Đề thi học sinh giỏi trường môn sinh 11 - Trường THPT Nguyễn Đáng

I/VI SINH VẬT HỌC

 

Câu 1:Quá trình xâm nhập của virút HIV vào tế bào LimphoT diễn ra như thế nào ?

Câu 2:

a/Vì sao khi làm sữa chua ,sữa chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái sệt (đông tụ) và có vị chua ?Viết phương trình tổng quát của quá trình trên ?

b/Cho biết vi sinh vật quang tự dưỡng gồm những lòai nào ? nguồn cacbon và nguồn năng lượng chủ yếu của chúng là gì?

 

doc2 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 09/05/2013 | Lượt xem: 6003 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi trường môn sinh 11 - Trường THPT Nguyễn Đáng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO TRÀ VINH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÁNG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2011-2012 Đề chính thức MÔN : SINH HỌC Thời gian làm bài : 180 phút ( không kể thời gian phát đề ) Ngày thi : 22 / 12 / 2011 (Đề có 2 trang ) Thí sinh trả lời tất cả các câu hỏi sau ,mỗi câu 2 điểm : NỘI DUNG I/VI SINH VẬT HỌC Câu 1:Quá trình xâm nhập của virút HIV vào tế bào LimphoT diễn ra như thế nào ? Câu 2: a/Vì sao khi làm sữa chua ,sữa chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái sệt (đông tụ) và có vị chua ?Viết phương trình tổng quát của quá trình trên ? b/Cho biết vi sinh vật quang tự dưỡng gồm những lòai nào ? nguồn cacbon và nguồn năng lượng chủ yếu của chúng là gì? II/TẾ BÀO HỌC Câu 3: a/Quá trình vận chuyển prôtêin ra khỏi tế bào ,cần có các bào quan nào ? b/ Hãy mô tả quá trình vận chuyển này ? Câu 4:Hãy vẽ sơ đồ cấu trúc và nêu chức năng của màng sinh chất ? III/ SINH LÝ THỰC VẬT Câu 5: a/Bản chất của pha sáng và pha tối trong quang hợp là gì ? b/Hãy trình bày các giai đọan của chu trình crép ? Câu 6: a/Điều kiện xảy ra quá trình cố định đạm ?Trong quá trình cố định đạm nguyên tử Hiđrô trong NH3 có nguồn gốc từ chất nào trong các chất sau( Glucôzơ, NADPH ,CH4 ,H2 )? giải thích? b/Khi trồng cây trên đất có chứa hàm lượng muối vô cơ cao thì tốc độ sinh trưởng của cây sẽ như thế nào? giải thích ? IV/SINH LÝ ĐỘNG VẬT Câu 7: a/Giải thích vì sao ở động vật nhai lại (trâu, bò) sự bài tiết các chất có nguồn gốc Nitơ qua thận lại giảm đi so với các lòai động vật có vú ăn thực vật khác ? b/Khi ra nhiều mồ hôi do lao động nặng thì nồng độ hoocmôn ADH và Andostêrôn trong máu có thay đổi không ? tại sao? Câu 8: a/Sóng mạch là gì ?Vì sao sóng mạch chỉ có ở động mạch mà không có ở tĩnh mạch ? b/Tại sai enzim pepsin của dạ dày phân giải được prôtêin của thức ăn nhưng lại không phân giải được prôtêin của chính cơ quan tiêu hóa (dạ dày) này? V/ DI TRUYỀN HỌC Câu 9: Một cặp gen dị hợp Bb nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng ,mỗi gen đều dài 5100A0 .gen B có 900A ,gen b có 1200G. a/Tìm số lượng nuclêôtit mỗi lọai trên mỗi gen ? b/Khi bước vào kỳ giữa của lần phân chia thứ nhất của phân bào giảm phân ,số lượng từng lọai nuclêôtit của các gen trong tế bào là bao nhiêu ?Tổng số liên kết hiđrô có trong gen đó ? c/Khi kết thúc giảm phân lần thứ nhất ,số lượng nuclêôtit mỗi lọai trong mỗi tế bào con là bao nhiêu ? d/Khi tế bào hòan thành giảm phân ,số lượng từng lọai nuclêôtit trong mỗi lọai giao tử bình thường bằng bao nhiêu ? Câu 10: Ở ruồi giấm một tế bào trãi qua một số lần nguyên phân ,tất cả số tế bào con đã thực hiện giảm phân tạo giao tử với hiệu suất thụ tinh là 12.5% ,đã có 16 hợp tử được hình thành .Tổng số nguyên liệu tương đương với số nhiễm sắc thể đơn bội mà môi trường cung cấp là 504 .xác định số lần nguyên phân của tế bào ban đầu và giới tính của lòai ruồi giấm trên ? ---------------------HẾT----------------------- (Thí sinh không được xem tài liệu và giám thị không được giải thích gì thêm )

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDĐỀ THI HSG - VÒNG TRƯỜNG -K11(2011-2012).doc
  • docHƯỚNG DẪN CHẤM HSG VÒNG TRƯỜ 2011-2012.doc
Tài liệu liên quan