinh doanh trong các lĩnh vực: Xây lắp các công trình đường dây tải điện và trạm biến áp. Sản xuất cấu kiện kim loại, bê tông, vật liệu xây dựng, phụ kiện điện phục vụ cho nhu cầu xây dựng ngành điện. Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Vận tải phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty. Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trong quá trình lắp ráp (không thực hiện cho vận hành). Công ty gồm 760 công nhân viên trong đó có 88 nhân viên quản lí. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí tại công ty xây lắp điện Z133 Ban giám đốc Phòng Tài chính kế toán Phòng Vật tư Phòng Tổ chức hành chính Phòng Kinh doanh Phòng Kế hoạch Các tổng đội Các đội 2.2.Lập kế hoạch kiểm toán 2.2.1.Phân công công việc Nhóm kiểm toán viên gồm có 6 người trong đó có 2 người phụ trách kiểm toán tiền lương và nhân viên. 2.2.2.Xây dựng phương pháp tiếp cận Các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương và nhân viên là các nghiệp vụ thông thường trong việc hạch toán. Vì vậy để kiểm toán phần hành này các kiểm toán viên của AASC xây dựng phương pháp tiếp cận kiểm toán theo phương pháp hệ thống. Điều này có nghĩa là công tác kiểm toán bắt đầu từ việc phân tích dựa trên hệ thống kiểm soát nội bộ lấy việc kiểm soát nội bộ làm căn cứ để xây dựng các thủ tục kiểm toán thích hợp. 2.2.3.Các hiểu biết chi tiết về khách hàng Các hiểu biết sơ bộ về khách hàng mà Ban giám đốc và các kiểm toán nắm được ban đầu chỉ để phục vụ ra quyết định kí kết hợp đồng kiểm toán với khách hàng. Tuy nhiên, khi vào công việc kiểm toán cụ thể các kiểm toán viên trong nhóm phải có hiểu biết chi tiết về khách hàng. Nhóm kiểm toán viên thực hiện kiểm toán tiền lương và nhân viên của AASC tiến hành tìm hiểu chi tiết về lĩnh vực tiền lương nhânviên qua các lĩnh vực sau:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKiểm toán tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính được áp dụng tại ông ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán.doc
Tài liệu liên quan