Chuyên đề Hoàn thiện thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG. 3

1.Tổng quan về thuế. 3

1.1. Khái niệm thuế. 3

1.2. Đặc điểm và vai trò của thuế. 3

1.2.1.Đặc điểm của thuế. 3

1.2.2. Vai trò của thuế 4

1.3.Phân loại thuế. 6

1.4. Nội dung và yêu cầu của một sắc thuế. 7

1.4.1.Nội dung. 7

1.4.2.Yêu cầu đối với một sắc thuế. 8

1.5. Cơ chế quản lý thuế. 8

2.Lý luận cơ bản về thuế Giá trị gia tăng. 9

2.1.Lịch sử hình thành và phát triển của thuế GTGT trên thế giới. 9

2.2.Khái niệm thuế GTGT. 10

2.3.Đặc điểm và các phương pháp tính của thuế GTGT. 10

2.3.1.Đăc điểm. 10

2.3.2.Các phương pháp tính thuế GTGT. 11

2.4.Vai trò của thuế GTGT trong hệ thống thuế. 12

2.5.Điều kiện áp dụng thuế GTGT. 13

3.Luật thuế GTGT ở Việt nam. 15

3.1.Đối tượng chịu thuế. 15

3.2. Đối tượng nộp thuế. 16

3.3. Đối tượng không chịu thuế GTGT 16

3.4.Căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế. 16

3.4.1. Căn cứ tính thuế GTGT: là giá tính thuế và thuế suất: 16

3.4.2. Phương pháp tính thuế. 17

3.5.Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế. 18

3.5.1.Đăng ký nộp thuế. 18

3.5.2.Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách Nhà nước. 18

3.5.3.Nộp thuế GTGT. 19

3.5.4.Quyết toán thuế GTGT. 19

3.6.Hoàn thuế GTGT. 19

3.7.Quy trình quản lý thuế GTGT 19

CHƯƠNG 2. THỰC TIỄN ÁP DỤNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM. 21

1.Tình hình kinh tế xã hội của Việt nam khi áp dụng thuế GTGT. 21

2. Tình hình thực hiện Luật thuế GTGT ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. 21

2.1. Những thành quả đạt được. 22

2.1.1. Đối với nền kinh tế nói chung. 22

2.1.2. Đối với công tác thu của Ngân sách Nhà nước. 27

3.1.3. Đối với việc hoàn thiện hệ thống chính sách thuế ở Việt Nam. 30

3.1.4. Về cơ chế quản lý thuế. 31

3.1.5. Các thành quả khác. 31

3.2 Nguyên nhân đạt được những kết quả trên. 32

3.3. Những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện luật thuế GTGT ở Việt Nam. 33

3.3.1. Về chính sách. 33

3.3.1.1. Đối tượng chịu thuế. 33

3.3.1.2. Về thuế suất. 35

3.3.1.3. Phương pháp tính thuế. 36

3.3.1.4. Chế độ hoá đơn chứng từ. 37

3.3.1.5. Khấu trừ, kê khai, hoàn thuế GTGT. 38

3.3.2. Cơ chế quản lý và thực hiện công tác quản lý của các cơ quan thuế. 40

3.4. Nguyên nhân của thực trạng trên 41

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN THUẾ GTGT Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỚI. 43

1.Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời kì mới. 43

2.Một số giải pháp hoàn thiện thuế GTGT. 44

2.1.Về chính sách. 44

2.1.1.Đối tượng chịu thuế. 44

2.1.2.Thuế suất. 45

2.1.3.Phương pháp tính thuế. 46

2.1.4.Hoá đơn, chứng từ. 47

2.1.5.Khấu trừ, kê khai, hoàn thuế GTGT. 48

2.1.6. Vấn đề ưu đãi thuế. 49

2.1.7. Chuẩn hoá các quy định pháp luật về thuế GTGT. 50

2.2.Về cơ chế quản lý. 50

2.2.1. Cơ chế tự khai – tự nộp. 50

2.2.2. Kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện công tác quản lý thuế. 51

2.2.3. Kiến nghị đối với các cơ quan cấp trên. 53

KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

 

doc59 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 4157 | Lượt tải: 51download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCD-CQ 441412 Hoan thien thue GTGT o VN.doc
Tài liệu liên quan