Đề thi khảo sát hàng tháng lớp 5

Câu 1. Đánh dấu X vào ô trước ý đúng nhất.

Vai trò của biển đối với nước ta là:

Điều hoà khí hậu

Tạo ra nhiều nơi du lịch và nghỉ mát

Cung cấp tài nguyên

Tạo điều kiện phát triển giao thông biển.

Tất cả các ý trên.

Câu 2. Điền từ ngữ vào chỗ trống ( ) cho phù hợp:

Nước ta có số dân đứng thứ ở Đông Nam Ắ. Nước ta có diện tích vào loại nhưng lại thuộc hàng các nước trên thế giới.

Câu 3. Hãy nêu những hậu quả do dân số đông và tăng nhanh ở nước ta?

II- Phần lịch sử.

Câu 1.Đánh dấu X vào ô trước ý đúng nhất.

Phong trào Đông Du thất bại vì:

Đường đi từ Việt Nam sang Nhật Bản quá xa.

Cuộc sống của các thanh niên yêu nước Việt Nam sang Nhật du học quá khó khăn.

Thực dân Pháp cấu kết với chính phủ Nhật để chống phá phong trào

Tất cả các ý trên.

 

doc9 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 2433 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi khảo sát hàng tháng lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HÀNG THÁNG MÔN : LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ- LỚP 5 Tháng 9. Đề 1: I- Phần địa lý: Câu 1. Đánh dấu X vào trước ý đúng Phần đất liền của nước ta giáp với các nước. Lào , Thái Lan, Cam- pu- chia Trung Quốc, Lào, Thái Lan Lào, Trung Quốc, Cam- pu- chia Trung Quốc, Thái Lan, Cam- pu- chia Câu 2. Nối mỗi từ ở cột A với một từ ở cột B cho phù hợp a- Tĩnh Túc b- Biển Đông c- Tây Nguyên d- Lào Cai đ- Quảng Ninh e- Thái Nguyên 1- Dầu mỏ 2- Bô xít 3- Sắt 4- A-pa-tít 5- Than 6- Thiếc B- Nơi phân bố A- Tên khoáng sản Câu 3. Nêu đặc điểm của sông ngòi Việt Nam? II- Phần Lịch Sử Câu 1. Nối các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta 1862 Thực dân Pháp đáng vào Gia Định 1859 1858 Nhà Nguyễn nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho thực dân Pháp Câu 2. Nguyễn Trường Tộ đưa ra những đề nghị gì để canh tân đất nước? Đáp án: I- Phần địa lý Câu 1: (1 điểm). phần 3 Câu 2: (3 điểm). 1- b, 2-c, 3- e, 4- d, 5- đ, 6- a. Câu 3. (1 điểm) II- Phần lịch sử Câu 1. (1,5 điểm). Câu 2. (3,5 điểm). Đề 2. I- Phần địa lý Câu 1. Đánh dấu X vào ô trước ý đúng. Trên phần đất liền của nước ta. Đồng bằng chiếm diện tích lớn hơn đồi núi ½ diện tích là đồng bằng, ½ diện tích là đồi núi. ¼ diện tích là đồng bằng, ¾ diện tích là đồi núi. ¾ diện tích là đồng bằng, ¼ diện tích là đồi núi Câu 2. Nối các ô chữ chỉ đặc điểm khí hậu với mỗi vòng tròn cho phù hợp. Có mùa hạ nóng và mùa đông lạnh Khí hậu Miền Bắc Khí hậu Miền Nam Nóng quanh năm Có mưa phùn ẩm ướt Có mùa mưa và mùa kho rõ rệt Câu 3. Phần đất liền nước ta có đặc điểm gì? II. Phần Lịch sử. Câu 1. Chính sách khai thác của thực dân Pháp đối với nước ta là? Sử dụng nguồn nhân công rẻ mạt Khai thác khoáng sản Lập đồn điền trồng chè và cà phê, cao su,….. Xây dựng nhà máy Cướp đất của nông dân Trở về Pháp hoặc bán sang nước khác Câu 2. Hãy nêu các giai cấp, tầng lớp xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Tháng 10. Đề 1. I- Phần địa lý. Câu 1. Đánh dấu X vào ô trước ý đúng nhất. Vai trò của biển đối với nước ta là: Điều hoà khí hậu Tạo ra nhiều nơi du lịch và nghỉ mát Cung cấp tài nguyên Tạo điều kiện phát triển giao thông biển. Tất cả các ý trên. Câu 2. Điền từ ngữ vào chỗ trống (…) cho phù hợp: Nước ta có số dân đứng thứ … ở Đông Nam Ắ. Nước ta có diện tích vào loại… nhưng lại thuộc hàng các nước … trên thế giới. Câu 3. Hãy nêu những hậu quả do dân số đông và tăng nhanh ở nước ta? II- Phần lịch sử. Câu 1. Đánh dấu X vào ô trước ý đúng nhất. Phong trào Đông Du thất bại vì: Đường đi từ Việt Nam sang Nhật Bản quá xa. Cuộc sống của các thanh niên yêu nước Việt Nam sang Nhật du học quá khó khăn. Thực dân Pháp cấu kết với chính phủ Nhật để chống phá phong trào Tất cả các ý trên. Câu 2. Em hãy