Đề thi thử THPT quốc gia tháng 02 - 2017 môn: Toán - Mã đề thi 234

Câu 4: Tìm để hàm số đồng biến trên

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho mặt phẳng cắt mặt cầu tâm theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính . Phương trình mặt cầu là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6: Số phức liên hợp của số phức là

A. . B. . C. . D. .

 

doc24 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 19/03/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia tháng 02 - 2017 môn: Toán - Mã đề thi 234, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT CẦN THƠ TTLT ĐH DIỆU HIỀN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THÁNG 02 - 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút Họ, tên:................Số báo danh:....... Mã đề thi 234 Nếu , liên tục và . Giá trị của bằng A. . B. . C. . D. . Hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây A. . B. . C. . D. . Trên hình bên cho đồ thị của các hàm số và (với là các số thực dương và khác ) được vẽ trong cùng một mặt phẳng tọa độ. Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG? A. . B. . C. . D. . Tìm để hàm sốđồng biến trên A. . B. . C. . D. . Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho mặt phẳng cắt mặt cầu tâm theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính . Phương trình mặt cầu là A. . B. . C. . D. . Số phức liên hợp của số phức là A. . B. . C. . D. . Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng và mặt phẳng có phương trình: . Tọa độ giao điểm của và là A. . B. . C. . D. . Nghiệm nguyên dương lớn nhất của bất phương trình: là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Tập xác định của hàm số là A. . B. . C. . D. . Hàm số nghịch biến trên: A. . B. . C. . D. . Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai điểm và . Phương trình mặt cầu nhận làm đường kính là A. B. . C. D. . Cho hàm số. Nghiệm của bất phương trình là A. . B. hoặc. C. . D. . Tìm để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn bằng . A. . B. . C. . D. . Giả sử phương trình: có hai nghiệm . Khi đó giá trị biểu thức bằng A. . B. 100. C. . D. 28. Các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI? A. . B. . C. . D. . Hàm số đạt cực trị tại A. . B. . C. . D. . Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số lần lượt là A. và . B. và . C. và . D. và . Cho hàm số , chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau ? A. Đồ thị hàm số chỉ có tiệm cận đứng . B. Đồ thị hàm số chỉ có tiệm cận ngang . C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang . D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng. Cho hàm số. Tìm để giao điểm của hai tiệm cận của trùng với tọa độ đỉnh của Parabol . A. . B. . C. . D. . Cho . Giá trị của bằng A. . B. . C. . D. 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ , đường thẳng song song với mặt phẳng . Khi đó giá trị của là A. B. C. D. Biết là nguyên hàm của hàm số và . Khi đó bằng A. B. C. D. Cho số phức thỏa: . Tập hợp điểm biểu diễn cho số phức là A. Một đường thẳng có phương trình: . B. Một đường thẳng có phương trình: . C. Một đường có phương trình: . D. Một đường thẳng có phương trình: . Cho hình thang vuông tại và , biết . Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình thang quanh là A. B. C. D. Nếu thì bằng A. B. C. D. Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh , vuông góc với đáy và góc tạo bởi và mặt phẳng đáy bằng . Khoảng cách từ đến mặt phẳng bằng A. . B. . C. . D. . Diện tích ba mặt của hình hộp chữ nhật lần lượt bằng . Thể tích của hình hộp đó bằng A. . B. C. . D. Cho lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức. Với giá trị thực nào của thì thẳng hàng? A. . B. . C. . D. . Một quả bóng bàn được đặt tiếp xúc với tất cả các mặt của một cái hộp hình lập phương. Tỉ số thể tích của phần không gian nằm trong hộp đó nhưng nằm ngoài quả bóng bàn và thể tích hình hộp là A. B. . C. . D. Giả sử . Khi đó giá trị là A. 30. B. 40. C. 50. D. 60. Một người làm một cái cổng cổ xưa có dạng Parabol như hình vẽ. Hãy tính diện tích của cái cổng? A. . B. . C. . D. . Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp là A. . B. . C. . D. . Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng đi qua điểm . Khi đó giá trị là A. . B. . C. . D. . Một cái mũ bằng vải của nhà ảo thuật với kích thước như hình vẽ. Hãy tính tổng diện tích vải cần có để làm nên cái mũ đó (không cần viền, mép, phần thừa) A. . B. . C. . D. . Giả sử hệ phương trình có nghiệm là và . Khi đó tổng là A. . B. . C. . D. . Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại , . Mặt phẳng hợp với mặt phẳng một góc . Tính thể tích khối lăng trụ đã cho. A. . B. . C. . D. . Tìm môđun của số phức biết rằng số phức thỏa mãn biểu thức: . A. . B. . C. . D. . Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho hàm số đồng biến trên khoảng . A. . B. . C. . D. . Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho tứ diện có ba đỉnh và đỉnh nằm trên tia Tìm tọa độ đỉnh , biết thể tích tứ diện bằng 5. A. . B. . C. . D. . Gọi lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức , . Số phức biểu diễn bởi điểm sao cho là A. . B. . C. . D. . Cho phương trình . Tìm để phương trình có 4 nghiệm phân biệt. A. . B. C. . D. . Trong không gian với hệ trục cho đường thẳng có phương trình và điểm . Gọi là mặt phẳng chứa Khoảng cách lớn nhất từ đến bằng A. . B. . C. . D. . Cho hàm số với là tham số. Giả sử đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn Khẳng định nào sau đây đúng? A. . B. . C. . D. . Cho hàm số có đồ thị là . Gọi là giao điểm 2 đường tiệm cận. Gọi , là một điểm trên sao cho tiếp tuyến với tại cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại thỏa mãn . Khi đó tích bằng A. . B. . C. . D. . Cho hình vuông có tâm và lần lượt là điểm biểu diễn cho các số phức Biết và số phức có phần ảo dương. Khi đó, mô-đun của số phức là A. . B. . C. . D. . Cho hình chóp có đáy là hình bình hành và có thể tích là Điểm là trung điểm của một mặt phẳng qua cắt hai cạnh và lần lượt tại và Gọi là thể tích của khối chóp Tìm giá trị nhỏ nhất của ? A. . B. . C. . D. . Gọi là tập nghiệm của bất phương trình Gọi là tập nghiệm của bất phương trình Gọi là tập nghiệm của bất phương trình Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng khi nói về mối quan hệ giữa các tập nghiệm A. . B. . C. . D. . Một ô tô đang di chuyển với vận tốc (gọi là lúc xuất phát) sau khi đi được một khoảng thời gian thì bất ngờ gặp chướng ngại vật nên tài xế phanh gấp với vận tốc và đi thêm một khoảng thời gian nữa thì dừng lại. Biết tổng thời gian từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại là . Hỏi xe đã đi được quãng đường nhiều nhất là bao nhiêu mét? A. . B. . C. . D. . Giả sử là các số thực dương sao cho Tìm giá trị của A. . B. . C. . D. . Một người có số tiền là đồng đem gửi tiết kiệm loại kỳ hạn tháng vào ngân hàng với lãi suất năm. Vậy sau thời gian năm tháng, người đó nhận được tổng số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu (số tiền được làm tròn đến đồng). Biết rằng người đó không rút cả vốn lẫn lãi tất cả các định kỳ trước và nếu rút trước thời hạn thì ngân hàng trả lãi suất theo loại không kỳ hạn 0,01% một ngày. ( tháng tính ngày). A. đồng. B. đồng. C. đồng. D. đồng. ------------------------------- HẾT -------------------------------. Cán bộ coi thi không giải thích đề thi ! BẢNG ĐÁP ÁN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A D B A A A A B B D D C A D B B B C A D C A A A D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C B C B D B C D C B B C D B C C B D D D B B A A . HƯỚNG DẪN GIẢI Nếu , liên tục và . Giá trị của bằng A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải. Chọn A. Ta có . Hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải. Chọn D. Dựa vào đồ thị ta thấy loại B, C. Ngoài ra loại A. Vậy chọn D Trên hình bên cho đồ thị của các hàm số và (với là các số thực dương và khác 1) được vẽ trong cùng một mặt phẳng tọa độ. Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG? A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải. Chọn B. Chọn , tung độ ứng với của ba đồ thị đã cho từ dưới lên lần lượt là . Vậy . Tìm để hàm sốđồng biến trên A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải. Chọn A. Ta có Để hàm số đồng biến trên thì . Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho mặt phẳng cắt mặt cầu tâm theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính . Phương trình mặt cầu là A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải. Chọn A. Ta có . Suy ra bán kính mặt cầu là . Do đó mặt cầu cần tìm có tâm , bán kính nên có phương trình như đáp án A. Số phức liên hợp của số phức là A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn A. Ta có . Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng và mặt phẳng có phương trình: . Tọa độ giao điểm của và là: A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn A. Ta có phương trình tham số của . Gọi . Tọa độ thoả hệ phương trình: . Nghiệm nguyên dương lớn nhất của bất phương trình: là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Hướng dẫn giải Chọn B. Ta có . Tập xác định của hàm số là A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn B. Điều kiện: . Hàm số nghịch biến trên A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn D. Ta có . . Bảng biến thiên: + – + – Vậy hàm số nghịch biến trên các khoảng . Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai điểm và . Phương trình mặt cầu nhận làm đường kính là A. B. . C. D. . Hướng dẫn giải: Chọn D. Gọi là tâm mặt cầu nên I là trung điểm nên có tâm và bán kính Suy ra . Cho hàm số. Nghiệm của bất phương trình là A. . B. hoặc. C. . D. . Hướng dẫn giải: Chọn C. Điều kiện Ta có: Tìm để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn bằng A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải: Chọn A. TXĐ: . nên nghịch biến trên Do đó Giả sử phương trình: có hai nghiệm . Khi đó giá trị biểu thức bằng A. . B. 100. C. . D. 28. Hướng dẫn giải: Chọn D. Điều kiện Pt Vì nên và suy ra Các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI? A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải: Chọn B. Theo lý thuyết. Hàm số đạt cực trị tại A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn B. Tập xác định: . Đạo hàm: ; . Bảng biến thiên: Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại tại , đạt cực tiểu tại . Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số lần lượt là A. –3 và 0. B. –3 và –1. C. 0 và 2. D. –2 và 2. Hướng dẫn giải Chọn B. Tập xác định: . Đạo hàm: ; . Tính các giá trị: , . Vậy và . Cho hàm số , chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau A. Đồ thị hàm số chỉ có tiệm cận đứng . B. Đồ thị hàm số chỉ có tiệm cận ngang . C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang . D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng. Hướng dẫn giải Chọn C. Tập xác định của hàm số là . Do nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang . Do nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng . Cho hàm số. Tìm để giao điểm của hai tiệm cận của trùng với tọa độ đỉnh của Parabol . A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn A. Tập xác định của hàm số: . Giao điểm của hai tiệm cận của là . Tọa độ đỉnh của parabol là . Để thì . Cho , Giá trị của bằng A. . B. . C. . D. 11. Hướng dẫn giải Chọn D. Ta có: Trong không gian với hệ trục tọa độ , đường thẳng song song với mặt phẳng . Khi đó giá trị của là A. B. C. D. Hướng dẫn giải Chọn C. Ta có đường thẳng đi qua và có vetơ chỉ phương . Mặt phẳng có vectơ pháp tuyến là . Đường thẳng song song với mặt phẳng khi và chỉ khi . Biết là nguyên hàm của hàm số và . Khi đó bằng: A. B. C. D. Hướng dẫn giải Chọn A. Ta có Nên Do đó Cho số phức thỏa: . Tập hợp điểm biểu diễn cho số phức là A. Một đường thẳng có phương trình: . B. Một đường thẳng có phương trình: . C. Một đường có phương trình: . D. Một đường thẳng có phương trình: . Hướng dẫn giải Chọn A. Gọi là điểm biểu diễn số phức . Ta có Vậy tập hợp điểm là đường thẳng . Cho hình thang vuông tại và , biết . Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình thang quanh là A. B. C. D. Hướng dẫn giải Chọn A. Hình thang vuông quay quanh tạo thành hình nón cụt khi đó thể tích khối nón cụt tạo thành là . Nếu thì bằng A. B. C. D. Hướng dẫn giải Chọn D. Ta có: . Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh , vuông góc với đáy và góc tạo bởi và mặt phẳng đáy bằng . Khoảng cách từ đến mặt phẳng bằng A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn C Gọi là trung điểm . Ta có . Gọi là hình chiếu của lên , ta có tại (vì ) Suy ra . Xét tam giác vuông tại có . Xét tam giác vuông , ta có . Cách khác . Diện tích ba mặt của hình hộp chữ nhật lần lượt bằng . Thể tích của hình hộp đó bằng A. . B. C. . D. Hướng dẫn giải Chọn C Công thức thể tích hình hộp theo diện tích 3 mặt . Cho lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức. Với giá trị thực nào của thì thẳng hàng? A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn B Theo đề bài ta có . Do đó . Ba điểm thẳng hàng khi chỉ khi và cùng phương hay . Một quả bóng bàn được đặt tiếp xúc với tất cả các mặt của một cái hộp hình lập phương. Tỉ số thể tích của phần không gian nằm trong hộp đó nhưng nằm ngoài quả bóng bàn và thể tích hình hộp là A. B. . C. . D. Hướng dẫn giải Chọn C Giả sử hình lập phương có cạnh bằng . Khi đó, quả bóng bàn có bán kính bằng . Thể tích khối lập phương , thể tích khối cầu . Tỉ số cần tìm là . Giả sử . Khi đó giá trị là A. 30. B. 40. C. 50. D. 60. Hướng dẫn giải Chọn B Ta có Một người làm một cái cổng cổ xưa có dạng Parabol như hình vẽ. Hãy tính diện tích của cái cổng? A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn D. Phương trình parabol có đỉnh và qua điểm là Diện tích cái cổng chính bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi: Từ đó ta có Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp là A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn B. Dựng trục đường tròn ngoại tiếp tam giác . Dựng trục đường tròn ngoại tiếp tam giác . Gọi là giao điểm và Ta có cách đều các điểm Ta có: Xét tam giác vuông tại ta có: Vậy thể tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng đi qua điểm . Khi đó giá trị là A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn C. Vì đi qua điểm Nên tọa độ của vào ta được Một cái mũ bằng vải của nhà ảo thuật với kích thước như hình vẽ. Hãy tính tổng diện tích vải cần có để làm nên cái mũ đó (không cần viền, mép, phần thừa) A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn D. Diện tích vành nón và đỉnh nón là diện tích hình trong đường kính : Diện tích thân nón là diện tích của hình trụ có bán kính đáy bằng và chiều cao bằng là: Vậy tổng diện tích vải cần để làm nên cái mũ là: Giả sử hệ phương trình có nghiệm là và . Khi đó tổng là A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn C. Điều kiện: . Hệ phương trình . . Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại , . Mặt phẳng hợp với mặt phẳng một góc . Tính thể tích khối lăng trụ đã cho. A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn B. Ta có Dựng Dựng Góc mặt phẳng với mặt phẳng là Ta có Ta có Vậy Tìm môđun của số phức biết rằng số phức thỏa mãn biểu thức: . A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn B. Ta có Khi đó Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho hàm số đồng biến trên khoảng . A. . B. . C. D. . Hướng dẫn giải Chọn C. Khi thì có đạo hàm là: . Nên thỏa yêu cầu bài toán. Khi . Ta có ĐKXĐ là . Đạo hàm . Ycbt tương đương Vậy Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho tứ diện có ba đỉnh và đỉnh nằm trên tia Tìm tọa độ đỉnh , biết thể tích tứ diện bằng 5. A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn D. Ta có nằm trên tia nên có tọa độ . Ta có . Thể tích . Vậy Gọi lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức , . Số phức biểu diễn bởi điểm sao cho là A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn B. Ta có điểm . Vectơ và . Ta có khi chỉ khi . Vậy Cho phương trình . Tìm để phương trình có 4 nghiệm phân biệt. A. . B. C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn C. Ta có Để phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt thì phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn hay Vậy Trong không gian với hệ trục cho đường thẳng có phương trình và điểm . Gọi là mặt phẳng chứa Khoảng cách lớn nhất từ đến bằng