Đề tài Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư công trình Hà Nội

Tổ chức bộ máy kế toán:

Phòng tài chính kế toán có chức năng ghi chép bằng con số tài sản, hàng hoá và thời gian lao động dưới hình thức giá trị và xử lý số liệu nhằm giúp giám đốc giám sát, quản lý, kiểm tra tình hình vận động của tài sản hàng hoá của công ty và kết quả hoạt động kinh doanh, qua đó lựa chọn các phương án kinh doanh phù hợp với cơ chế thị trường. Thực hiện tính toán đảm bảo, phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản nộp ngân sách, nộp cấp trên và lập quỹ công ty. Thanh toán đúng hạn các khoản công nợ phải thu, phải trả. Lập báo cáo quyết toán của đơn vị theo định kỳ, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra các đơn vị của công ty về các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán và các quy định về các thông tin kinh tế cho công ty.

Do đặc điểm sản xuất kinh doanh đa dạng và phức tạp nên Công ty luôn coi trọng công tác tổ chức sắp xếp đội ngũ kế toán phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhằm phát huy hết vai trò của kế toán nói chung và khả năng của từng nhân viên kế toán nói riêng. Để quản lý tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất, Công ty đã áp dụng hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ.

 

doc67 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1165 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư công trình Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư công trình Hà Nội.DOC