giải thích tại sao Nguyễn Tất Thành không tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước trước đó? Đề 2. I- Phần địa lý. Câu 1. Đánh dấu X vào ô trước ý đúng nhất. Vai trò của rừng đối với đời sống, sản xuất là: Điều hoà khí hậu Che phủ đất, Hạn chế nước mưa tràn về đồng bằng đột ngột Cho ta nhiều sản vật nhất là gỗ Tất cả các ý trên. Câu 2. Hãy kể một số tài nguyên của vừng biển nước ta? II- Phần lịch sử. Câu 1. Đánh dấu X vào ô trước ý đúng nhất. Lý do phải hợp nhất 3 tổ chức cộng sản là: Để tăng thêm sức mạnh cho cách mạng Việt Nam Đoàn kết toàn dan chống kẻ thù chung giải phóng dân tộc. Có một đảng cộng sản duy nhất, đủ uy tín để liên lạc với cánh mạng thế giới Tất cả các ý trên Câu 2. Nêu ý nghĩa của phong trào Xô Viết Nghệ- Tĩnh? Tháng 11. Đề 1. I- Phần địa lý. Câu 1. Đánh dấu X vào ô trước ý đúng nhất. a- Nước ta có: 52 dân tộc 54 dân tộc 52 dân tộc 55 dân tộc b- Dân tộc có số dân đông nhất là: Kinh Mường Ba na Thái Cấu 2: Gạch bỏ ô chữ không đúng. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo nhiều nhất trên thế giới. Ở nước ta cây công nghiệp và cây ăn quả được trồng ngày càng nhiều. Câu 3. Ngành lâm nghiệp gòm những hoạt động nào? II- Phần lịch sử. Câu 1. Nối các thông tin sao cho phù hợp giữa thời gian với sự kiện. Giành chính quyền ở Sài Gòn 19/8/1945 Giành chính quyền ở Huế 23/8/1945 25/8/1945 Giành chính quyền ở Hà Nội Câu 2. Cuối bản tuyên ngôn Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì? Đề 2. I- Phần địa lý. Câu 1. Đánh dấu X vào ô trước ý đúng nhất. a- Ngành sản xuất nông nghiệp nước ta là: Chăn nuôi Trồng rừng Trồng trọt Nuôi và đánh bắt cá tôm b- Loại cây được trồng nhiều nhất ở nước ta là: Cà Phê Lúa gạo Cao su Chè Cấu 2: Gạch bỏ ô chữ không đúng. Dân tộc kinh sống chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên. Câu 3. Em hãy kể tên các nhành nông nghiệp ở nước ta? II- Phần lịch sử. Câu 1. Đánh dấu X vào ô trước ý đúng nhất. Biện pháp để đảy lùi “Giặc dốt” là: Mở các lớp bình dân học vụ, mở thêm trường học cho trẻ em Đưa người ra nước ngoài học tập Mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy Câu 2. Nêu ý nghĩa của bản tuyên ngôn độc lập? Tháng 12. Đề 1. I- Phần địa lý. Câu 1. Đánh dấu X vào ô trước ý đúng nhất. Các ngành công nghiệp nước ta phân bố tập trung ở: Vùng núi và cao nguyên Vùng núi và trung du Đồng bằng và ven biển. Câu 2. Nước ta có những lọai hình giao thông vận tải nào? Câu 3. Những địa phương nào có hoạt động thương mại lớn nhất cả nước? II- Phần lịch sử. Câu 1. Đánh dấu X vào ô trước ý đúng nhất. Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc là: Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta. Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta Tất cả các ý trên. Câu 2. Em hãy nêu kết quả thắng lợi của chiến dịch bên giới Thu- Đông 1950? Đề 2: I- Phần địa lý. Câu 1. Đánh dấu X vào ô trước ý đúng nhất. Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là: Hà Nội, Hải Phòng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Cấu 2: Gạch bỏ ô chữ không đúng. Nơi có hoạt động thương mại phát triển nhất là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Nội thương là hoạt động mua bán ở nước ngoài Câu 3. Nêu vai trò của các hoạt động thương mại? II- Phần lịch sử. Câu 1. Đánh dấu X vào ô trước ý đúng nhất. Quân ta chủ động mở chiến dịch biên giới Thu- Đông 1950 nhằm mục đích: Giải phóng một phân biên giới Việt- Trung Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc Phá tan âm mưu khoá chặt biên giới Việt- Trung của địch, khai thông đường liên lạc quốc tế. Tất cả các ý trên Câu 2. Nêu ý nghĩa của chiến dịch biên giới Thu- Đông?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề thi khảo sát hàng tháng lớp 5.doc
Tài liệu liên quan