Đồ án Biệt Thự Nước

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

 

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1.2. Ý NGHĨA – GIÁ TRỊ ĐỀ TÀI

1.3. MỤC TIấU NGHIấN CỨU

1.4. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

1.5. TểM TẮT NỘI DUNG

 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC VÀ VAI TRề CỦA NƯỚC

 

2.1. BẢN CHẤT CỦA NƯỚC

2.1.1. Cấu tạo và tính chất của phân tử nước

2.1.1.1. Hỡnh học của phõn tử nước

2.1.1.2. Tính lưỡng cực

2.1.1.3. Liên kết hiđrô

2.1.2. Cỏc tớnh chất húa lý của nước

2.1.3. Vũng tuần hoàn nước

2.1.3.1. Nước đại dương

2.1.3.2. Bốc hơi

2.1.3.3. Nước khí quyển

2.1.3.4. Sự ngưng tụ nước

2.1.3.5. Giỏng thủy

2.1.3.6. Nước băng và tuyết

2.1.3.7. Dũng chảy tuyết tan

2.1.3.8. Dũng chảy mặt

2.1.3.9. Dũng chảy sụng ngũi

2.1.3.10. Lượng trữ nước ngọt

2.1.3.11. Thấm

2.2.3.12. Lưu lượng nước ngầm

2.1.3.13. Suối

2.1.3.14. Sự thoát hơi

2.1.3.15. Lượng trữ nước ngầm

 

2.2. VAI TRề CỦA NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ SỐNG VÀ MÔI TRƯỜNG

2.2.1. Vai trũ của nước đối với sự sống

2.2.2. Nước và môi trường

 

2.3. TẦM QUAN TRỌNG CỦA NƯỚC ĐỐI VỚI CON NGƯỜI

2.3.1. Tỏc dụng của nước đối với mọi người

2.3.2. Tỏc dụng của nước đối với người cao tuổi

 

2.4. NƯỚC TRONG Y HỌC

2.4.1. Thủy liệu phỏp

2.4.2. Nước ozon tiêu diệt virut H5N1

2.4.3. Chữa bệnh với nước đá

2.4.4. Nước biển đối với bệnh tật

 

CHƯƠNG 3: NƯỚC TRONG KIẾN TRÚC VÀ PHONG

THỦY

 

3.1. NƯỚC TRONG KIẾN TRÚC

 

3.2. NƯỚC TRONG PHONG THỦY

 

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG CỦA NƯỚC TRONG KHÔNG

GIAN SỐNG ĐIỂN HèNH

 

4.1. TỔNG QUÁT

4.2. PHềNG KHÁCH

4.3. PHềNG NGỦ CHÍNH

4.4. PHềNG BẾP

4.5. PHềNG ĂN

4.6. PHềNG TẮM

4.7. PHềNG NGỦ TRẺ

 

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

PHỤ LỤC

 

 

 

doc36 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1496 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Biệt Thự Nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBiệt Thự Nước.doc
Tài liệu liên quan