A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn C. Gọi hình chiếu vuông góc của trên là . Giả sử hình chiếu của Trên mặt phẳng là khi đó . Do đó nếu hình chiếu của A trên mp(P) mà nằm trên đường thẳng d thì chỉ có thể trùng với điểm H. Mà tam giác luôn vuông góc tại do đó khoảng cách từ đến lớn nhất khi . Vậy khoảng cách từ đến lớn nhất là khoảng cách từ đến Từ phương trình đường thẳng ta có , Khoảng cách lớn nhất là: Cho hàm số với là tham số. Giả sử đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn Khẳng định nào sau đây đúng? A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn B. Xét hàm số nghiệm của phương trình là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng Vẽ đồ thị hàm ta có: Nếu phương trình có 3 nghiệm phân biệt thỏa mãn thì Đáp án B Cho hàm số có đồ thị là . Gọi là giao điểm 2 đường tiệm cận. Gọi , là một điểm trên sao cho tiếp tuyến với tại cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại thỏa mãn . Khi đó tích bằng A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn D. Ta có Phương trình tiếp tuyến với đồ thị tại là Giao điểm của tiếp tuyến với tiệm cận ngang là Giao điểm của tiếp tuyến với tiệm cận đứng là Theo bài ra Do nên suy ra điểm , vậy Cho hình vuông có tâm và lần lượt là điểm biểu diễn cho các số phức Biết và số phức có phần ảo dương. Khi đó, mô-đun của số phức là A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn D. Do là hình vuông và là tâm hình vuông nên ta có Do điểm biểu diễn bởi số phức , Điểm H biểu diễn bởi Đường thẳng nhận làm VTPT nên có phương trình là: Do Ta có: Vậy , suy ra mô-đun của số phức là: Cho hình chóp có đáy là hình bình hành và có thể tích là Điểm là trung điểm của một mặt phẳng qua cắt hai cạnh và lần lượt tại và Gọi là thể tích của khối chóp Tìm giá trị nhỏ nhất của ? A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn D. Gọi là tâm của hình bình hành . G là trọng tâm tam giác . Ta có thẳng hàng. Do là hình bình hành nên . Theo công thức tỉ số thể tích ta có: Tương tự Từ đó suy ra Hay Ta chứng minh . Thậy vậy, qua kẻ các đường song song với cắt lần lượt tại . Ta có: Đặt . Ta có Mặt khác Vậy nhỏ nhất bằng . Gọi là tập nghiệm của bất phương trình Gọi là tập nghiệm của bất phương trình Gọi là tập nghiệm của bất phương trình Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng khi nói về mối quan hệ giữa các tập nghiệm . A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn B. +) Xét bất phương trình Ta có hàm số là hàm nghịch biến trên và . Do đó bất phương trình trên có nghiệm . +) Xét bất phương trình . +) Xét bất phương trình Từ đó suy ra . Một ô tô đang di chuyển với vận tốc (gọi là lúc xuất phát) sau khi đi được một khoảng thời gian thì bất ngờ gặp chướng ngại vật nên tài xế phanh gấp với vận tốc và đi thêm một khoảng thời gian nữa thì dừng lại. Biết tổng thời gian từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại là . Hỏi xe đã đi được quãng đường nhiều nhất là bao nhiêu mét? A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn B. Quảng đường mà ô tô di chuyển trong tổng thời gian là: (do ). Nên Bảng biến thiên: Giả sử là các số thực dương sao cho Tìm giá trị của A. . B. . C. . D. . Hướng dẫn giải Chọn A. Đặt Từ đó suy ra Chia cả hai vế của phương trình cho ta được phương trình: Mặt khác Một người có số tiền là đồng đem gửi tiết kiệm loại kỳ hạn tháng vào ngân hàng với lãi suất năm. Vậy sau thời gian năm tháng, người đó nhận được tổng số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu (số tiền được làm tròn đến đồng). Biết rằng người đó không rút cả vốn lẫn lãi tất cả các định kỳ trước và nếu rút trước thời hạn thì ngân hàng trả lãi suất theo loại không kỳ hạn một ngày. ( tháng tính ngày). A. đồng. B. đồng. C. đồng. D. đồng. Hướng dẫn giải Chọn A. Lãi suất năm tương ứng với tháng. Đổi năm tháng bằng tháng + tháng. Áp dụng công thức tính lãi suất Số tiền được lĩnh sau năm tháng là đồng. Do hai tháng còn lại rút trước hạn nên lãi suất là 0,01% một ngày. Suy ra số tiền được lĩnh là đồng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc169-TT DIEU HIEN CANTHO-THANG-2 - HDG.doc
Tài liệu liên quan